• Wydawanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty!

  W dniu 31.07.2020r. (piątek) w szkole będą wydawane zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty -  według poniższego harmonogramu:

  godz. 11:00 – klasa 8a – wejście główne do szkoły

  godz. 12:00 – klasa 8b – wejście główne do szkoły

                                    

  Zasady bezpieczeństwa sanitarnego

  1. Uczniowie, lub rodzice ucznia (obowiązuje posiadanie legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego w przypadku rodzica) zgłaszają się do szkoły o wyznaczonej godzinie.
  2. Przed wydaniem zaświadczenia należy zdezynfekować dłonie.
  3. W trakcie pobytu w szkole należy zasłonić usta i nos maseczką.
  4. Przed wejściem do szkoły i podczas pobytu w szkole obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego.
  5. Podpis potwierdzający odbiór zaświadczenia należy wykonać własnym długopisem.
 • Zapisy do świetlicy 2020/2021

  Szanowni Państwo,

  Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej, na nowy rok szkolny 2020/2021 Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie będzie do pobrania w portierni szkoły od dnia zakończenia roku szkolnego. Można też ją pobrać ze strony. Wypełnioną kartę należy dostarczyć do dnia 24.08.2020.

  Godziny pracy świetlicy szkolnej pozostają bez zmian ( 06:30 – 17:00).

 • Podziękowania od klasy 5b

 • Informacja dla rodziców uczniów klas VIII o terminie odbioru kart zdrowia od pani pielęgniarki

  W dniu  01.07.2020r.  w godzinach 9:00 - 12:00 należy odebrać karty zdrowia od pielęgniarki szkolnej. Karty odbierają rodzice, jeśli rodzic nie może, to kartę może odebrać uczeń z upoważnieniem od rodzica lub opiekuna.

 • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

  Szanowni Państwo, 26 czerwca uczniowie naszej szkoły kończą rok szkolny, uczniów klas VIII żegnamy na zawsze. Resort edukacji  decyzję o formie zakończenia roku szkolnego pozostawił dyrektorom szkół. Myślę, że  nie chcemy ograniczyć tego ważnego wydarzenia do biurokratycznej czynności, odebrania świadectwa i złożeniu podpisu w sekretariacie szkoły. Uczniowie, którzy nie chcą odbierać świadectwa według poniższego planu będą mogli odbierać świadectwa indywidualnie u wychowawcy klasy.

  Dyrektor Szkoły

  Zbigniew Mytkowski

 • Bezpieczne wakacje 2020

  Na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty zamieszczone zostały wszystkie niezbędne informacje dla dzieci, rodziców, organizatorów wypoczynku dotyczące WAKACJI 2020. Zapraszamy do zapoznania się z nimi: 

 • Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do I klasy

  Szanowni Państwo,

  Potwierdzanie woli przyjęcia (dotyczy tylko wniosków)  może odbywać się elektronicznie:  rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie (opcja dostępna tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) - status kandydata zmienia się automatycznie z „zakwalifikowany” na „przyjęty”.

  Na stronie naboru w zakładce „Dokumenty” opublikowana jest instrukcja dla rodziców dotycząca elektronicznego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka oraz dodano zapis w zakładce „Aktualności”: https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/aktualnosci

 • Wyniki konkursu Kangur Matematyczny

  w Szkole Podstawowej nr 20 w Szczecinie.

  Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

 • Wypłata stypendium w czerwcu 2020r.

  tylko i wyłącznie

   w dniu 15.06.2020 r., (poniedziałek) w portierni szkoły 

  zgodnie z umówionymi telefonicznie godzinami

   

  Przy odbiorze stypendium obowiązuje:

  1.  założona maseczka,
  2.  dezynfekcja rąk na miejscu (przy portierni).
 • Do ósmoklasistów!

  Organizacja i przebieg egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie w r. szk. 2019/2020

  Trzymamy za Was kciuki i życzymy powodzenia na egzaminie!

 • Dyżur wakacyjny w oddziale przedszkolnym

  Nabór wniosków na dyżur wakacyjny w Szkole Podstawowej nr 20 w Szczecinie:

  1. Oddział przedszkolny pracuje 29.06.2020r. - 24.07.2020r.

  2. Składanie wniosków na dyżur wakacyjny 3 - 9 czerwca 2020r.

  3. Składanie wniosków tylko  drogą mailową na adres sp20@miasto.szczecin.pl

  4. Do 17 czerwca powiadomienie rodziców o wynikach kwalifikacji.

 • Harmonogram konsultacji

  w dniach 1 - 5 czerwca 2020r.

 • Adres poczty elektronicznej szkoły

  Od 27 maja 2020r. jedynym obowiązującym adresem mailowym szkoły jest sp20@miasto.szczecin.pl.

 • KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY DOTYCZĄCY KONSULTACJI Z NAUCZYCIELAMI PROWADZĄCYMI ZAJĘCIA EDUKACYJNE w klasach IV - VIII

  Podstawa prawna: Rozporządzeniem MEN z dnia 15 marca 2020 roku z późniejszymi zamianami

  Informuję, że od dnia 1 czerwca do dnia 5 czerwca 2020r.  roku odbywać się będą na terenie szkoły konsultacje dla uczniów z klas IV -VIII.   Konsultacje dla uczniów klasach VIII  odbywać się będą na dotychczasowych warunkach.

  Zasady udziału uczniów w konsultacjach na terenie szkoły:

  Udział w konsultacjach jest dobrowolny.

  W konsultacjach na terenie szkoły mogą uczestniczyć tylko zdrowi uczniowie.

  Na terenie szkoły obowiązuje przestrzeganie zasad   związanych z występowaniem COWID 19.

  Konsultacje będą odbywać się w godzinach wyznaczonych przez nauczycieli.

  Konsultacje odbywać się będą w wyznaczonych wcześniej salach.

  Uczeń, dzień wcześniej zgłasza drogą elektroniczną nauczycielowi zagadnienie do wyjaśnienia podczas konsultacji.

  W przypadku konsultacji, które odbędą się w poniedziałek, 01.06.2020r. zagadnienie do wyjaśnienia podczas konsultacji należy przesłać w piątek, 29.05.2020r.

  W przypadku braku uczniów zainteresowanych konsultacjami na terenie szkoły, nauczycieli obowiązuje prowadzenie konsultacji w dotychczasowej formule.

                                                                                                         Dyrektor Szkoły

                                                                                                      Zbigniew Mytkowski

   

 • ❤❤❤ Apel Rady Rodziców ❤❤❤

   do Rodziców uczniów SP 20 w Szczecinie

  W dokumencie błędnie podano nr konta RR. Prawidłowy numer to 98 1240  6654 1111 0010 3781 3050.

 • Biblioteka - procedura działalności podczas epidemii

 • Procedura organizacji konsultacji przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty: języki polski, matematyka i język obcy dla uczniów klas VIII

 • Procedura funkcjonowania zajęć opiekuńczo wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w klasach I-III

  podczas epidemii

 • KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

  DOTYCZĄCY KONSULTACJI Z NAUCZYCIELAMI UCZNIÓW KLAS VIII

  Podstawa prawna: Rozporządzeniem MEN z dnia 15 marca 2020 roku.

              Informuję, że od dnia 25 maja 2020 roku odbywać się będą na terenie szkoły konsultacje dla uczniów klas VIII.  Konsultacje będą prowadzić nauczyciele uczący w klasach VIII przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty: języki polski, matematyka i język obcy (egzaminacyjny).

            Konsultacje mają na celu przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty, uzupełnienie i rozszerzenie zdobytej wiedzy, utrwalenie  umiejętności rozwiązywania zadań egzaminacyjnych oraz poinformowanie uczniów o organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty, w warunkach występowania zagrożenia COVIT19. Zajęcia obywać się będą w ciągu jednego dnia tygodnia (sala sportowa), w wymiarze  2 godzin lekcyjnych z każdego przedmiotu. W godzinach, kiedy odbywać się będą konsultacje, nie będą prowadzone zajęcia zdalne W związku z koniecznością przygotowania harmonogramu zajęć proszę o informację zwrotną, czy Państwa córka / syn będzie brała / brał udział w konsultacjach, z uwzględnieniem wytycznych GIS,MZ,MEN.

              W celu sprawnej organizacji zajęć proszę o deklarację udziału w zajęciach lub rezygnację
  z udziału. Termin i miejsce odesłania Deklaracji rodziców  (w formie scanu lub faxu) do 22 maja 2020 roku, godz. 9.00; adres e-mailowy Szkoły: sp20@miast.szczecin.pl

  Brak deklaracji uniemożliwi udział dziecka w konsultacjach.

                                                                                                      Dyrektor Szkoły

                                                                                                      Zbigniew Mytkowski

 • Wypłata stypendium w maju 2020 r.

  tylko i wyłącznie

   w dniu 15.05.2020 r., (piątek)  

  w godz. 12.00 – 15.30

  w portierni szkoły

  Przy odbiorze stypendium obowiązuje:

  1. założona maseczka,
  2. dezynfekcja rąk na miejscu (przy portierni).
strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego
  ul. Dobrzyńska 2
  70-025 Szczecin
 • (+91) 4821621

Galeria zdjęć