IV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS NA HASŁO CHRONIĄCE SZCZECIŃSKIE KROKUSY

Zapraszamy do udziału w konkursie dla klas I – VIII organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 48 w Szczecinie. Zadaniem konkursowym jest napisanie hasła zachęcającego do ochrony szczecińskich krokusów. Szkoła może nadesłać dowolną ilość haseł, ale każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę konkursową. Hasło powinno być samodzielną pracą uczestnika. Hasło (napisane odręcznie lub na komputerze) powinno być podpisane imieniem i nazwiskiem autora, klasą i adresem szkoły. Przy ocenie haseł komisja konkursowa będzie brała pod uwagę: zgodność pracy z tematem konkursu, poprawność językową, jasność i zwięzłość przekazu oraz oryginalność. Hasła zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych:

  • Klasy I – III
  • Klasy IV – VIII

Najlepsze hasła (z podaniem autora) zostaną umieszczone na tabliczkach chroniących szczecińskie krokusy na Jasnych Błoniach. Autorzy tych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Prace prosimy przynosić do pani Pauliny Bonter – Burdzickiej do 25 lutego 2020 r. Wręczenie nagród nastąpi na przełomie marca i kwietnia 2020r.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego
    ul. Dobrzyńska 2
    70-025 Szczecin
  • (+91) 4821621

Galeria zdjęć