• Konkurs Plastyczny dla kl. I-VIII o zasięgu ogólnopolskim na Kartkę Bożonarodzeniową „Wigilijne życzenia”
    • Konkurs Plastyczny dla kl. I-VIII o zasięgu ogólnopolskim na Kartkę Bożonarodzeniową „Wigilijne życzenia”

    • 26.11.2020 15:07
    • 1) Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę w dowolnej technice płaskiej: rysowanie, malowanie, wyklejanie wraz z życzeniami (z wyjątkiem technik nietrwałych oraz komputerowych i przestrzennych). Każda placówka może przysłać nieograniczoną liczbę prac!

      

     2) Prace przesłane na konkurs muszą być pracami nigdzie wcześniej nie publikowanymi jak również nie przedstawionymi na innych konkursach, oraz muszą być wykonane samodzielnie przez ucznia.

      

     3) Warunkiem dopuszczenia pracy do wzięcia udziału w konkursie jest podpisanie jej na odwrocie w następujący sposób - Drukowanymi literami należy podać następującą informację:

     1. Imię i nazwisko autora pracy.
     2. Klasa i wiek uczestnika.
     3. Nazwa i adres placówki.
     4. Telefon szkoły.
     5. Imię i nazwisko opiekuna pracy.

      

     Czytelne uzupełnienie załączników (zgoda na przetwarzanie danych i karta zgłoszenia). Konkurs_plastyczny_KARTA_ZGLOSZENIA_(1)(1).doc

      

     Umieszczenie pracy konkursowej w koszulce foliowej i dostarczenie jej do szkoły (pracę proszę zostawić w przedsionku szkoły) do dnia 15.12.2020r.. 

      

     Koordynatorem konkursu jest p. Magdalena Czugała.

     Organizator - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II  w Siemiatyczach.

    • więcej
    • Zapraszam do konkursu młodych programistów
    • Zapraszam do konkursu młodych programistów

    • 31.10.2020 20:09
    • Pix Programming Challenge 2020

     w kategoriach wiekowych 2005-2009 i 2010-2014

     Uczniowie klas 5-7 posiadają konta w PixBlocksie od ubiegłego roku.
     Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie a nie posiadasz konta lub nie pamiętasz dostępu do niego zgłoś się do mnie przez dziennik Librus lub Teams.
     Aby wystartować w konkursie po zalogowaniu się się na swoim koncie, kliknij w przycisk “Pix Programming Challenge“. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymasz dostęp do zadań konkursowych.

     Od 16 września do 22 listopada w aplikacji PixBlocks są dostępne ćwiczenia przedkonkursowe. Rozwiązanie ich nie ma wpływu na wyniki konkursu, ale zachęcam do ich rozwiązywania. Pomogą Ci one w późniejszych etapach konkursu. 
      

     ELIMINACJE    23 listopada godz. 9:00 - 29 listopada godz. 21:00

     W czasie eliminacji w aplikacji PixBlocks udostępniony jest zestaw 20 zadań eliminacyjnych. Nie musisz się spieszyć! Zadania możesz rozwiązywać przez cały czas trwania tego etapu.

     Rejestracji należy dokonać od 14 września do 29 listopada godz. 20:00 - najlepiej przed eliminacjami czyli do 23 listopada

     Zapraszam do udziału wszystkich chętnych uczniów!
     Jolanta Cepińska
      
    • więcej
    • KONKURS „DYNIOWE CUDAKI”
    • KONKURS „DYNIOWE CUDAKI”

    • 18.10.2020 21:42
    • Zapraszamy dzieci klas 0-3 do udziału w konkursie na najciekawsze wykonanie dyni.

      

     Regulamin konkursu:

     1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy przestrzennej z dyni (1 dynia).

     2. Do wykonania dyni można wykorzystać różne elementy dekoracyjne, ozdoby

     oraz materiały przyrodnicze.

     3. Najciekawsze dynie zostaną nagrodzone.

     4. Każda praca musi zawierać informację: imię i nazwisko dziecka, klasa.

     5. Prace należy dostarczyć tylko w dniach 26 i 27 października do sali nr 23.

     6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 29 października.

      

     Uwaga! Konkurs nie dotyczy tematyki Halloween.

      

     Opiekunowie konkursu - Mirella Baranowska, Paulina Bonter-Burdzicka.

    • więcej
    • Konkurs Plastyczny Laurka z okazji Dnia Edukacji Narodowej
    • Konkurs Plastyczny Laurka z okazji Dnia Edukacji Narodowej

    • 09.10.2020 22:49
    •  

     Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas 4-6 do udziału w konkursie z okazji Dnia Nauczyciela.

     Cele konkursu:

     1. Aspekty wychowawcze – szacunek dla nauczycieli i pracowników szkoły za ich pracę.
     2. Inspirowanie uczniów do twórczej pracy.
     3. Rozwijanie oraz kształtowanie zainteresowań plastycznych i informatycznych.
     4. Popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną wśród uczniów.

     Regulamin konkursu:

     1. Wykonujemy projekt kartki – laurki tematycznie związanej z DEN.

     2. Prace wykonujemy samodzielnie, kredkami, farbami w programie Ms Word, z wykorzystaniem narzędzi edytora, Paint itp..

     3. Możliwe jest wykorzystanie elementów graficznych z Internetu, gazet, czasopism itp.

     4. Laurka powinna zawierać wypisane życzenia.

     5. Prace należy oddać do 14.10.2020r.

     Prace oceniane będą pod względem oryginalności, samodzielności, estetyki wykonania oraz różnorodności wykorzystanych elementów materiałów.

     1. Pomysł – 5 pkt.
     2. Oryginalność – 5 pkt.
     3. Wkład pracy – 5 pkt.
     4. Estetyka – 5 pkt.

     Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody.

    • więcej