• KONKURS „DYNIOWE CUDAKI”
    • KONKURS „DYNIOWE CUDAKI”

    • 18.10.2020 21:42
    • Zapraszamy dzieci klas 0-3 do udziału w konkursie na najciekawsze wykonanie dyni.

      

     Regulamin konkursu:

     1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy przestrzennej z dyni (1 dynia).

     2. Do wykonania dyni można wykorzystać różne elementy dekoracyjne, ozdoby

     oraz materiały przyrodnicze.

     3. Najciekawsze dynie zostaną nagrodzone.

     4. Każda praca musi zawierać informację: imię i nazwisko dziecka, klasa.

     5. Prace należy dostarczyć tylko w dniach 26 i 27 października do sali nr 23.

     6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 29 października.

      

     Uwaga! Konkurs nie dotyczy tematyki Halloween.

      

     Opiekunowie konkursu - Mirella Baranowska, Paulina Bonter-Burdzicka.

    • więcej
    • Konkurs Plastyczny Laurka z okazji Dnia Edukacji Narodowej
    • Konkurs Plastyczny Laurka z okazji Dnia Edukacji Narodowej

    • 09.10.2020 22:49
    •  

     Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas 4-6 do udziału w konkursie z okazji Dnia Nauczyciela.

     Cele konkursu:

     1. Aspekty wychowawcze – szacunek dla nauczycieli i pracowników szkoły za ich pracę.
     2. Inspirowanie uczniów do twórczej pracy.
     3. Rozwijanie oraz kształtowanie zainteresowań plastycznych i informatycznych.
     4. Popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną wśród uczniów.

     Regulamin konkursu:

     1. Wykonujemy projekt kartki – laurki tematycznie związanej z DEN.

     2. Prace wykonujemy samodzielnie, kredkami, farbami w programie Ms Word, z wykorzystaniem narzędzi edytora, Paint itp..

     3. Możliwe jest wykorzystanie elementów graficznych z Internetu, gazet, czasopism itp.

     4. Laurka powinna zawierać wypisane życzenia.

     5. Prace należy oddać do 14.10.2020r.

     Prace oceniane będą pod względem oryginalności, samodzielności, estetyki wykonania oraz różnorodności wykorzystanych elementów materiałów.

     1. Pomysł – 5 pkt.
     2. Oryginalność – 5 pkt.
     3. Wkład pracy – 5 pkt.
     4. Estetyka – 5 pkt.

     Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody.

    • więcej
    • KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 6 – 8 „ROLA PIELĘGNIAREK W OPIECE NAD CHORYM W CZASIE EPIDEMII COVID – 19”
    • KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 6 – 8 „ROLA PIELĘGNIAREK W OPIECE NAD CHORYM W CZASIE EPIDEMII COVID – 19”

    • 05.10.2020 19:54
    • Organizatorzy konkursu: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna – Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Szczecinie; Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.
     Patronat - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie.

     Cele konkursu:
     podkreślenie roli pielęgniarek, która w szczególnie trudnym czasie epidemii COVID – 19 jest kluczowa;
     ukazanie, jak ważna dla społeczeństwa jest obecność wykwalifikowanego personelu medycznego, szczególnie kadry pielęgniarskiej;
     ukazanie pracowitości i niezłomności pielęgniarek w tym trudnym momencie oraz wyrażenie uznania i szacunku dla ich pracy.

     Zadania dla uczestników konkursu:

     - uczniowie przygotowują pracę o tematyce zgodnej z celami konkursu, w dowolnym formacie i dowolną techniką (szkic, akwarela, węgiel, wycinanka, wyklejanka itp.);
     - pomysł musi być własny (niedozwolone jest kopiowanie i naśladownictwo prac);
     - uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną;
     - na odwrocie pracy powinny być czytelnie umieszczone dane autora (imię i nazwisko autora, adres szkoły, opiekun pracy – imię i nazwisko nauczyciela);
     - do każdej pracy powinna być dołączona zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie (uczeń pobiera druk od nauczyciela – koordynatora konkursu).

      

     Ocenie podlegać będzie: zgodność z regulaminem; zgodność z tematem; pomysłowość.

     Prace należy dostarczyć do dnia 12.10.2020r. do nauczyciela biologii – Pauliny Bonter – Burdzickiej. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 20.10.2020r. drogą e – mailową oraz na stronie psse.szczecin.pis.gov.pl. Każdy uczestnik otrzyma ocenę z biologii za udział w konkursie. Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe.                                                                                           

     Koordynator konkursu 
     Paulina Bonter - Burdzicka

    • więcej
    • KONKURS PLASTYCZNY - Światowy Dzień Zwierząt
    • KONKURS PLASTYCZNY - Światowy Dzień Zwierząt

    • 29.09.2020 20:53
    • Z okazji Światowego Dnia Zwierząt, który obchodzimy 4 października biblioteka szkolna zaprasza dzieci z grupy przedszkolnej i z klas 1-3 do udziału w konkursie plastycznym pt: Moje ulubione zwierzątko.

     Technika wykonania prac dowolna – kredki, farby, plastelina itp.

     Format – A4 lub A3.

     Prace plastyczne oddajemy do p. Beaty Urbańskiej – do poniedziałku 05.10.20r.

    • więcej
    • Internetowy i Interaktywny Konkurs Matematyczny: Maks Matematyczny

    • 29.09.2020 00:12
    • NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

     • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas od 2 do 8.
     • Zapisy do 30 września u p. Jolanty Cepińskiej.
     • Płatność za ucznia wynosi 10zł.
     • Konkurs odbędzie się 08.10.2020r w godzinach 8:00-16:00 w sali komputerowej szkoły.
     • Dziesiąta edycja Maksa Matematycznego będzie składać się z 2 zadań, z których co najmniej jedno będzie zupełnie nowe i nigdy wcześniej niepublikowane. Opis zadań - gier komputerowych pojawi się dzień przed konkursem o godzinie 18:00 na stronie www.mogalo.pl.
    • więcej