Konkurs ekologiczny „Czy znasz polskie parki narodowe?”

Konkurs ekologiczny „Czy znasz polskie parki narodowe?”

Konkurs ekologiczny „Czy znasz polskie parki narodowe?”

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie ekologicznym „Czy znasz polskie parki
narodowe?”, który odbędzie się 21.04 (czwartek) o godz. 13:45 w sali 3.
Cele konkursu:
- popularyzacja wiedzy na temat parków narodowych w Polsce
- kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody
- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i wspieranie uzdolnień uczniów.

Zadaniem uczestników konkursu będzie rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru. Czas
trwania konkursu: 45 minut. Pytania dotyczyć będą znajomości polskich parków narodowych,
symboli parków, rozmieszczenia parków, walorów przyrodniczych i turystycznych,
charakterystycznych gatunków fauny i flory. Uczniowie będą oceniani w dwóch kategoriach
wiekowych:
- klasy IV – VI
- klasy VII – VIII
Pomocne w przygotowaniu do konkursu będą strony internetowe:
https://zpppn.pl/parki-narodowe
http://www.parkinarodowe.edu.pl/intro.html
Zapisy u nauczyciela biologii p. Pauliny Bonter – Burdzickiej do środy 13.04.2022r.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego
    ul. Dobrzyńska 2
    70-025 Szczecin
  • (+91) 4821621

Galeria zdjęć