Zakładowy Fundusz Świadczeń

     • Informacje

     • Komunikat Dyrektora SP 20 w sprawie ZFŚS(świąteczne) z dnia 26.10.2022r

      Komunikat1.pdf

       

      RODO: Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

       


        Komunikat z 12.05.2022 r. 

            Składanie wniosków o świadczenie socjalne (wczasy turystyczne 

            2022r.) z ZFŚS.       Wnioski należy składać od 20 do 31 maja br.

                                                  Obowiązuje wzór formularza!

       

      Szanowni Państwo,

          Nauczyciele, pracownicy administracji, obsługi, emeryci i renciści – byli pracownicy szkoły, dla których szkoła  była ostatnim miejscem zatrudnienia przed przejściem na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz emeryci, renciści i nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze zlikwidowanych placówek, wskazani przez organ prowadzący.

       

       

      Uprzejmie informuję, że w okresie 20 do 31 maja 2022 roku można składać wnioski o świadczenie socjalne (wczasy turystyczne 2022) 

                   Wnioski można pobrać ze szkolnej strony internetowej lub  z portierni szkoły

       

                                                                                                 Z poważaniem,

      Zbigniew Mytkowski
      Dyrektor szkoły

      Druk do pobrania:

      Wniosek o świadczenie z ZFŚS w SP20

       

      -------------------------------------------------------------------------------------

       

      Komunikat z dn. 03.11.2021r.

      Składanie wniosków o świadczenie socjalne (świąteczne) z ZFŚS

      Obowiązuje wzór formularza!

      Wnioski można pobrać ze szkolnej strony internetowej lub  z portierni szkoły

       

      Szanowni Państwo,
      Nauczyciele, pracownicy administracji, obsługi, emeryci i renciści – byli pracownicy szkoły, dla których szkoła  była ostatnim miejscem zatrudnienia przed przejściem na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz emeryci, renciści i nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze zlikwidowanych placówek, wskazani przez organ prowadzący.

      Uprzejmie informuję, że do 20.11.2021 r. można składać wnioski o świadczenie socjalne - świąteczne z ZFŚS.

      Z uwagi na stan epidemiczny wnioski można dostarczyć:

      1. Pocztą tradycyjną na adres szkoły:
       Szkoła Podstawowa nr 20 im. Ks. Jana Twardowskiego
       70-025 Szczecin, ul. Dobrzyńska 2
      2. Pocztą elektroniczną:
       Zeskanowany wniosek wraz z podpisem wnioskodawcy na adres email:

       sp20@miasto.szczecin.pl
      3. Wrzucić do znajdującej się w portierni szkoły skrzynki – wejście główne.

      Z poważaniem,
      Zbigniew Mytkowski
      Dyrektor szkoły

      Druk do pobrania:

      Wniosek o świadczenie z ZFŚS w SP20

       

        

       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Komunikat z dn. 7.05.2021r.

      Składanie wniosków o świadczenie socjalne z ZFŚS 

      (wczasy turystyczne 2021r.)

      Wnioski można pobrać ze szkolnej strony internetowej lub z portierni szkoły

       

       

      Szanowni Państwo,

          Nauczyciele, pracownicy administracji, obsługi, emeryci i renciści – byli pracownicy szkoły, dla których szkoła  była ostatnim miejscem zatrudnienia przed przejściem na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz emeryci, renciści i nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze zlikwidowanych placówek, wskazani przez organ prowadzący.

      Uprzejmie informuję, że w okresie 10.05.2021r. do 18.05.2021r. można składać wnioski o świadczenie socjalne (wczasy turystyczne 2021)

      Z uwagi na stan epidemiczny wnioski można dostarczyć:

      1. Pocztą tradycyjną na adres szkoły:
       Szkoła Podstawowa nr 20 im. Ks. Jana Twardowskiego
       70-025 Szczecin, ul. Dobrzyńska 2
      2. Pocztą elektroniczną:
       Zeskanowany wniosek wraz z podpisem wnioskodawcy
       adres email:

       sp20@miasto.szczecin.pl
      3. Dostarczyć osobiście i wrzucić do znajdującej się w portierni szkoły skrzynki – wejście główne.
      4.  W przypadku emerytów i rencistów wraz z wnioskiem należy dostarczyć decyzję ZUS, o waloryzacji emerytury/ renty z dnia 31 marca 2021r.

                                                                           Z poważaniem,
                                                                           Zbigniew Mytkowski
                                                                           Dyrektor szkoły

       

      Druk do pobrania:

      Wniosek o świadczenie z ZFŚS w SP20

       

      ________________________________________________________________________________________

       

      Komunikat z dn. 29.10.2020r.

      Składanie wniosków o świadczenie socjalne (świąteczne) z ZFŚS

      Obowiązuje nowy wzór formularza!

      Wnioski można pobrać ze szkolnej strony internetowej lub  z portierni szkoły

      W przypadku osób, które złożyły już wniosek (na dotychczasowym wzorze formularza) 
      nie ma obowiązku ponownego składania wniosku.

      Szanowni Państwo,
      Nauczyciele, pracownicy administracji, obsługi, emeryci i renciści – byli pracownicy szkoły, dla których szkoła  była ostatnim miejscem zatrudnienia przed przejściem na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz emeryci, renciści i nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze zlikwidowanych placówek, wskazani przez organ prowadzący.

      Uprzejmie informuję, że w okresie 31.10.2020r. do 16.11.2020r. można składać wnioski o świadczenie socjalne - świąteczne z ZFŚS.

      Z uwagi na stan epidemiczny wnioski można dostarczyć:

      1. Pocztą tradycyjną na adres szkoły:
       Szkoła Podstawowa nr 20 im. Ks. Jana Twardowskiego
       70-025 Szczecin, ul. Dobrzyńska 2
      2. Pocztą elektroniczną:
       Zeskanowany wniosek wraz z podpisem wnioskodawcy na adres email:

       sp20@miasto.szczecin.pl
      3. Wrzucić do znajdującej się w portierni szkoły skrzynki – wejście główne.

      Z poważaniem,
      Zbigniew Mytkowski
      Dyrektor szkoły

      Druk do pobrania:

      Wniosek o świadczenie z ZFŚS w SP20

       

       

       

       

       

       

      ___________________________________________________________________________________________________________________________

      Komunikat       z dn. 6.05.2020r.

      Szanowni Państwo,

      emeryci i renciści – byli pracownicy szkoły, dla których szkoła  była ostatnim miejscem zatrudnienia przed przejściem na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz emeryci, renciści i nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze zlikwidowanych placówek, wskazani przez organ prowadzący.

      Uprzejmie informuję, że w okresie 01.06.2020r. – 15.06.2020r. można składać wnioski o świadczenie socjalne z ZFŚS wraz z wnioskiem, proszę dostarczyć aktualną decyzją ZUS o wysokości otrzymywanej emerytury, renty z uwzględnieniem ostatniej waloryzacji.

      Z uwagi na stan epidemiczny wnioski wraz z decyzją ZUS można przesyłać:

      1. Pocztą tradycyjną na adres szkoły :
       Szkoła Podstawowa nr 20 im. Ks. Jana Twardowskiego
       70-025 Szczecin, ul. Dobrzyńska 2
      2. Pocztą elektroniczną
       Zeskanowany wniosek wraz z decyzją ZUS
       Adres email:
       sp20@miasto.szczecin.pl
      3. Dostarczyć osobiście i złożyć w zaklejonej kopercie w dyżurce szkoły.

      Z poważaniem,
      Zbigniew Mytkowski
      Dyrektor szkoły

       

      Druk do pobrania:

      Wniosek o świadczenie z ZFŚS w SP20