„BUDOWANIE SPRAWIEDLIWSZEGO I ZDROWSZEGO ŚWIATA”

KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 6 – 8

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna oraz Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin zapraszają uczniów klas 6 – 8 do udziału w konkursie plastycznym.

Cele konkursu:

 • zwrócenie uwagi na najbardziej istotne i zaniedbywane problemy zdrowotne na świecie;
 • monitorowanie nierówności zdrowotnych;
 • zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do jak najwyższej jakości usług zdrowotnych;
 • docenienie pracowników służby zdrowia, którzy od początku pandemii koronawirusa walczą o zdrowie milionów ludzi na całym świecie.

Zadania dla uczestników konkursu:

 • uczniowie przygotowują prace o tematyce zgodnej z celami konkursu;
 • pomysł na pracę musi być własny i po raz pierwszy zgłoszony do konkursu (niedozwolone jest kopiowanie i naśladowanie prac);
 • praca w formie plakatu może być wykonana w dowolnym formacie oraz dowolną techniką, z dowolnie wybranych materiałów (akwarela, szkic, węgiel, wycinanka, wyklejanka itp.);
 • uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną;
 • uczestnik przystępując do konkursu wyraża jednocześnie zgodę na rozpowszechnienie zgłoszonej pracy plastycznej na stronie internetowej PSSE w Szczecinie, w trakcie akcji prozdrowotnych organizowanych przez PSSE;
 • do konkursu zostaną dopuszczone wyłącznie prace, które są zgodne z regulaminem konkursu i w sposób oczywisty nawiązywać będą do tematyki konkursu;
 • na odwrocie pracy plastycznej powinny być umieszczone dokładne i czytelne dane autora: imię, nazwisko, adres szkoły oraz opiekuna pracy (imię i nazwisko);
 • do każdej pracy powinna być dołączona zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie – załącznik nr 1;
 • prace należy dostarczyć do świetlicy szkolnej do dnia 4.05.2021r.

 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 14.05.2021r. Autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

Załącznik nr 1


Opiekun konkursu

Paulina Bonter – Burdzicka

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego
  ul. Dobrzyńska 2
  70-025 Szczecin
 • (+91) 4821621

Galeria zdjęć