• POZYTYWNA UWAGA
     • POZYTYWNA UWAGA

     • Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu „Pozytywna uwaga”.

      Zrodził się on w Szkole Podstawowej nr 52 na warszawskim Targówku, chwilę po tym, kiedy jedna z wychowawczyń poprosiła uczniów, by opisali swoje pozytywne cechy. Dostała same puste kartki! Dzieci nie potrafiły napisać nic dobrego o sobie.  

      „Dotarło do nas wtedy, że to my, dorośli, zawiedliśmy. My, rodzice, nie pomogliśmy dzieciom zbudować takiej samooceny, która pozwoliłaby im o sobie mówić – i myśleć! – dobrze. A przecież kochamy nasze dzieci i chcemy dla nich wszystkiego, co najlepsze, prawda? Zawiodła także szkoła – wśród uwag od nauczycieli rzadko zdarzają się pozytywne” – tak mówią rodzice, założyciele tej akcji.

       Nasza szkoła także chce pracować nad  poczuciem wartości u naszych uczniów. W szkole nie da się uciec od ocen, ale dobra uwaga od nauczyciela zostaje na całe życie. Niech nasze dzieci idą w świat przekonane, że nawet, jeśli nie mają czerwonego paska, to są w czymś dobre. Niech poczują nasze wsparcie.

      Wszystkie informacje na temat akcji można znaleźć na stronie: pozytywnauwaga.pl lub na Facebooku.

     • 13.11.19r. Zebrania z rodzicami

     • Szanowni Państwo, zapraszamy rodziców na zebrania 13 listopada 2019r. wg poniższego harmonogramu:

      Klasa     Wychowawca                                              Godzina     Sala

      0             Anna Chrystou, Małgorzata Lickiewicz        18:00            21

      1a           Patrycja Sęczawa                                        18:00            5

      1b           Anna Wilk                                                     18:00            24

      2a           Małgorzata Grzeszczak                                18:00            7

      2b           Mirella Baranowska                                      18:00            23

      3a           Magdalena Czugała                                      18:00           biblioteka

      3b           Małgorzata Lorenc                                        18:00           22

      4a           Sylwia Zubelewicz                                         18:00          8

      5a           Violetta Pałka                                                 17:00          3

      5b           Dorota Czeremcha-Olszewska                      17:00          6

      6a           Barbara Kaszubowska                                   17:00         23

      6b           Marzena Próba                                              17:00          24

      6c           Katarzyna Rajmund                                       17:00          7

      7a           Iwona Chyżowska-Kwiecień                          17:00          2

      7b           Ewa Ziemkiewicz                                           17:00          26

      8a           Renata Gryciuk                                              17:00          5

      8b           Małgorzata Kita                                              17:00          8


    • "W jesienne popołudnie.."
     • "W jesienne popołudnie.."

     • 23 października 2019 r. w piękne jesienne popołudnie w sali sportowej naszej szkoły miało miejsce uroczyste spotkanie przedstawicieli rodziców poszczególnych klas. Zostało ono zainicjowane przez pana dyrektora Zbigniewa Mytkowskiego w podziękowaniu za dotychczasową owocną współpracę.

      Spotkanie było zatytułowane "W jesienne popołudnie.." - prezentowali się na nim uczniowie naszej szkoły od najmłodszych przedszkolaków, które inscenizowały wiersz Jana Brzechwy "Na straganie" i śpiewały jesienną piosenkę, aż po uczniów klas starszych, którzy recytowali wiersze ks. Jan Twardowskiego- Patrona naszej szkoły. Całość uświetnił chór pod dyrekcją p. Patrycji Sęczawy, który zachęcił rodziców do wspólnego śpiewania znanych piosenek "Wsiąść do pociągu" i "Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy" – nasi rodzice spisali się na medal. Przy jesiennej herbacie i dobrym ciastku, był czas na dyskusje i rozmowy, których często brakuje w codziennej gonitwie. Wszystkim czas upłynął w miłej i sympatycznej atmosferze. Rodzice chętnie również wzięli udział w konkursie stając w szranki z dziećmi - było dużo śmiechu i radosnych chwil.

      Takie spotkania jednoczą całą społeczność szkolną, a także otwierają nowe możliwości współpracy. Są jedną z form aktywnego włączania rodziców w życie szkoły. Pozwalają też poczuć się rodzicom docenionym w realizowaniu funkcji wychowawczej i edukacyjnej szkoły.

      Magdalena Czugała

     • ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT W SP 20

     • 04 października 2019 r. w naszej szkole uczniowie klas 0-VIII wraz z nauczycielami przygotowali dużą imprezę happeningową z okazji Światowego Dnia Zwierząt. W tym roku motywem przewodnim wydarzenia była ochrona gatunków zagrożonych. Uczniowie doskonale wiedzą, że ochrona klimatu to nie tylko czyste powietrze, ale również wszystkie istoty w nim żyjące. Nasze działania mają zwrócić uwagę na postępowanie ludzi wobec środowiska i zwierząt oraz uświadomić, że każda istota żywa ma swoje prawa.

      Na szkolnych korytarzach pojawiły się zdjęcia zwierząt, wystawa książek o zwierzętach oraz prace plastyczne wyróżnione w konkursie pt. „Moje zwierzątko”.

      Nasi uczniowie wraz z wychowawcami wspaniale przygotowali prezentacje o zwierzętach, którym grozi wyginięcie. Formy prezentacji były zróżnicowane. Dzieci młodsze miały kolorowe stroje, maski zwierząt oraz krótkie notatki o wybranym zwierzęciu. Starsi uczniowie prezentowali plakaty, odczytywali referaty i ciekawostki o gatunkach zagrożonych.

     • Pracownicy emerytowani!

     • Dyrektor SP 20 informuje, że w dniach 25 - 26.10.2019r. (piątek-sobota) organizowany jest wyjazd do Międzyzdrojów. Zainteresowanych prosimy o kontakt ze szkołą w terminie do 04.10.2019r.

      Kontakt z sekretariatem - telefon 91 482 16 21 w godzinach 7.30-15.30

     • GORĄCZKA ZŁOTA

     • Bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom oraz uczniom za udział w akcji ph. „Gorączka złota” w roku szkolnym 2018/2019. Nasza szkoła zebrała kwotę 446 zł 35 gr.

      Informujemy, że zebrane środki finansowe zostały przekazane na wypoczynek letni podopiecznych świetlic środowiskowych Polskiego Czerwonego Krzyża.

       

      Bardzo gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w akcji w roku szkolnym 2019/2020.

       

      Koordynator akcji Anna Wilk

     • Opłaty w r. szk. 2019/2020

     • Wpłata na fundusz Rady Rodziców wynosi rocznie:

      90 zł, gdy do szkoły uczęszcza jedno dziecko z danej rodziny,

      81 zł za każde z dwojga dzieci z danej rodziny uczacych się w naszej szkole,

      54 zł za każde dziecko, gdy do szkoły uczęszcza troje lub więcej dzieci z danej rodziny.

      Wpłat należy dokonywać na konto Rady Rodziców 98 1240  6654 1111 0010 3781 3050 podając imię i nazwisko dziecka oraz klasę. Wpłaty w oddziale Banku Pekao przy ul. Smolańskiej 4 przyjmowane są bez opłat.

      Opłata za ubezpieczenie NNW wynosi 36 zł za rok.

     • Zebrania z rodzicami

     • Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy za pierwsze w tym roku szkolnym  zebrania z rodzicami 11 września 2019r.

      17:00 - spotkanie z dyrektorem szkoły w sali gimnastycznej rodziców klas 0, 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, następnie odbędą się zebrania w salach lekcyjnych z wychowawcami.

      18:00 - spotkanie z dyrektorem szkoły w sali gimnastycznej rodziców klas 5a, 5b, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 8a, 8b, następnie odbędą się zebrania w salach lekcyjnych z wychowawcami.

     • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

     • Wszystkich uczniów i rodziców klas 0-VIII zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.

      Uroczystość odbędzie się  2 września o godz. 9.00 na boisku szkolnym. 

      Po uroczystości zapraszamy do sal:

      klasa                wychowawca                                                sala

      grupa 0             Anna Chrystou i Małgorzata Lickiewicz          21

      kl. 1 a               Patrycja Sęczawa                                            23

      kl. 1 b               Anna Wilk                                                         24

      kl. 2 a               Małgorzata Grzeszczak                                    świetlica duża

      kl. 2 b               Mirella Stanecka                                               stołówka

      kl. 3 a               Magdalena Czugała                                         biblioteka

      kl. 3 b               Małgorzata Lorenc                                            22

      kl. 4 a               Sylwia Zubelewicz                                            8

      kl. 5 a               Violetta Pałka                                                    3

      kl. 5 b               Dorota Czeremcha-Olszewska                         6

      kl. 6 a               Barbara Kaszubowska                                     25

      kl. 6 b               Marzena Próba                                                sala gimnastyczna  (w razie niepogody s.24)

      kl. 6 c               Katarzyna Rajmund                                         26

      kl. 7 a               Iwona Chyżowska-Kwiecień                            mała świetlica

      kl. 7 b               Ewa Ziemkiewicz                                            7

      kl. 8 a               Renata Gryciuk                                               5

      kl. 8 b               Małgorzata Kita                                               2

       

      W razie niepogody:

      klasy 0-3 – uroczysty apel w sali gimnastycznej o godz.9.00, następnie spotkanie z wychowawcą w salach;

      klasy 4-8 – spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach, godz. 9.00.

       

      Grupa przedszkolna pracuje w tym dniu zgodnie z zadeklarowanymi przez rodziców godzinami. Dzieci można w tym dniu przyprowadzić później, odebrać wcześniej lub przyjść z dzieckiem na uroczystość rozpoczęcia.

     • PODRĘCZNIKI DO RELIGII

     •  Podręczniki na rok szkolny 2019/2020 uczniowie wypożyczają  w szkole.

                We własnym zakresie należy zakupić podręczniki i ćwiczenia do religii.

      Klasa 1

      "Żyjemy w Bożym świecie" autorzy:ks.dr K.Mielnicki,E.Kondrak wyd.Jedność

      klasa 2

      "Idziemy do Jezusa" autorzy: ks.dr J.Czerkawski, E.Kondrak wyd.Jedność

      klasa 3

      "Jezus jest z nami" + zeszyt ćwiczeń  autorzy: ks.dr J.Czerkawski, E.Kondrak  wyd.Jedność

      klasa 4

      "Miejsca pełne BOGactw" + zeszyt ćwiczeń  autorzy: ks.dr K.Mielnicki, E.Kondrak, B.Nosek  wyd. Jedność

      klasa 5

      "Spotkania uBOGAjące" + zeszyt ćwiczeń  autorzy: ks.dr K.Mielnicki,E.Kondrak, E.Parszewska  wyd.Jedność

      klasa 6

      "Tajemnice BOGAtego życia" +zeszyt ćwiczeń  autorzy:ks.dr K.Mielnicki, E.Kondrak, E.Parszewska wyd.Jedność

      klasa 7

      "Błogosławieni, którzy szukają Jezusa" +zeszyt ćwiczeń  autorzy: ks.dr K.Mielnicki  wyd.Jedność

      klasa 8

      "Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi"  autorzy:  ks.dr K.Mielnicki, E.Kondrak, E.Parszewska  wyd. Jedność

     • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

     • Zakończenie roku szkolnego odbędzie się 19 czerwca 2019r. 

      Klasy 1, 2, 4, 5, 6 - godz. 9.00, spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach.

      Klasy 3, 7, 8 - godz. 10.00, apel w sali gimnastycznej, następnie spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach.

                                                                         Zapraszamy!

     • SPOTKANIE RODZICÓW

     • PRZYSZŁOROCZNYCH UCZNIÓW KLAS I i 0

      Serdecznie zapraszam na spotkanie z dyrektorem szkoły rodziców:

      • klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020 w dniu 12 czerwca 2019r. o godz. 17:00,
      • oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 w dniu 12 czerwca 2019r. o godzinie 17:30.

      Jolanta Cepińska

      dyrektor szkoły

    • FESTYN RODZINNY
     • FESTYN RODZINNY

     • Dzisiaj w szkole - w sobotę,

      każdy wziął się za robotę.

      Już od rana rozpoczęło się wielkie krzątanie

      - festynu przygotowanie.

      Po dłuższej chwili

      przywitali nas goście mili.

      Były konkurencje sportowe

      i nagrody całkiem nowe.

      Od WOPR-u zdobyliśmy mnóstwo informacji

      o bezpieczeństwie podczas wakacji.

      O zwierzakach też ciekawe były wiadomości

      z Ochrony Środowiska - naszych gości.

      Było twarzy malowanie

      I smakołyków zjadanie.

      Wszyscy dobrze się bawili

      i miłe chwile w szkole spędzili.

      Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszym festynie. 

      Szczególne podziękowania należą się naszym godnym podziwu rodzicom. Dzięki Państwa zaangażowaniu zabawa przebiegła we wspaniałej atmosferze.

      Pięknie dziękujemy firmom: Enea Oświetlenie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu oraz harcerzom ZHP za wsparcie naszej imprezy.

     • Półkolonie letnie

     •  

       

       

       

       

      Zapraszamy dzieci do udziału w półkoloniach letnich organizowanych w naszej szkole w terminach:

       

      24.06. 2019 r. - 28.06. 2019 r. - I turnus

      01.07. 2019 r. - 05.07. 2019 r. - II turnus

      08.07. 2019 r. - 12.07. 2019 r. - III turnus

      Zajęcia odbywać się będą w godzinach 7:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku. Dzieci otrzymają w ciągu dnia dwa posiłki: śniadanie oraz obiad. Wychowawcami kolonii będą nauczyciele z naszej szkoły. W programie będą zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia plastyczne, warsztaty tematyczne, wyjścia do kina i inne atrakcje.

      Odpłatność za jeden turnus (jeden tydzień) wynosi 150 zł.

      Harmonogram rekrutacji uczestników półkolonii letnich w SP20 w Szczecinie:

      21.05.2019 r. - 24.05.2019 r.– składanie przez rodziców dzieci z klas 1 – 8 (pierwszeństwo mają uczniowie klas 1-4) poprawnie wypełnionych kart kwalifikacyjnych uczestnictwa w półkolonii oraz podpisanego regulaminu (karty kwalifikacyjne, regulamin dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły).

       

      28.05.2019 r. wywieszenie listy zakwalifikowanych uczestników na półkolonie letnie.

      01.06.2019 r. do 05.06.2019 r.  wpłaty (150 zł za jeden turnus).

      Wpłaty za półkolonie proszę dokonywać wyłącznie przelewem na konto nr 44 1020 4795 0000 9102 0278 5400

      z dopiskiem półkolonie, podaniem danych uczestnika półkolonii (imię i nazwisko) oraz podaniem turnusu.