• ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

     • Wszystkich uczniów i rodziców klas 0-VIII zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.

      Uroczystość odbędzie się  2 września o godz. 9.00 na boisku szkolnym. 

      Po uroczystości zapraszamy do sal:

      klasa                wychowawca                                                sala

      grupa 0             Anna Chrystou i Małgorzata Lickiewicz          21

      kl. 1 a               Patrycja Sęczawa                                            23

      kl. 1 b               Anna Wilk                                                         24

      kl. 2 a               Małgorzata Grzeszczak                                    świetlica duża

      kl. 2 b               Mirella Stanecka                                               stołówka

      kl. 3 a               Magdalena Czugała                                         biblioteka

      kl. 3 b               Małgorzata Lorenc                                            22

      kl. 4 a               Sylwia Zubelewicz                                            8

      kl. 5 a               Violetta Pałka                                                    3

      kl. 5 b               Dorota Czeremcha-Olszewska                         6

      kl. 6 a               Barbara Kaszubowska                                     25

      kl. 6 b               Marzena Próba                                                sala gimnastyczna  (w razie niepogody s.24)

      kl. 6 c               Katarzyna Rajmund                                         26

      kl. 7 a               Iwona Chyżowska-Kwiecień                            mała świetlica

      kl. 7 b               Ewa Ziemkiewicz                                            7

      kl. 8 a               Renata Gryciuk                                               5

      kl. 8 b               Małgorzata Kita                                               2

       

      W razie niepogody:

      klasy 0-3 – uroczysty apel w sali gimnastycznej o godz.9.00, następnie spotkanie z wychowawcą w salach;

      klasy 4-8 – spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach, godz. 9.00.

       

      Grupa przedszkolna pracuje w tym dniu zgodnie z zadeklarowanymi przez rodziców godzinami. Dzieci można w tym dniu przyprowadzić później, odebrać wcześniej lub przyjść z dzieckiem na uroczystość rozpoczęcia.

     • PODRĘCZNIKI DO RELIGII

     •  Podręczniki na rok szkolny 2019/2020 uczniowie wypożyczają  w szkole.

                We własnym zakresie należy zakupić podręczniki i ćwiczenia do religii.

      Klasa 1

      "Żyjemy w Bożym świecie" autorzy:ks.dr K.Mielnicki,E.Kondrak wyd.Jedność

      klasa 2

      "Idziemy do Jezusa" autorzy: ks.dr J.Czerkawski, E.Kondrak wyd.Jedność

      klasa 3

      "Jezus jest z nami" + zeszyt ćwiczeń  autorzy: ks.dr J.Czerkawski, E.Kondrak  wyd.Jedność

      klasa 4

      "Miejsca pełne BOGactw" + zeszyt ćwiczeń  autorzy: ks.dr K.Mielnicki, E.Kondrak, B.Nosek  wyd. Jedność

      klasa 5

      "Spotkania uBOGAjące" + zeszyt ćwiczeń  autorzy: ks.dr K.Mielnicki,E.Kondrak, E.Parszewska  wyd.Jedność

      klasa 6

      "Tajemnice BOGAtego życia" +zeszyt ćwiczeń  autorzy:ks.dr K.Mielnicki, E.Kondrak, E.Parszewska wyd.Jedność

      klasa 7

      "Błogosławieni, którzy szukają Jezusa" +zeszyt ćwiczeń  autorzy: ks.dr K.Mielnicki  wyd.Jedność

      klasa 8

      "Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi"  autorzy:  ks.dr K.Mielnicki, E.Kondrak, E.Parszewska  wyd. Jedność

     • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

     • Zakończenie roku szkolnego odbędzie się 19 czerwca 2019r. 

      Klasy 1, 2, 4, 5, 6 - godz. 9.00, spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach.

      Klasy 3, 7, 8 - godz. 10.00, apel w sali gimnastycznej, następnie spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach.

                                                                         Zapraszamy!

     • SPOTKANIE RODZICÓW

     • PRZYSZŁOROCZNYCH UCZNIÓW KLAS I i 0

      Serdecznie zapraszam na spotkanie z dyrektorem szkoły rodziców:

      • klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020 w dniu 12 czerwca 2019r. o godz. 17:00,
      • oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 w dniu 12 czerwca 2019r. o godzinie 17:30.

      Jolanta Cepińska

      dyrektor szkoły

    • FESTYN RODZINNY
     • FESTYN RODZINNY

     • Dzisiaj w szkole - w sobotę,

      każdy wziął się za robotę.

      Już od rana rozpoczęło się wielkie krzątanie

      - festynu przygotowanie.

      Po dłuższej chwili

      przywitali nas goście mili.

      Były konkurencje sportowe

      i nagrody całkiem nowe.

      Od WOPR-u zdobyliśmy mnóstwo informacji

      o bezpieczeństwie podczas wakacji.

      O zwierzakach też ciekawe były wiadomości

      z Ochrony Środowiska - naszych gości.

      Było twarzy malowanie

      I smakołyków zjadanie.

      Wszyscy dobrze się bawili

      i miłe chwile w szkole spędzili.

      Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszym festynie. 

      Szczególne podziękowania należą się naszym godnym podziwu rodzicom. Dzięki Państwa zaangażowaniu zabawa przebiegła we wspaniałej atmosferze.

      Pięknie dziękujemy firmom: Enea Oświetlenie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu oraz harcerzom ZHP za wsparcie naszej imprezy.

     • Półkolonie letnie

     •  

       

       

       

       

      Zapraszamy dzieci do udziału w półkoloniach letnich organizowanych w naszej szkole w terminach:

       

      24.06. 2019 r. - 28.06. 2019 r. - I turnus

      01.07. 2019 r. - 05.07. 2019 r. - II turnus

      08.07. 2019 r. - 12.07. 2019 r. - III turnus

      Zajęcia odbywać się będą w godzinach 7:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku. Dzieci otrzymają w ciągu dnia dwa posiłki: śniadanie oraz obiad. Wychowawcami kolonii będą nauczyciele z naszej szkoły. W programie będą zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia plastyczne, warsztaty tematyczne, wyjścia do kina i inne atrakcje.

      Odpłatność za jeden turnus (jeden tydzień) wynosi 150 zł.

      Harmonogram rekrutacji uczestników półkolonii letnich w SP20 w Szczecinie:

      21.05.2019 r. - 24.05.2019 r.– składanie przez rodziców dzieci z klas 1 – 8 (pierwszeństwo mają uczniowie klas 1-4) poprawnie wypełnionych kart kwalifikacyjnych uczestnictwa w półkolonii oraz podpisanego regulaminu (karty kwalifikacyjne, regulamin dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły).

       

      28.05.2019 r. wywieszenie listy zakwalifikowanych uczestników na półkolonie letnie.

      01.06.2019 r. do 05.06.2019 r.  wpłaty (150 zł za jeden turnus).

      Wpłaty za półkolonie proszę dokonywać wyłącznie przelewem na konto nr 44 1020 4795 0000 9102 0278 5400

      z dopiskiem półkolonie, podaniem danych uczestnika półkolonii (imię i nazwisko) oraz podaniem turnusu.

       

     • Harmonogram spotkań z rodzicami w dniu 20 maja 2019r

     • "0" - godz. 17:00, sala 21,   p. Anna Chrystou, Monika Trubiłowicz

      1a - godz. 17:00, sala 23,    p. Małgorzata Grzeszczak

      1b - godz. 17:00, świetlica,  p. Paulia Olejniczak

      2a - godz. 17:00, sala 22,    p. Magdalena Czugała

      2b - godz. 18:00, sala 22,    p. Małgorzata Lorenc

      4b - godz. 17:00, sala   6,    p. Dorota Czeremcha

      5a - godz. 17:00, sala 25,    p. Barbara Kaszubowska

      5b - godz. 17:00, sala   5,    p. Marzena Próba

      5c - godz. 17:00, sala   7,    p. Katarzyna Rajmund

      6a - godz. 17:00, sala   2,    p. Iwona Chyżowska-Kwiecień

      6b - godz. 17:00, sala 26,    p. Ewa Ziemkiewicz

      7a - godz. 17:00, stołówka,  p. Renata Gryciuk

      7b - godz. 17:00, sala 8,      p. Małgorzata Kita

      8a - godz. 17:00, sala 3,      p. Violetta Pałka

      8b - godz. 17:00, sala 24,    p. Sylwia Zubelewicz

      Z powodu wycieczki

      3a - 23 maja, godz. 17:00, sala 24, p. Anna Wilk

      4a - 23 maja, godz. 17:00, sala 25, p. Renata Szczotkowska

     • OLIMPIADA POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

     • Dnia 3.04 uczennice naszej szkoły: Paulina Chrzan i Alicja Jastrzębska z klasy 8a oraz Kamila Hes z klasy 7b brały udział w XIII Wojewódzkiej Olimpiadzie Pomocy Przedmedycznej. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu obejmującego wiedzę z zakresu pierwszej pomocy oraz wykonanie zadania praktycznego, polegającego na udzieleniu pomocy osobie poszkodowanej w wypadku. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Kamila Hes zajęła III miejsce w klasyfikacji indywidualnej, a cała drużyna II miejsce w klasyfikacji zespołowej. Serdecznie gratulujemy!

    • SZKOLNE DNI PROFILAKTYKI
     • SZKOLNE DNI PROFILAKTYKI

     • W dniach 11 – 13 marca w naszej szkole obchodziliśmy Szkolne Dni Profilaktyki. Ich celem było kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych, promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz pogłębienie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa podczas nauki, pracy, zabawy i odpoczynku i postępowania w nagłych przypadkach.

      11 marca na szkolnych korytarzach zawisły kolorowe plakaty przedstawiające wartości odżywcze warzyw i owoców, które wykonali uczniowie klas siódmych na lekcjach biologii.  Podczas przerw odbywały się konkursy sprawdzające wiedzę uczestników o zasadach zdrowego odżywiania, higienie osobistej, bezpiecznym korzystaniu z komputera i internetu czy udzielaniu pierwszej pomocy. Uczniowie, którzy udzielili poprawnych odpowiedzi, zostali nagrodzeni upominkami.

      12 marca, na apelu podsumowującym osiągnięcia uczniów w I semestrze, uczniowie z klasy 8a i 7b wystąpili w przedstawieniu pod tytułem „O Dyziu i bolącym brzuszku, czyli jak zdrowo się odżywiać”. Szkolny chór zaśpiewał piosenkę „Jedz owoce, mleko pij” mówiącą o zdrowych i wartościowych produktach spożywczych. Widzowie mogli się dowiedzieć, jakie są najczęstsze niewłaściwe nawyki dzieci i młodzieży związane z odżywianiem i jak je zmienić, by cieszyć się zdrowiem przez długie lata.

      13 marca odbył się konkurs recytatorski. Zadaniem uczestników była interpretacja wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

      Klasy drugie poznawały na lekcjach najnowszą piramidę zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, rozmawiały o tym, jakie produkty należy uwzględnić każdego dnia w diecie, a jakie wyeliminować. Uczniowie z klasy 2b wykonali zdrowe wiosenne kanapki oraz owocowe szaszłyki. Klasy czwarte podczas zajęć przyrody projektowały talerz ze zdrowym śniadaniem, uwzględniając w nim odpowiednie proporcje białka, węglowodanów, tłuszczów, witamin i soli mineralnych.

      Dzieci świetlicowe wykonały piękne prace przedstawiające kolorowe owoce i warzywa, które miały promować hasło „Jedz owoce i warzywa, a będziesz zdrów jak ryba”. Codziennie wychodziły na szkolny plac zabaw i uczestniczyły w grach i zabawach ruchowych, aby podkreślić, jak ważna dla naszego zdrowia jest aktywność fizyczna na świeżym powietrzu. 

      Dopełnieniem naszych obchodów Szkolnych Dni Profilaktyki był udział naszych uczennic: Jagody Wójtowicz i Pauliny Chrzan z klasy 8a  oraz Liliany Jaworskiej z klasy 8b w V Szkolnym Dniu Mózgu w Zespole Szkół Sportowych. Dziewczyny brały udział w konkursie biologicznym „Budowa i funkcja organizmu człowieka ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego i narządów zmysłu” oraz uczestniczyły w warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i wykładach poświęconych funkcjom mózgu i komórkom nerwowym. Choć nie udało się zdobyć miejsca na podium, uczennice zostały nagrodzone atlasami anatomicznymi, a przede wszystkim wróciły bogate w nową wiedzę o ludzkim ciele.

    • IRLANDZKI DZIEŃ ŚWIĘTEGO PATRYKA
     • IRLANDZKI DZIEŃ ŚWIĘTEGO PATRYKA

     • 17 marca Irlandczycy świętują dzień swojego patrona- św. Patryka. Chociaż w tym roku święto wypadło w niedzielę,  w naszej szkole postanowiliśmy uczcić je w piątek, 15 marca.  Na szkolnych  korytarzach pojawiły się kolory irlandzkiej flagi. W rytm irlandzkiej muzyki uczennica z klasy 8a,  Alicja Jastrzębska zaprezentowała kroki irlandzkiego stepu. Klasy młodsze kolorowały irlandzkie harfy i flagi, a uczniowie klas starszych zmierzyli się z anglojęzycznym słownictwem z zakresu kultury i tradycji Irlandii, rywalizując ze sobą w układaniu na czas puzzli  Trimino. Obchody tego wesołego święta zostały uwiecznione na niejednej uczniowskiej buzi w postaci namalowanej  irlandzkiej koniczynki.

    • CHROŃMY SZCZECIŃSKIE KROKUSY
     • CHROŃMY SZCZECIŃSKIE KROKUSY

     • Z wielką radością informujemy, że uczennica naszej szkoły, Paulina Pawęska z klasy 8 B została laureatką III międzyszkolnego konkursu „Chrońmy szczecińskie krokusy” zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 48. Zadaniem uczestników było stworzenie hasła promującego ochronę krokusów, które zakwitają wczesną wiosną na Jasnych Błoniach, tworząc piękne, kolorowe kobierce. I właśnie w tym miejscu, będącym wizytówką Szczecina, 12 marca odbyło się podsumowanie konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom. Spośród 120 prac, które wpłynęły na konkurs, wybrano 10, które według jurorów w jasny i krótki sposób komunikują o potrzebie ochrony naszych szczecińskich krokusów, aby nie były niszczone, deptane i zrywane, a podziwiane. Zwycięskie hasła znalazły się na tabliczkach, które zostały umieszczone na trawnikach, gdzie obecnie kwitną krokusowe dywany. Hasło naszej laureatki znalazło się również przed budynkiem naszej szkoły w miejscu, gdzie uczniowie w ramach akcji Krokusowa rewolucja jesienią sadzili cebulki, aby teraz obserwować wzrost i zakwitanie pięknych żółtych i fioletowych kwiatów. Niech hasło naszej zwyciężczyni: „Krokusy możliwości ochrony nie mają, bądźmy ludźmi, którzy je ochraniają” przypomina nam o potrzebie dbałości o przyrodę i odpowiedzialności za otoczenie wokół nas. Paulince serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

  • Aktualności

     • SZKOLNY WOLONTARIAT NABIERA TEMPA

      • Nasze Szkolne Koło Wolontariatu działa coraz prężniej!

       Codziennie po lekcjach służymy pomocą wszystkim uczniom, którzy mają trudności w odrabianiu prac domowych czy z opanowaniem bieżących tematów. Wspieramy naszych nowych kolegów i koleżanki z Ukrainy w nauce języka polskiego i zaadaptowaniu się w nowej szkole. Odwiedzamy też w świetlicy najmłodszych uczniów naszej szkoły, z którymi nie tylko się uczymy, ale też gramy, rysujemy i bawimy się na boisku szkolnym.

     • BUDŻET SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS 1-3

      Drodzy Rodzice i Uczniowie!

      Ogłaszamy, że 28 kwietnia 2022 r. (czwartek)

      odbędzie się w naszej szkole

      GŁOSOWANIE uczniów klas 1-3

      dotyczące budżetu dla SU klas młodszych

      Po rozmowach przeprowadzonych z uczniami przedstawiamy poniżej

      propozycje inwestycji, które mogą powstać w szkole:

      1. GRY ŚCIENNE NA KORYTARZACH

    • ŻYCZENIA
     • ŻYCZENIA

      Życzenia Zdrowych, Spokojnych,

      Pełnych Rodzinnego Ciepła

      i Radości Świąt Wielkanocnych

      składa

      Dyrektor szkoły Zbigniew Mytkowski

      wraz z gronem pedagogicznym

      i pracownikami.

     • .

      Dyrekcja, Grono Pedagogiczne

      oraz cała społeczność uczniowska

      składają serdeczne podziękowania Rodzicom i Uczniom

      za zaangażowanie, trud i serce włożone

      w organizację Festynu Wielkanocnego.

      Dzięki Państwa wsparciu udało się nam zebrać

      rekordową kwotę: 13 226, 82 zł,

      która posłuży do zrealizowania założonych celów,

     • Marcowy wspomnień czar

      Bardzo dziękujemy całej społeczności szkolnej za zaangażowanie w inicjatywy organizowane przez nauczycieli i Samorząd Uczniowski.

      08 marca świętowaliśmy współnie Dzień Kobiet z szalonymi fryzurami na głowach dziewcząt, a 22.03.2022r. na powitanie wiosny zamieniliśmy nasze plecaki na inne kreatywne "nosidła".

     • BUDŻET SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS 4 -8

      Drodzy Rodzice i Uczniowie!

      Ogłaszamy, że 31 marca 2022 r. (czwartek)

      odbędzie się w naszej szkole

      głosowanie dotyczące budżetu dla SU klas 4 - 8

      Po rozmowach przeprowadzonych z uczniami

      przedstawiamy poniżej propozycje inwestycji, które mogą powstać w szkole.

      Oto one:

      1. AUTOMAT ZE ZDROWĄ ŻYWNOŚCIĄ

     • RODZINNY KONKURS NA STROIK WIELKANOCNY

      Zapraszamy chętnych uczniów wraz z rodzicami

      do wzięcia udziału w rodzinnym konkursie na

      "Stroik wielkanocny".

      Stroiki mogą być wiszące lub stojące.

      Należy je dostarczyć do wychowawców klas

      do środy 06 kwietnia 2022r.

      W konkursie nagrodzone będą 3 pierwsze miejsca.

      Stroik, który zajmie I miejsce

     • .

      KARTA ROWEROWA

      Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie

      Po przerwie spowodowanej m.in. pandemią, w tym roku szkolnym wznawiamy możliwość przystąpienia uczniów do egzaminu na kartę rowerową. Ze względu na dużą liczbę uczniów, egzamin będzie podzielony na dwa etapy. W pierwszym etapie - w czerwcu, egzamin będą zdawać uczniowie klas VI-VII, w drugim etapie, w czerwcu lub we wrześniu uczniowie klas IV-V. Będzie to zależało od liczby chętnych uczniów, którzy chcą uzyskać kartę rowerową. Przed egzaminem będą wyznaczone terminy kilku spotkań, na których uczniowie poćwiczą jazdę na rowerze zgodnie z zasadami ruchu drogowego.