• Informacje

    •  

      

     RODO: Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

     _________________________________________________________________________________________

     Komunikat z dn. 29.10.2020r.

     Składanie wniosków o świadczenie socjalne (świąteczne) z ZFŚS

     Obowiązuje nowy wzór formularza!

     Wnioski można pobrać ze szkolnej strony internetowej lub  z portierni szkoły

     W przypadku osób, które złożyły już wniosek (na dotychczasowym wzorze formularza) 
     nie ma obowiązku ponownego składania wniosku.

     Szanowni Państwo,
     Nauczyciele, pracownicy administracji, obsługi, emeryci i renciści – byli pracownicy szkoły, dla których szkoła  była ostatnim miejscem zatrudnienia przed przejściem na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz emeryci, renciści i nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze zlikwidowanych placówek, wskazani przez organ prowadzący.

     Uprzejmie informuję, że w okresie 31.10.2020r. do 16.11.2020r. można składać wnioski o świadczenie socjalne - świąteczne z ZFŚS.

     Z uwagi na stan epidemiczny wnioski można dostarczyć:

     1. Pocztą tradycyjną na adres szkoły:
      Szkoła Podstawowa nr 20 im. Ks. Jana Twardowskiego
      70-025 Szczecin, ul. Dobrzyńska 2
     2. Pocztą elektroniczną:
      Zeskanowany wniosek wraz z podpisem wnioskodawcy na adres email:

      sp20@miasto.szczecin.pl
     3. Wrzucić do znajdującej się w portierni szkoły skrzynki – wejście główne.

     Z poważaniem,
     Zbigniew Mytkowski
     Dyrektor szkoły

     Druk do pobrania:

     Wniosek o świadczenie z ZFŚS w SP20

      

      

      

      

      

      

     ___________________________________________________________________________________________________________________________

     Komunikat       z dn. 6.05.2020r.

     Szanowni Państwo,

     emeryci i renciści – byli pracownicy szkoły, dla których szkoła  była ostatnim miejscem zatrudnienia przed przejściem na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz emeryci, renciści i nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze zlikwidowanych placówek, wskazani przez organ prowadzący.

     Uprzejmie informuję, że w okresie 01.06.2020r. – 15.06.2020r. można składać wnioski o świadczenie socjalne z ZFŚS wraz z wnioskiem, proszę dostarczyć aktualną decyzją ZUS o wysokości otrzymywanej emerytury, renty z uwzględnieniem ostatniej waloryzacji.

     Z uwagi na stan epidemiczny wnioski wraz z decyzją ZUS można przesyłać:

     1. Pocztą tradycyjną na adres szkoły :
      Szkoła Podstawowa nr 20 im. Ks. Jana Twardowskiego
      70-025 Szczecin, ul. Dobrzyńska 2
     2. Pocztą elektroniczną
      Zeskanowany wniosek wraz z decyzją ZUS
      Adres email:
      sp20@miasto.szczecin.pl
     3. Dostarczyć osobiście i złożyć w zaklejonej kopercie w dyżurce szkoły.

     Z poważaniem,
     Zbigniew Mytkowski
     Dyrektor szkoły

      

     Druk do pobrania:

     Wniosek o świadczenie z ZFŚS w SP20