• „BUDOWANIE SPRAWIEDLIWSZEGO I ZDROWSZEGO ŚWIATA”

   • 20.04.2021 19:25
   • KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 6 – 8

    Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna oraz Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin zapraszają uczniów klas 6 – 8 do udziału w konkursie plastycznym.

   • Cele konkursu:

    • zwrócenie uwagi na najbardziej istotne i zaniedbywane problemy zdrowotne na świecie;
    • monitorowanie nierówności zdrowotnych;
    • zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do jak najwyższej jakości usług zdrowotnych;
    • docenienie pracowników służby zdrowia, którzy od początku pandemii koronawirusa walczą o zdrowie milionów ludzi na całym świecie.

    Zadania dla uczestników konkursu:

    • uczniowie przygotowują prace o tematyce zgodnej z celami konkursu;
    • pomysł na pracę musi być własny i po raz pierwszy zgłoszony do konkursu (niedozwolone jest kopiowanie i naśladowanie prac);
    • praca w formie plakatu może być wykonana w dowolnym formacie oraz dowolną techniką, z dowolnie wybranych materiałów (akwarela, szkic, węgiel, wycinanka, wyklejanka itp.);
    • uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną;
    • uczestnik przystępując do konkursu wyraża jednocześnie zgodę na rozpowszechnienie zgłoszonej pracy plastycznej na stronie internetowej PSSE w Szczecinie, w trakcie akcji prozdrowotnych organizowanych przez PSSE;
    • do konkursu zostaną dopuszczone wyłącznie prace, które są zgodne z regulaminem konkursu i w sposób oczywisty nawiązywać będą do tematyki konkursu;
    • na odwrocie pracy plastycznej powinny być umieszczone dokładne i czytelne dane autora: imię, nazwisko, adres szkoły oraz opiekuna pracy (imię i nazwisko);
    • do każdej pracy powinna być dołączona zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie – załącznik nr 1;
    • prace należy dostarczyć do świetlicy szkolnej do dnia 4.05.2021r.

     

    Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 14.05.2021r. Autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

    Załącznik nr 1


    Opiekun konkursu

    Paulina Bonter – Burdzicka

   • Wróć do listy artykułów