• Kalendarz roku szkolnego 2020/2021r.

    • Rozpoczęcie roku szkolnego

     01.09.2020 r.

     I  Półrocze

     01.09.2020r. – 04.02.2021r.

     II Półrocze

     04.02.2020r. – 25.06.2021r.

     Zimowa przerwa świąteczna

     23.12.2020r. - 31.12.2020r.

     Ferie zimowe

     18.01.2021r. - 31.01.2021r.

     Wiosenna przerwa świąteczna

     01.04.2021r. - 6.04.2021r.

     Egzamin ósmoklasisty

     25 - 26 - 27.05.2021r.

     Zakończenie roku szkolnego

     25.06.2021 r.

      

     Terminy związane z klasyfikacją

     Poinformowanie rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach i ocenie zachowania, oraz możliwości uzyskania oceny wyższej niż przewidywana

     18 grudnia 2020r.

     Ostateczne wystawienie ocen za I półrocze

     4 lutego 2021r

     Rada klasyfikacyjna za I półrocze

     8 lutego 2021r.

     Poinformowanie rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach  i ocenie zachowania, oraz możliwości uzyskania oceny wyższej niż przewidywana

      

     Ostateczne wystawienie ocen za II półrocze

      

     Rada klasyfikacyjna za II półrocze

      

      

     Terminy zebrań z rodzicami – I półrocze

     1.

     14 -1 6 września 2020r

     2.

     10 lutego 2021r.

      

     Terminy zebrań z rodzicami –  II półrocze

     1.

      

      

     2.

      

      

     3.

      

      

      

     Terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021r.

     1

     25.05.2021

     Egzamin ósmoklasisty

     2

     26.05.2021

     Egzamin ósmoklasisty

     3

     27.05.2021

     Egzamin ósmoklasisty

     6

     4.06.2021

     Piątek po Bożym Ciele