• Konkurs plastyczny dla kl. 4
    • Konkurs plastyczny dla kl. 4

    • 20.10.2022 21:32
    • W związku z Obchodami Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas 4 do udziału w konkursie plastycznym z okazji Dnia Nauczyciela.
      
     Cele konkursu:
     - Wzbudzanie szacunku do nauczyciela i jego pracy.
     - Inspirowanie uczniów do twórczej pracy.
     - Rozwijanie oraz kształtowanie zainteresowań plastycznych.
     - Popularyzowanie posługiwania się technologią informacyjną.
      
     Regulamin konkursu:
     1. Konkurs polega na zaprojektowaniu kartki - laurki
     2. Pracę wykonujemy samodzielnie za pomocą kredek, farb lub różnych materiałów typu brokat, papier kolorowy, gazet, czasopism itp..
     3. Możliwe jest wykorzystanie elementów graficznych z Internetu.
     4.  Laurka powinna zawierać wypisane życzenia.
     5.  Prace należy oddać do końca października do biblioteki szkolnej.

     Prace oceniane będą pod względem oryginalności, samodzielności, estetyki wykonania oraz różnorodności wykorzystanych elementów i materiałów.
      
     W ocenie będzie brane pod uwagę:
     Pomysł – 5 pkt.
     Oryginalność – 5 pkt.
     Wkład pracy – 5 pkt.
     Estetyka – 5 pkt.
      
     Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody. Powodzenia!
      
    • więcej
    • FESTIWAL KREATYWNOŚCI
    • FESTIWAL KREATYWNOŚCI

    • 04.05.2022 22:25
    • Zapraszamy wszystkich uczniów klas 0-3 do udziału w FESTIWALU KREATYWNOŚCI.

     Festiwal ma charakter konkursu, którego celem jest rozwijanie wyobraźni plastycznej uczniów oraz promowanie twórczego spędzania czasu wolnego. Każdy uczestnik otrzymuje taki sam fragment rysunku. Po naklejeniu go na kartkę formatu A3, dorysowuje dalszy ciąg według własnej wyobraźni. Pokolorowaną, podpisaną pracę należy dostarczyć do organizatora konkursu  (do sali 23).

     REGULAMIN KONKURSU
     Aby wziąć udział w konkursie należy:
     - odebrać kartkę z fragmentem rysunku (sala 23),
     - przykelić fragment rysunku w dowolnym miejscu na kartkę formatu A3,
     - dorysować dalszy ciąg według własnej wyobraźni i pokolorować (dowolnymi kredkami),
     - podpisać pracę: imię, nazwisko, klasa,
     - prace dostarczyć do dnia 11.05.2022r.
     Wszytkie prace zostaną wyeksponowane na holu szkoły. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.
     Zapraszamy do udziału!

     Organizator konkursu: Mirella Baranowska
    • więcej