Rekrutacja

Przedszkole Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową nabor.pcss.pl/szczecin

Link do zapisów do przedszkola w naszej szkole  https://nabor.pcss.pl/szczecin/przedszkole/Info/101529

Informacje nt. naboru do przedszkoli w Szczecinie znajdują się na stronie:  https://nabor.pcss.pl/szczecin/przedszkole/dokumenty

Informator w wersji pdf:  INFORMATOR_DLA_RODZICOW_-_27.02.2019.pdf

1. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, na rok szkolny 2019/2020.

l.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 11.03.2019r. - 29.03.2019r. 16.08.2019r. - 20.08.2019r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 01.04.2019r. - 19.04.2019r. 22.08.2019r. - 26.08.2019r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
23.04.2019r. do godz. 15.00
27.08.2019r.
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia 24.04.2019r. 26.04.2019r. 28.08.2019r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 29.04.2019r. do godz. 15.00 29.08.2019r.

 

Szanowni Rodzice!!!

 

W związku z licznymi pytaniami odnośnie wypełniania w karcie zgłoszenia do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej kryterium organu prowadzącego dotyczącego „liczby zadeklarowanych godzin, przekraczających  5 – godzinny czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki” uprzejmie informuję, że:

 

  • jeżeli dziecko ma przebywać w placówce 5 godzin dziennie – należy wybrać opcję „poniżej 6”,
  • jeżeli dziecko ma przebywać w placówce np. 9 godzin dziennie – należy wybrać opcję „9” (5 godzin bezpłatnych + 4 godziny płatne),

 

Reasumując: należy wybrać całkowitą liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

 

 


 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego
    ul. Dobrzyńska 2
    70-025 Szczecin
  • (+91) 4821621

Galeria zdjęć