• Nasze prace.

    • 22.11.2019 22:37
    • Dzięki twórczej ekspresji plastycznej dziecko gromadzi doświadczenia zarówno poznawcze, jak i twórcze. W procesie tworzenia doznaje silnych przeżyć, może wyrazić  swoje uczucia, nagromadzone przeżycia. Obcowanie z plastyką  rozwija wrażliwość estetyczną, pobudza proces spostrzegania, koncentrację uwagi, wyobraźnię. Podczas zajęć w świetlicy szkolnej uczniowie rozwiją uzdolnienia i zainteresowania artystyczne. Mogą rozładować trudne emocje oraz wyzwolić możliwości rozowojowe. Poznać różnorodne techniki plastyczne. Promowanie prac plastycznych i ich autorów poprzez prezentacje w gazetkach szkolnych ( wystawy prac) stanowi element integrujący grupę, zachęcający do wspólnego działania. 
    • Czytaj więcej
    • Zabawy z chustą animacyjną KLANZY.

    • 22.11.2019 22:39
    • Zabawy z chustą animacyjną KLANZY łączą wrażenia wzrokowe, dotykowe i ruchu, wprowadzają radosny nastrój i odprężenie. Chusta stanowi dużą atrakcję dla uczestników, integruje grupę uczniowską, uczy współpracy w grupie, odpowiedzialności. Zabawy ćwiczą zwinność i zręczność, budują zaufanie do grupy.
    • Czytaj więcej
    • Dzień Patrona Szkoły
    • Dzień Patrona Szkoły

    • 16.10.2019 15:36
    • 16 października Dzień Patrona Szkoły ks. Jana Twardowskiego. Pamiętamy..

     Biografia i życiorys ks. Jana Twardowskiego

     Dokładnie w momencie w którym został ochrzczony, wraz z rodziną został przymusowo ewakuowany w głąb Rosji. Powrócili na terytoria polskie dopiero po trzech latach. Dorastał zatem i uczył się w Warszawie. Ukończył szkołę podstawową, następnie gimnazjum. Był redaktorem pisma „Kuźnia Młodych” – wówczas to na tych łamach debiutował poetycko i prozatorsko. Nawiązał kontakty z takimi jak Kazimierz Brandys i Tadeusz Różewicz. Kontynuował naukę studiując polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, kończąc magisterium w 1947 roku. W czasie wojny działał w Armii Krajowej i walczył podczas Powstania Warszawskiego. Wtedy to też zapadła decyzja, zgodnie z którą zechciał zostać księdzem, wobec czego podjął naukę w warszawskim tajnym Seminarium Duchownym. Święcenia kapłańskie przyjął w 1948 roku. Trzy pierwsze lata był wikarym w parafii w Żbikowie. Nauczał religii w szkole dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Jako rektor warszawskiego kościoła sióstr Wizytek działał później, bowiem od roku 1959. Był autorem świetnych kazań dla dzieci, im też dedykował swoje „Patyki i patyczki” oraz „Zeszyt w kratkę”. Miał również sposobność zajmowania stanowiska wychowawcy następnych pokoleń księży. Jego wiersze publikował „Tygodnik Powszechny”. Pewnym ważnym punktem był jego tom z roku 1970, mianowicie „Znak ufności”. Odszedł 18 stycznia 2006 roku w Warszawie.

     Ciekawostki o ks. Janie Twardowskim

     • Dokładnie w dniu swych chrzcin został przymusowo zesłany wraz całą rodziną w głąb Rosji.
     • To z jego wiersza pochodzi jakże sławne zdanie: „Śpieszmy się kochać ludzi – tak szybko odchodzą.”
     • Znał się z takimi sławami jak Kazimierz Brandys, Paweł Hertz, Jan Kott czy Tadeusz Różewicz.
     • Jan Twardowski jest patronem wielu krajowych szkół podstawowych i średnich.
     • Dożył pięknego wieku 91 lat, będąc do końca optymistą jeśli chodzi o kondycje ludzką w ogóle.
     • Ksiądz Twardowski wiele lat pełnił funkcje rektora kościoła Sióstr Wizytek w Warszawie, gdzie mógł głosić swe kazania, ze szczególnym uwzględnieniem tych dla dzieci.
    • Czytaj więcej