• PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH

     • Program  półkolonii zimowych

      w Szkole Podstawowej nr 20

       im. ks. Jana Twardowskiego  w Szczecinie

      „ZIMA 2020”

      od 10 do 14 lutego 2020 roku – I turnus

      Cele półkolonii:

      • Zapewnienie dzieciom – uczestnikom półkolonii bezpiecznego i ciekawego sposobu spędzania czasu wolnego podczas ferii zimowych,
      • Kształtowanie właściwych postaw społecznych,
      • Promowanie bezpiecznego i zdrowego stylu życia,
      • Rozwijanie kultury osobistej,
      • Kształtowanie dbałości o estetykę posiłków i kulturę ich spożywania,
      • Rozwijanie zdolności artystycznych, promowanie aktywnych form wypoczynku
      • Integracja środowiska szkolnego.

      Uczestnicy półkolonii:

      Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie i innych szkół w Szczecinie

       

      Poniedziałek 10. 02. 2020 r.

      7.00 – 8.00 – zajęcia świetlicowe

      8.00 - 8.30 -  zbiórka uczestników półkolonii, zapoznanie uczestników z regulaminem półkolonii, zasadami BHP

      8.30 – 9.00 – śniadanie

      9.00  – 13.00 – wyjście na warsztaty do „Twórczej Cytrynki Szczecińskiej”- wykonanie „Pluszaczka – Filcaczka”gr. I

      - wyjście do MK Bowlingu w CH Galaxy – gr. II i III

      13.00 – 13.30 – obiad

      13.30 – 15.30 – zajęcia w grupach

      15.30 – 16.00  - odbiór dzieci przez rodziców

       

      Wtorek 11. 02. 2020 r.

      7.00 – 8.00 – zajęcia świetlicowe

      8.00 - 8.30 – zbiórka uczestników półkolonii

      8.30 – 9.00 – śniadanie

      9.00  – 13.00 - wyjście na warsztaty do „Twórczej Cytrynki ”- wykonanie „Pluszaczka – Filcaczka”gr. II i III

      - wyjście do MK Bowlingu w CH Galaxy – gr. I

      13.00 – 13.30 – obiad

      13.30 – 15.30 – zajęcia w grupach

      15.30 – 16.00  - odbiór dzieci przez rodziców

       

      Środa 12. 02. 2020 r.

      7.00 – 8.00 – zajęcia świetlicowe

      8.00 - 8.30 – zbiórka uczestników półkolonii

      8.30 – 9.00 – śniadanie

      9.00  – 10.00 – zabawy integracyjne w grupach

      10.00 – 13.00 – Warsztaty z Robotyki.

      13.00 – 13.30 – obiad

      14.00 – 15.30 – Wizyta „Czarusia i Kropki”- pokazy iluzjonistyczne i zabawa z animatorami.

      15.30 – 16.00  - odbiór dzieci przez rodziców

       

      Czwartek 13. 02. 2020 r.

      7.00 – 8.00 – zajęcia świetlicowe

      8.00 - 8.30 -  zbiórka uczestników półkolonii

      8.30 – 9.00 – śniadanie

      9.15 - 12.00 – Wyjście do kina Helios na seans filmowy pt."Superpies i Turbokot"

      13.00 – 13.30 – obiad

      13.30 – 15.30 – zajęcia w grupach

      15.30 – 16.00  - odbiór dzieci przez rodziców

       

      Piątek 14. 02. 2020 r.

       

      7.00 – 8.00 – zajęcia świetlicowe

      8.00 - 8.30 –  zbiórka uczestników półkolonii

      8.30 – 9.00 – śniadanie

      10.00  – 13.00 – Wyjście do parku trampolin „Jump Szczecin”: godz. 10.00 gr. I i II,

      godz. 11.00 gr. III

      13.00 – 13.30 – obiad

      13.30 – 15.30 – Dyskoteka Walentynkowa

      15.30 – 16.00  - podsumowanie pobytu na I turnusie; odbiór dzieci przez rodziców

       

      Informujemy, iż program może ulegać modyfikacjom.