• Informacje dla rodziców klas pierwszych w r.szk. 2020/2021

     • Test predyspozycji językowych do klasy z poszerzonym j. angielskim    i wyprawka szkolna

      W dniach 26 i 27 sierpnia 2020r. (środa i czwartek) odbędzie się w szkole badanie predyspozycji językowych uczniów klas pierwszych, chętnych do klasy językowej Ia. Dzieci przychodzą z jednym z rodziców w godz. od 15:00 do 18:00 i wchodzą wg kolejności przyjścia.

      Prosimy, żeby w dniu 26.08 przyszli uczniowie, którch nazwiska zaczynają się od A do L, a w dniu 27.08 –  od M do Ż. 

      Badanie predyspozycji językowych będzie odbywało się w s. 26 (parter) z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Prosimy, aby uczniowie mieli swój ołówek.

     • Wydawanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty!

     • W dniu 31.07.2020r. (piątek) w szkole będą wydawane zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty -  według poniższego harmonogramu:

      godz. 11:00 – klasa 8a – wejście główne do szkoły

      godz. 12:00 – klasa 8b – wejście główne do szkoły

                                        

      Zasady bezpieczeństwa sanitarnego

      1. Uczniowie, lub rodzice ucznia (obowiązuje posiadanie legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego w przypadku rodzica) zgłaszają się do szkoły o wyznaczonej godzinie.
      2. Przed wydaniem zaświadczenia należy zdezynfekować dłonie.
      3. W trakcie pobytu w szkole należy zasłonić usta i nos maseczką.
      4. Przed wejściem do szkoły i podczas pobytu w szkole obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego.
      5. Podpis potwierdzający odbiór zaświadczenia należy wykonać własnym długopisem.
     • Zapisy do świetlicy 2020/2021

     • Szanowni Państwo,

      Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej, na nowy rok szkolny 2020/2021 Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie będzie do pobrania w portierni szkoły od dnia zakończenia roku szkolnego. Można też ją pobrać ze strony. Wypełnioną kartę należy dostarczyć do dnia 24.08.2020.

      Godziny pracy świetlicy szkolnej pozostają bez zmian (06:30 – 17:00).

     • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

     • Szanowni Państwo, 26 czerwca uczniowie naszej szkoły kończą rok szkolny, uczniów klas VIII żegnamy na zawsze. Resort edukacji  decyzję o formie zakończenia roku szkolnego pozostawił dyrektorom szkół. Myślę, że  nie chcemy ograniczyć tego ważnego wydarzenia do biurokratycznej czynności, odebrania świadectwa i złożeniu podpisu w sekretariacie szkoły. Uczniowie, którzy nie chcą odbierać świadectwa według poniższego planu będą mogli odbierać świadectwa indywidualnie u wychowawcy klasy.

      Dyrektor Szkoły

      Zbigniew Mytkowski

     • Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do I klasy

     • Szanowni Państwo,

      Potwierdzanie woli przyjęcia (dotyczy tylko wniosków)  może odbywać się elektronicznie:  rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie (opcja dostępna tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) - status kandydata zmienia się automatycznie z „zakwalifikowany” na „przyjęty”.

      Na stronie naboru w zakładce „Dokumenty” opublikowana jest instrukcja dla rodziców dotycząca elektronicznego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka oraz dodano zapis w zakładce „Aktualności”: https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/aktualnosci

     • Wypłata stypendium w czerwcu 2020r.

     • tylko i wyłącznie

       w dniu 15.06.2020 r., (poniedziałek) w portierni szkoły 

      zgodnie z umówionymi telefonicznie godzinami

       

      Przy odbiorze stypendium obowiązuje:

      1.  założona maseczka,
      2.  dezynfekcja rąk na miejscu (przy portierni).
     • KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY DOTYCZĄCY KONSULTACJI Z NAUCZYCIELAMI PROWADZĄCYMI ZAJĘCIA EDUKACYJNE w klasach IV - VIII

     • Podstawa prawna: Rozporządzeniem MEN z dnia 15 marca 2020 roku z późniejszymi zamianami

      Informuję, że od dnia 1 czerwca do dnia 5 czerwca 2020r.  roku odbywać się będą na terenie szkoły konsultacje dla uczniów z klas IV -VIII.   Konsultacje dla uczniów klasach VIII  odbywać się będą na dotychczasowych warunkach.

      Zasady udziału uczniów w konsultacjach na terenie szkoły:

      Udział w konsultacjach jest dobrowolny.

      W konsultacjach na terenie szkoły mogą uczestniczyć tylko zdrowi uczniowie.

      Na terenie szkoły obowiązuje przestrzeganie zasad   związanych z występowaniem COWID 19.

      Konsultacje będą odbywać się w godzinach wyznaczonych przez nauczycieli.

      Konsultacje odbywać się będą w wyznaczonych wcześniej salach.

      Uczeń, dzień wcześniej zgłasza drogą elektroniczną nauczycielowi zagadnienie do wyjaśnienia podczas konsultacji.

      W przypadku konsultacji, które odbędą się w poniedziałek, 01.06.2020r. zagadnienie do wyjaśnienia podczas konsultacji należy przesłać w piątek, 29.05.2020r.

      W przypadku braku uczniów zainteresowanych konsultacjami na terenie szkoły, nauczycieli obowiązuje prowadzenie konsultacji w dotychczasowej formule.

                                                                                                             Dyrektor Szkoły

                                                                                                          Zbigniew Mytkowski

       

     • KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

     • DOTYCZĄCY KONSULTACJI Z NAUCZYCIELAMI UCZNIÓW KLAS VIII

      Podstawa prawna: Rozporządzeniem MEN z dnia 15 marca 2020 roku.

                  Informuję, że od dnia 25 maja 2020 roku odbywać się będą na terenie szkoły konsultacje dla uczniów klas VIII.  Konsultacje będą prowadzić nauczyciele uczący w klasach VIII przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty: języki polski, matematyka i język obcy (egzaminacyjny).

                Konsultacje mają na celu przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty, uzupełnienie i rozszerzenie zdobytej wiedzy, utrwalenie  umiejętności rozwiązywania zadań egzaminacyjnych oraz poinformowanie uczniów o organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty, w warunkach występowania zagrożenia COVIT19. Zajęcia obywać się będą w ciągu jednego dnia tygodnia (sala sportowa), w wymiarze  2 godzin lekcyjnych z każdego przedmiotu. W godzinach, kiedy odbywać się będą konsultacje, nie będą prowadzone zajęcia zdalne W związku z koniecznością przygotowania harmonogramu zajęć proszę o informację zwrotną, czy Państwa córka / syn będzie brała / brał udział w konsultacjach, z uwzględnieniem wytycznych GIS,MZ,MEN.

                  W celu sprawnej organizacji zajęć proszę o deklarację udziału w zajęciach lub rezygnację
      z udziału. Termin i miejsce odesłania Deklaracji rodziców  (w formie scanu lub faxu) do 22 maja 2020 roku, godz. 9.00; adres e-mailowy Szkoły: sp20@miast.szczecin.pl

      Brak deklaracji uniemożliwi udział dziecka w konsultacjach.

                                                                                                          Dyrektor Szkoły

                                                                                                          Zbigniew Mytkowski