• Konkurs ekologiczny „Czy znasz polskie parki narodowe?”
   • Konkurs ekologiczny „Czy znasz polskie parki narodowe?”

   • 13.04.2022 11:08
   • Konkurs ekologiczny „Czy znasz polskie parki narodowe?”

   • Konkurs ekologiczny „Czy znasz polskie parki narodowe?”

    Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie ekologicznym „Czy znasz polskie parki
    narodowe?”, który odbędzie się 21.04 (czwartek) o godz. 13:45 w sali 3.
    Cele konkursu:
    - popularyzacja wiedzy na temat parków narodowych w Polsce
    - kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody
    - rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i wspieranie uzdolnień uczniów.

    Zadaniem uczestników konkursu będzie rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru. Czas
    trwania konkursu: 45 minut. Pytania dotyczyć będą znajomości polskich parków narodowych,
    symboli parków, rozmieszczenia parków, walorów przyrodniczych i turystycznych,
    charakterystycznych gatunków fauny i flory. Uczniowie będą oceniani w dwóch kategoriach
    wiekowych:
    - klasy IV – VI
    - klasy VII – VIII
    Pomocne w przygotowaniu do konkursu będą strony internetowe:
    https://zpppn.pl/parki-narodowe
    http://www.parkinarodowe.edu.pl/intro.html
    Zapisy u nauczyciela biologii p. Pauliny Bonter – Burdzickiej do środy 13.04.2022r.

   • Wróć do listy artykułów