• Wydawanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty!

     • W dniu 31.07.2020r. (piątek) w szkole będą wydawane zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty -  według poniższego harmonogramu:

      godz. 11:00 – klasa 8a – wejście główne do szkoły

      godz. 12:00 – klasa 8b – wejście główne do szkoły

                                        

      Zasady bezpieczeństwa sanitarnego

      1. Uczniowie, lub rodzice ucznia (obowiązuje posiadanie legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego w przypadku rodzica) zgłaszają się do szkoły o wyznaczonej godzinie.
      2. Przed wydaniem zaświadczenia należy zdezynfekować dłonie.
      3. W trakcie pobytu w szkole należy zasłonić usta i nos maseczką.
      4. Przed wejściem do szkoły i podczas pobytu w szkole obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego.
      5. Podpis potwierdzający odbiór zaświadczenia należy wykonać własnym długopisem.
   • Aktualności

      • Wydawanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty!

       W dniu 31.07.2020r. (piątek) w szkole będą wydawane zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty - według poniższego harmonogramu:

       godz. 11:00 – klasa 8a – wejście główne do szkoły

       godz. 12:00 – klasa 8b – wejście główne do szkoły

       Zasady bezpieczeństwa sanitarnego

       1. Uczniowie, lub ro