WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

REGULAMIN WYBORÓW 2020/2021

DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20

IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W SZCZECINIE

1. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego klas 4 – 8 odbędą się w ostatnim tygodniu września.

2. Każda klasa wybiera maksymalnie trzech kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego. Muszą to być osoby wyróżniające się zdyscyplinowaniem, wysoką kulturą osobistą wobec nauczycieli i kolegów. Kandydaci powinni również cechować się nienaganną opinią wśród uczniów i nauczycieli potwierdzoną minimum dobrą oceną z zachowania.

3. Kandydaci zobowiązani są do zaprezentowania swojego programu wyborczego i swojej kandydatury w formie plakatu wyborczego w terminie do 21 września.

4. Wszystkie plakaty wyborcze kandydatów będą wywieszone na parterze szkoły w holu.

5. Ostatnie tygodnie września będą tygodniami wyborczym. W tym czasie uczniowie zapoznają się z programami wyborczymi kandydatów.

6. Głosowanie odbędzie się w środę 30 września.

- Na kartce do głosowania należy umieścić imię, nazwisko i klasę wybranego kandydata.

- Głosy z kilkoma nazwiskami, puste lub porysowane uznane zostaną za nieważne.

7. Wybory są powszechne (w wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas IV-VIII), równe (głos każdego ucznia jest jednakowo ważny) oraz tajne (każdy głosuje zgodnie ze swoim sumieniem i nie musi mówić na kogo głosował) .

8. W skład komisji wyborczej wchodzą członkowie Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem.

9. Wyniki wyborów będą podane w pierwszym tygodniu października.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Patrycja Sęczawa 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego
    ul. Dobrzyńska 2
    70-025 Szczecin
  • (+91) 4821621

Galeria zdjęć