KONKURS JĘZYK NIEMIECKI W PRAKTYCE DLA KLAS VII

1.  W konkursie mogą wziąć udział chętni uczniowie z klas VII.

2. Termin konkursu  10.05.2018r.

3. Termin złaszania się uczniów do konkursu do 26.04.2018r.

4. Zagadnienia konkursowe: - znajomość liczb, godzin w języku niemieckim; - znajomość podstawowego słownictwa z obszaru: Familie, Alltag; - umiejętność układania zdań i reagowania na nie.

5. Przykładowe zadania: - wstawianie czasownika w odpowiedniej formie; - praca z tekstem; - układanie zdań; - wybór odpowiedniego spójnika.

6. Przygotowanie do konkursu odbywa się podczas zajęć dodatkowych.

7. Zasady przebiegu konkursu -

 1. Do konkursu zgłaszają się chętni uczniowie z klas VII.
 2. Liczba uczestników jest nieograniczona.
 3. Jeżeli zgłosi się więcej niż 20 osób organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia konkursu w dwóch turach.
 4. W każdej turze przewiduje się trzy osoby zwycięskie (I, II i III miejsce).
 5. Każdy uczestnik otrzymuje dyplom uczestnictwa w konkursie.
 6. Data i miejsce konkursu to: 10.05.2018, czwartek od godz.12:45 do godz.13:30 w bibliotece szkolnej.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego
  ul. Dobrzyńska 2
  70-025 Szczecin
 • (+91) 4821621

Galeria zdjęć