• Podsumowanie akcji "Pełna miska dla schroniska"

     • Uczniowie klas 0 - III wraz z wychowawcami w ramach akcji charytatywnej "Pełna miska dla schroniska" zorganizowali w lutym zbiórkę karmy, wyściółek, zabawek oraz legowisk dla zwierząt w schronisku. Celem akcji było niesienie pomocy bezbronnym i bezdomnym zwierzętom. Udało nam się zebrać bardzo dużo pokarmu oraz innych potrzebnych zwierzętom rzeczy. Dziękujemy wszystkim uczniom, wychowawcom oraz rodzicom za okazaną pomoc i wsparcie!

      Opiekun akcji: Mirella Baranowska

     • Komunikat Dyrektora

     • w sprawie COVID - obostrzenia 27.03 - 9.04.2021r.

      Szanowni Państwo,

      Minister Zdrowia Adam Niedzielski przedstawił na konferencji prasowej dnia 25.03.2021 jedno z rozwiązań/”obostrzeń” dotyczących oświaty:

      „Żłobki i przedszkola zamknięte od 27.03 do 9.04,  opieka wyłącznie dla dzieci rodziców wykonujących zawód medyczny i służb porządkowych w trakcie wykonywania zadań służbowych

      Pan Minister powiedział:  „Przedszkola i żłobki zamknięte, z jednym wyjątkiem: medyków i służb porządkowych – m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy Policji czy Straży Pożarnej, ale przede wszystkim personelu medycznego, dla którego opieka nad dziećmi ma zostać zapewniona”…

          W związku z powyższym proszę rodziców, których dotyczy wskazany wyjątek o przesłanie informacji zawierającej; 

      - miejsce pracy, stanowisko oraz rodzaj wykonywanej pracy,

      - informacja o braku możliwości zapewnienia opieki w innej formie (np. drugi, niepracujący

        rodzic/opiekun) i niepobieraniu zasiłku opiekuńczego.

       

                    Informację należy przesłać drogą elektroniczną:  sp20@miasto.szczecin.pl

                                                    do dnia 26.03.2021r, do godz. 12:00

       

                                                                                       dyrektor szkoły Zbigniew Mytkowski

     • Światowy Dzień Wody

     • W poniedziałek 22.03.2021 obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Wody. Dzieci symbolicznie ubrane były w opaski – kropelki. Zabawy umysłowe (zagadki, burza mózgów), ruchowe i muzyczne, w jakich dzieci brały udział, miały na celu rozwijanie zainteresowań o otaczającym je świecie oraz rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące zasoby wody pitnej. Celem zabaw i doświadczeń było również uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz roślin. Wszystkie dzieci wyciągnęły wspólny wniosek, że woda jest niezbędna do życia i nie należy jej marnować!

     • Komunikat Dyrektora Szkoły

     • Nauczanie zdalne 22 marca - 11 kwietnia 2021r.

      Szanowni Rodzice i Nauczyciele,

       W związku z publikacją Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19

      Informuję:

      1. Od 22 marca do 11 kwietnia 2021r. uczniowie wszystkich klas będą uczyli się zdalnie.
      2. Uczniowie klas I – III, od dnia 22 marca logują się do wcześniej utworzonych zespołów klasowych za pomocą aplikacji MS TEAMS ( hasła pozostają bez zmian).
      3. Wszystkie lekcje odbywają się według obowiązującego planu, lekcja rozpoczyna się 15 minut później i trwa 30 minut.
      4. Podczas wszystkich zajęć będzie sprawdzana obecność.
      5. W celu właściwej komunikacji nauczyciela z uczniem, uczniowie powinni mieć włączone kamery.
      6. Funkcjonowanie oddziału przedszkolnego pozostaje bez zmian.
      7. W tym okresie, dzieci klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID – 19, szkoła zorganizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest złożenie wniosku do dyrektora szkoły w terminie do 22 marca.
      8. Dla uczniów z niepełnosprawnością – lub ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę  zdalną w domu, będzie możliwe organizowanie nauki zdalnej na terenie szkoły.  Rodzice uczniów, którzy odbywali naukę zdalną na ternie szkoły nie muszą ponawiać wniosków, w innym przypadku wymagany jest wniosek do dyrektora szkoły.
      9. Świetlica będzie czynna od 22 marca w godz. 6:30 – 17:00.
      10. Dzieciom uczęszczającym do świetlicy  szkoła zapewnia obiady.
      11. Dzieciom z oddziału przedszkolnego szkoła zapewnia całkowite wyżywienie.
      12. Opłata za niewykorzystane obiady, w miesiącu marcu przejdzie na kolejny miesiąc.
      13. Uczniowie klas ósmych będą mogli uczestniczyć w konsultacjach z przedmiotów egzaminacyjnych (dzień i godzina bez zmian).

                                                                               Z wyrazami szacunku Zbigniew Mytkowski

    • Dyniowe cudaki
     • Dyniowe cudaki

     • Z ogromną przyjemnością informujemy, że został rozstrzygnięty jesienny konkurs „Dyniowe cudaki”. Wybór był naprawdę trudny. Wszystkie prace były bardzo piękne i ciekawe!

      A o to wyniki:

      I  miejsce    Marcel Socha - kl. 2a

      II miejsce   Hanna Zrąbkowska -  gr. 0

      III miejsce  Helena Jurszo -  kl. 1a

       

      Wyróżnienie otrzymali: Nikola Matczak – gr. 0; Filip Prokopowicz – kl. 1a, Hubert Lipiec – kl. 1a, Milena Stwora kl. 1a, Vanessa Pochocka – kl. 1a; Maksim Lohin – kl. 1b, Hanna Durasiewicz – kl. 1b; Borys Budny - kl. 1 b; Kajetan Bugiel – kl. 2a, Król Zuzanna – kl. 2a; Oliwia Lis – kl. 2b, Dominik Mazur – kl. 2b, Maciej Osadkowski – kl. 2b, Bartosz Madejewski – kl. 2b; Ewelina Sawicka – kl. 3a, Julia Maliszewska – kl. 3a, Blanka Halczyn – kl. 3a; Michał Acewicz – kl. 3b, Grzegorz Capenko – kl. 3b.

       

      Wszystkim laureatom i  uczestnikom serdecznie gratulujemy!!!

      Zwycięzcy zostaną nagrodzeni dyplomem i upominkiem ufundowanym przez Radę Rodziców.

      Organizatorzy: Mirella Baranowska, Paulina Bonter-Burdzicka.

    • Nasze sukcesy
     • Nasze sukcesy

     • Konkurs Music World

      Serdecznie gratulujemy Markowi Ratajskiemu uzyskania trzeciej lokaty w konkursie Music World organizowanym przez Zespół Szkół nr 8 w Szczecinie. Dziękujemy także Organizatorom oraz pozostałym Uczniom, którzy wzięli udział w konkursie.

      Uczestnicy indywidualnie wykonywali zadania na poziomie A2+ sprawdzające umiejętności słuchania, czytania, funkcji językowych, pisania oraz rozwiązywali quiz muzyczny. Konkurs był objęty honorowym patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

      Well done Marek, you've made us proud!

    • Nasze sukcesy
     • Nasze sukcesy

     • Konkurs recytatorski "Zimowe nastroje"

      Miło nam poinformować, że uczeń klasy 2a Marcel Socha zajął 3 miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim pt „Zimowe nastroje”.

      Serdecznie gratulujemy wysokiego miejsca Marcelowi!

       

     • Dzień liczby Pi

     • 3.14 czyli w naszym kalendarzu 14.03

      Uczniowie najstarszych klas na lekcjach matematyki i informatyki zajmowali się ostatnio najpopularniejszą na świecie liczbą, liczbą π.

      Oto wybrane slajdy z różnych prezentacji przygotowanych przez uczniów.

     • Zaproszenie na webinarium dla rodziców klas 0 i III

     • SERDECZNIE ZAPRASZAM NA WEBINARIUM 

      „ TRUDNE EMOCJE DZIECI PODCZAS PANDEMII, JAK SOBIE RADZIĆ W DOMU I W SZKOLE?”

      RODZICÓW GRUPY „0’’ I KLAS III  WTOREK  16.03.2021 O GODZINIE 17.15 NA PLATFORMIE TEAMS.

       

      Pedagog Iwona Sondej - Ciszewska

     • UWAGA

     • Zmiany terminów naboru do szkoły i przedszkola!

      Termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych został przesunięty.

      Wnioski o przyjęcie będą mogli Rodzice składać od dnia 4 marca 2021 r. do dnia 24 marca 2021 r. za pośrednictwem systemu Nabór.

      Przesunięciu ulegną również pozostałe terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, na rok szkolny 2021/2022 wskazane w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Nr 35/21 z dnia z dnia 22 stycznia 2021 r.

   • Aktualności

      • Podsumowanie akcji "Pełna miska dla schroniska"

       Uczniowie klas 0 - III wraz z wychowawcami w ramach akcji charytatywnej "Pełna miska dla schroniska" zorganizowali w lutym zbiórkę karmy, wyściółek, zabawek oraz legowisk dla zwierząt w schronisku. Celem akcji było niesienie pomocy bezbronnym i bezdomnym zwierzętom. Udało nam się zebrać bardzo dużo pokarmu oraz innych potrzebnych zwierzętom rzeczy. Dziękujemy wszystkim uczniom, wychowawcom oraz rodzicom za okazaną pomoc i wsparcie!

      • Komunikat Dyrektora

       w sprawie COVID - obostrzenia 27.03 - 9.04.2021r.

       Szanowni Państwo,

       Minister Zdrowia Adam Niedzielski przedstawił na konferencji prasowej dnia 25.03.2021 jedno z rozwiązań/”obostrzeń” dotyczących oświaty:

       „Żłobki i przedszkola zamknięte od 27.03 do 9.04, opieka wyłącznie dla dzieci rodziców wykonujących zawód medyczny i służb porządkowych w trakcie wykonywania zadań służbowych

      • Światowy Dzień Wody

       W poniedziałek 22.03.2021 obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Wody. Dzieci symbolicznie ubrane były w opaski – kropelki. Zabawy umysłowe (zagadki, burza mózgów), ruchowe i muzyczne, w jakich dzieci brały udział, miały na celu rozwijanie zainteresowań o otaczającym je świecie oraz rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące zasoby wody pitnej. Celem zabaw i doświadczeń było również uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz roślin. Wszystkie dzieci wyciągnęły wspólny wniosek, że woda jest niezbędna do życia i nie należy jej marnować!

      • Komunikat Dyrektora Szkoły

       Nauczanie zdalne 22 marca - 11 kwietnia 2021r.

       Szanowni Rodzice i Nauczyciele,

       W związku z publikacją Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19

     • Dyniowe cudaki
      • Dyniowe cudaki

       Z ogromną przyjemnością informujemy, że został rozstrzygnięty jesienny konkurs „Dyniowe cudaki”. Wybór był naprawdę trudny. Wszystkie prace były bardzo piękne i ciekawe!

       A o to wyniki:

       I miejsce Marcel Socha - kl. 2a

       II miejsce Hanna Zrąbkowska - gr. 0

       III miejsce Helena Jurszo - kl. 1a

     • Nasze sukcesy
      • Nasze sukcesy

       Konkurs Music World

       Serdecznie gratulujemy Markowi Ratajskiemu uzyskania trzeciej lokaty w konkursie Music World organizowanym przez Zespół Szkół nr 8 w Szczecinie. Dziękujemy także Organizatorom oraz pozostałym Uczniom, którzy wzięli udział w konkursie.

       Uczestnicy indywidualnie wykonywali zadania na poziomie A2+ sprawdzające umiejętności słuchania, czytania, funkcji językowych, pisania oraz rozwiązywali quiz muzyczny. Konkurs był objęty honorowym patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

     • Nasze sukcesy
      • Nasze sukcesy

       Konkurs recytatorski "Zimowe nastroje"

       Miło nam poinformować, że uczeń klasy 2a Marcel Socha zajął 3 miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim pt „Zimowe nastroje”.

       Serdecznie gratulujemy wysokiego miejsca Marcelowi!

      • Dzień liczby Pi

       3.14 czyli w naszym kalendarzu 14.03

       Uczniowie najstarszych klas na lekcjach matematyki i informatyki zajmowali się ostatnio najpopularniejszą na świecie liczbą, liczbą π.

       Oto wybrane slajdy z różnych prezentacji przygotowanych przez uczniów.

      • UWAGA

       Zmiany terminów naboru do szkoły i przedszkola!

       Termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych został przesunięty.

       Wnioski o przyjęcie będą mogli Rodzice składać od dnia 4 marca 2021 r. do dnia 24 marca 2021 r. za pośrednictwem systemu Nabór.