Projekt okładki mojej ulubionej książki” z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie zaprasza uczniów klas IV do udziału w Szkolnym Konkursie Czytelniczo-Plastycznym pod hasłem „Projekt okładki mojej ulubionej książki”.
Zadaniem uczestnika konkursu jest samodzielne wykonanie ilustracji książki, która zrobiła na nim duże wrażenie, wykonanej w dowolnej technice: rysunek, wycinanka, wydzieranka.
Organizator– Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie
Cel konkursu:

 • promocja czytelnictwa
 • rozwijanie wyobraźni, odkrywanie w sobie talentów plastycznych, 
Zadanie polega na wykonaniu ilustracji i samodzielnym zaprojektowaniu okładki książki. Można stworzyć swoją własną wizję,  nie sugerując się okładką istniejącej już książki. Należy podać tytuł książki, autora, wydawnictwo. Ilustrację można wykonać  dowolną techniką np. rysunek, wycinanka, wydzieranka. Prace powinny być podpisane na odwrocie: imię, nazwisko autora pracy, klasa.
Kryteria oceny prac:
 • zgodność z tematem,
 • samodzielność i estetyka wykonanej pracy
 •  kreatywność.
Prace należy  dostarczać do biblioteki do dnia 13 października  2023r.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodziców/ opiekunów prawnych na rozpowszechnianie wizerunku dziecka i jego pracy do celów promocji konkursu. Jury dokona oceny prac, które następnie zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego
  ul. Dobrzyńska 2
  70-025 Szczecin
 • (+91) 4821621

Galeria zdjęć