• Zapraszam do konkursu młodych programistów
    • Zapraszam do konkursu młodych programistów

    • 31.10.2020 20:09
    • Pix Programming Challenge 2020

     w kategoriach wiekowych 2005-2009 i 2010-2014

     Uczniowie klas 5-7 posiadają konta w PixBlocksie od ubiegłego roku.
     Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie a nie posiadasz konta lub nie pamiętasz dostępu do niego zgłoś się do mnie przez dziennik Librus lub Teams.
     Aby wystartować w konkursie po zalogowaniu się się na swoim koncie, kliknij w przycisk “Pix Programming Challenge“. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymasz dostęp do zadań konkursowych.

     Od 16 września do 22 listopada w aplikacji PixBlocks są dostępne ćwiczenia przedkonkursowe. Rozwiązanie ich nie ma wpływu na wyniki konkursu, ale zachęcam do ich rozwiązywania. Pomogą Ci one w późniejszych etapach konkursu. 
      

     ELIMINACJE    23 listopada godz. 9:00 - 29 listopada godz. 21:00

     W czasie eliminacji w aplikacji PixBlocks udostępniony jest zestaw 20 zadań eliminacyjnych. Nie musisz się spieszyć! Zadania możesz rozwiązywać przez cały czas trwania tego etapu.

     Rejestracji należy dokonać od 14 września do 29 listopada godz. 20:00 - najlepiej przed eliminacjami czyli do 23 listopada

     Zapraszam do udziału wszystkich chętnych uczniów!
     Jolanta Cepińska
      
    • więcej
    • KONKURS „DYNIOWE CUDAKI”
    • KONKURS „DYNIOWE CUDAKI”

    • 18.10.2020 21:42
    • Zapraszamy dzieci klas 0-3 do udziału w konkursie na najciekawsze wykonanie dyni.

      

     Regulamin konkursu:

     1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy przestrzennej z dyni (1 dynia).

     2. Do wykonania dyni można wykorzystać różne elementy dekoracyjne, ozdoby

     oraz materiały przyrodnicze.

     3. Najciekawsze dynie zostaną nagrodzone.

     4. Każda praca musi zawierać informację: imię i nazwisko dziecka, klasa.

     5. Prace należy dostarczyć tylko w dniach 26 i 27 października do sali nr 23.

     6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 29 października.

      

     Uwaga! Konkurs nie dotyczy tematyki Halloween.

      

     Opiekunowie konkursu - Mirella Baranowska, Paulina Bonter-Burdzicka.

    • więcej
    • Konkurs Plastyczny Laurka z okazji Dnia Edukacji Narodowej
    • Konkurs Plastyczny Laurka z okazji Dnia Edukacji Narodowej

    • 09.10.2020 22:49
    •  

     Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas 4-6 do udziału w konkursie z okazji Dnia Nauczyciela.

     Cele konkursu:

     1. Aspekty wychowawcze – szacunek dla nauczycieli i pracowników szkoły za ich pracę.
     2. Inspirowanie uczniów do twórczej pracy.
     3. Rozwijanie oraz kształtowanie zainteresowań plastycznych i informatycznych.
     4. Popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną wśród uczniów.

     Regulamin konkursu:

     1. Wykonujemy projekt kartki – laurki tematycznie związanej z DEN.

     2. Prace wykonujemy samodzielnie, kredkami, farbami w programie Ms Word, z wykorzystaniem narzędzi edytora, Paint itp..

     3. Możliwe jest wykorzystanie elementów graficznych z Internetu, gazet, czasopism itp.

     4. Laurka powinna zawierać wypisane życzenia.

     5. Prace należy oddać do 14.10.2020r.

     Prace oceniane będą pod względem oryginalności, samodzielności, estetyki wykonania oraz różnorodności wykorzystanych elementów materiałów.

     1. Pomysł – 5 pkt.
     2. Oryginalność – 5 pkt.
     3. Wkład pracy – 5 pkt.
     4. Estetyka – 5 pkt.

     Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody.

    • więcej
    • KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 6 – 8 „ROLA PIELĘGNIAREK W OPIECE NAD CHORYM W CZASIE EPIDEMII COVID – 19”
    • KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 6 – 8 „ROLA PIELĘGNIAREK W OPIECE NAD CHORYM W CZASIE EPIDEMII COVID – 19”

    • 05.10.2020 19:54
    • Organizatorzy konkursu: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna – Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Szczecinie; Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.
     Patronat - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie.

     Cele konkursu:
     podkreślenie roli pielęgniarek, która w szczególnie trudnym czasie epidemii COVID – 19 jest kluczowa;
     ukazanie, jak ważna dla społeczeństwa jest obecność wykwalifikowanego personelu medycznego, szczególnie kadry pielęgniarskiej;
     ukazanie pracowitości i niezłomności pielęgniarek w tym trudnym momencie oraz wyrażenie uznania i szacunku dla ich pracy.

     Zadania dla uczestników konkursu:

     - uczniowie przygotowują pracę o tematyce zgodnej z celami konkursu, w dowolnym formacie i dowolną techniką (szkic, akwarela, węgiel, wycinanka, wyklejanka itp.);
     - pomysł musi być własny (niedozwolone jest kopiowanie i naśladownictwo prac);
     - uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną;
     - na odwrocie pracy powinny być czytelnie umieszczone dane autora (imię i nazwisko autora, adres szkoły, opiekun pracy – imię i nazwisko nauczyciela);
     - do każdej pracy powinna być dołączona zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie (uczeń pobiera druk od nauczyciela – koordynatora konkursu).

      

     Ocenie podlegać będzie: zgodność z regulaminem; zgodność z tematem; pomysłowość.

     Prace należy dostarczyć do dnia 12.10.2020r. do nauczyciela biologii – Pauliny Bonter – Burdzickiej. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 20.10.2020r. drogą e – mailową oraz na stronie psse.szczecin.pis.gov.pl. Każdy uczestnik otrzyma ocenę z biologii za udział w konkursie. Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe.                                                                                           

     Koordynator konkursu 
     Paulina Bonter - Burdzicka

    • więcej
    • KONKURS PLASTYCZNY - Światowy Dzień Zwierząt
    • KONKURS PLASTYCZNY - Światowy Dzień Zwierząt

    • 29.09.2020 20:53
    • Z okazji Światowego Dnia Zwierząt, który obchodzimy 4 października biblioteka szkolna zaprasza dzieci z grupy przedszkolnej i z klas 1-3 do udziału w konkursie plastycznym pt: Moje ulubione zwierzątko.

     Technika wykonania prac dowolna – kredki, farby, plastelina itp.

     Format – A4 lub A3.

     Prace plastyczne oddajemy do p. Beaty Urbańskiej – do poniedziałku 05.10.20r.

    • więcej