• Regulamin wypożyczania i oddawania książek w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 20 w okresie stanu zagrożenia COVID 19

    • 15.09.2021 10:29
    • Regulamin wypożyczania i oddawania książek w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 20

     w okresie stanu zagrożenia COVID 19

     Opracowano w oparciu o obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEiN

     z dnia 2 sierpnia 2021 r.

                                                          

     1. Z księgozbioru bibliotecznego może korzystać  każdy uczeń i pracownik szkoły bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

      

     2.Wszystkie osoby wchodzące do przedsionka biblioteki obowiązuje dezynfekowanie rąk - zgodnie z instrukcją umieszczoną obok dozowników. 

      

     3.  W wypożyczalni może przebywać maksymalnie 2 czytelników z zachowaniem

     odpowiedniego (1,5-2m) odstępu między sobą, a także między czytelnikiem a bibliotekarzem.

      

     4.  Czytelnicy i wolontariusze w bibliotece muszą mieć założone maseczki i rękawiczki ochronne.

      

     5. W przypadku braku rękawiczek powinni przed wejściem do biblioteki zdezynfekować ręce.

      

     6. Ograniczeniu ulega wolny dostęp do księgozbioru znajdującego się na półkach. Wypożyczane książki podaje bibliotekarz.

      

     7. Każda osoba korzystająca z biblioteki musi mieć osłonięte usta i nos

      

     8. Po każdej przerwie międzylekcyjnej biblioteka jest wietrzona.

      

     9. Na bieżąco dezynfekowane są wszystkie powierzchnie dotykowe lub elementy wyposażenia często używane (klamki, stoliki, biurka, blat itp.)

      

     10. Książki zwracane do biblioteki nauczyciel odkłada w wydzielone miejsce. Nie mogą być one odkładane na półkę.

      

     11. Zwrócone książki mogą być wypożyczone ponownie lub odłożone na półkę dopiero po 2 dniach od zwrócenia ich do biblioteki. Dotyczy to również czasopism i księgozbioru podręcznego wykorzystywanego na lekcjach.
      

     12. Po zakończeniu kwarantanny egzemplarze z pudełek zostają przywrócone do wypożyczania i trafiają na półki.
      

     13. Stanowisko wypożyczania i przyjmowania książek musi być zaopatrzone w płyn do dezynfekcji rąk.
      

     14. Osoby oczekujące przed biblioteką muszą zachowywać od siebie odległość co najmniej 2 metrów.
      

     15. Bezpośrednio przed stanowiskiem w drzwiach biblioteki mogą znajdować się tylko cztery osoby.
      

     16. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi.
      

     17.Czytelnicy mogą składać zamówienie na książki również drogą elektroniczną.

      

    • więcej
    • 25 listopada Dzień Pluszowego Misia
    • 25 listopada Dzień Pluszowego Misia

    • 24.11.2020 09:28
    • Od 2002 roku 25 listopada OBCHODZIMY ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA. Z tej okazji biblioteka szkolna ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci z grupy przedszkolnej  Mój przyjaciel miś. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej postać ulubionego misia-bohatera literatury dziecięcej. Na prace czekamy do 8 grudnia 2020 r.
    • więcej