• Wyniki konkursu plastycznego „Budowanie sprawiedliwszego i zdrowszego świata”

    • 27.05.2021 19:15
    • Nasi uczniowie wzięli udział w międzyszkolnym konkursie plastycznym zorganizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną oraz Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin. Z radością informujemy, że Natalia Kubiak z kl. VI a zajęła II miejsce, a Viktoriia Zhmur z kl. VI a i Przemysław Grodzki z kl. VII b otrzymali wyróżnienia. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

     Serdecznie gratulujemy!

     Koordynator konkursu: Paulina Bonter - Burdzicka

    • więcej
    • Komunikat dyrektora szkoły w sprawie nauczania w systemie hybrydowym

    • 24.08.2021 13:04
    • Szanowni Rodzice i Nauczyciele

     informuję, że na podstawie:

     Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1

     w dniach: 17 - 28 maja, zajęcia szkolne w klasach  IV - VIII  odbywać się będą w systemie hybrydowym. Dni, w których będzie przeprowadzony egzamin ósmoklasisty: 25-26-27 maja, są dla klas: I, II, III, IV, V, VI, VII dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

     W związku z obawami części rodziców, uczniowie klas VIII do egzaminu ósmoklasisty pozostają w systemie nauczania zdalnego.

     Zajęcia  w szkole odbywać się będą dla 50 proc. uczniów klas IV-VIII oraz co najmniej 50 proc. – zdalnie.

     W zajęciach szkolnych może uczestniczyć uczeń zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję.

      

      Zajęcia w szkole odbywać się będą według „starego” planu lekcji

      

                                                                             

       Organizacja zajęć hybrydowych w dniach 17-28.05.2021r.

      w klasach IV -VIII

     Klasa    sala\data

     17.05

     18.05

     19.05

     20.05

     21.05

     24.05

     25.05

     26.05

     27.05

     28.05

     4a

     26

     Z.

     Z.

     Z.

     S.

     S.

     S.

     D.W.

     D.W

     D.W

     Z.

     4b

     5

     Z.

     Z.

     Z.

     S.

     S.

     S.

     D.W

     D.W

     D.W

     Z.

     5a

     26

     S.

     S.

     S.

     Z.

     Z.

     Z.

     D.W

     D.W

     D.W

     S.

     6a

     7

     Z.

     Z.

     Z.

     S.

     S.

     S.

     D.W

     D.W

     D.W

     Z.

     6b

     3

     Z.

     Z.

     Z.

     S.

     S.

     S.

     D.W

     D.W

     D.W

     Z.

     7a

     7

     S.

     S.

     S.

     Z.

     Z.

     Z.

     D.W

     D.W

     D.W

     S.

     7b

     5

     S.

     S.

     S.

     Z.

     Z.

     Z.

     D.W

     D.W

     D.W

     S.

     7c

     3

     S.

     S.

     S.

     Z.

     Z.

     Z.

     D.W

     D.W

     D.W

     S.

     8a

      

     Z.

     Z.

     Z.

     Z.

     Z.

     Z.

     E

     E

     E

     Z.

     8b

      

     Z.

     Z.

     Z.

     Z.

     Z.

     Z.

     E

     E

     E

     Z.

      

     S.  Stacjonarnie

     Z.     Zdalnie

     D.W.  Dni wolne

     E.    Egzamin

      

      

      

      

      

    • więcej
    • Konkurs plastyczny dla uczniów klas 1 – 3 „Wiosenne kwiaty”
    • Konkurs plastyczny dla uczniów klas 1 – 3 „Wiosenne kwiaty”

    • 11.03.2021 21:02
    • Cele konkursu: - zainspirowanie uczniów do wyrażania środkami plastycznymi piękna wiosennych kwiatów, - rozwijanie wyobraźni twórczej i kreatywności poprzez ekspresję plastyczną, - umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych.
     Regulamin konkursu:
     1. Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie pracy w formie płaskiej lub przestrzennej.
     2. Technika plastyczna, format pracy płaskiej i wielkość pracy przestrzennej jest dowolna.
     3. Prace należy wykonać indywidualnie.
     4. Uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową.
     5. Każda praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem i klasą.
     6. Ocenie podlegać będzie: zgodność z tematem, samodzielność, dobór środków i technik plastycznych, pomysłowość, oryginalność, estetyka.
     7. Prace należy złożyć do wychowawców świetlicy w terminie do 31.03.21r.
     8. Zwycięzcy 
     konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.

     Opiekunowie konkursu: Paulina Bonter – Burdzicka, Iwona Sondej – Ciszewska

    • więcej