• GORĄCZKA ZŁOTA

     • Bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom oraz uczniom za udział w akcji ph. „Gorączka złota” w roku szkolnym 2018/2019. Nasza szkoła zebrała kwotę 446 zł 35 gr.

      Informujemy, że zebrane środki finansowe zostały przekazane na wypoczynek letni podopiecznych świetlic środowiskowych Polskiego Czerwonego Krzyża.

       

      Bardzo gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w akcji w roku szkolnym 2019/2020.

       

      Koordynator akcji Anna Wilk

     • Opłaty w r. szk. 2019/2020

     • Wpłata na fundusz Rady Rodziców wynosi rocznie:

      90 zł, gdy do szkoły uczęszcza jedno dziecko z danej rodziny,

      81 zł za każde z dwojga dzieci z danej rodziny uczacych się w naszej szkole,

      54 zł za każde dziecko, gdy do szkoły uczęszcza troje lub więcej dzieci z danej rodziny.

      Wpłat należy dokonywać na konto Rady Rodziców 98 1240  6654 1111 0010 3781 3050 podając imię i nazwisko dziecka oraz klasę. Wpłaty w oddziale Banku Pekao przy ul. Smolańskiej 4 przyjmowane są bez opłat.

      Opłata za ubezpieczenie NNW wynosi 36 zł za rok.

     • Zebrania z rodzicami

     • Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy za pierwsze w tym roku szkolnym  zebrania z rodzicami 11 września 2019r.

      17:00 - spotkanie z dyrektorem szkoły w sali gimnastycznej rodziców klas 0, 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, następnie odbędą się zebrania w salach lekcyjnych z wychowawcami.

      18:00 - spotkanie z dyrektorem szkoły w sali gimnastycznej rodziców klas 5a, 5b, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 8a, 8b, następnie odbędą się zebrania w salach lekcyjnych z wychowawcami.