• KONKURS NA WYKONANIE SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ
    • KONKURS NA WYKONANIE SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ

    • 25.11.2021 20:45
    •  Nawiązując do szkolnej tradycji, zapraszam wszystkich uczniów naszej szkoły wraz z ich rodzinami do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-technicznym.
     Technika wykonania pracy i materiały są dowolne.
     Podpisane prace oddajemy do p. Doroty Skuratowskiej do dnia 14.12.2021r. .
     Prezentacja wszystkich szopek odbędzie się w holu szkoły w dniach od 15.12.2021r. do 22.12.2021r.
     Wszystkie dzieła będą docenione i nagrodzone.
     W dniu 22.12.2021r. szopkę zabieramy do domu.
     Organizator konkursu: p. Dorota Skuratowska.

    • więcej
    • Konkurs plastyczny dla kl. 1 - 4
    • Konkurs plastyczny dla kl. 1 - 4

    • 11.10.2021 22:07
    • Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas 1- 4 do udziału w konkursie plastycznym z okazji Dnia Nauczyciela.

      

     Cele konkursu:

     - Wzbudzanie szacunku do nauczyciela i jego pracy.

     - Inspirowanie uczniów do twórczej pracy.

     - Rozwijanie oraz kształtowanie zainteresowań plastycznych.

     - Popularyzowanie posługiwania się technologią informacyjną.

      

     Regulamin konkursu:

     1. Konkurs polega na plastycznym przedstawieniu tematu związanego z Dniem Nauczyciela.

     2. Projekt kartki - laurki wykonujemy samodzielnie za pomocą kredek, farb lub różnych materiałów typu brokat, papier kolorowy, gazet, czasopism itp..

     3. Możliwe jest wykorzystanie elementów graficznych z Internetu.

     4Laurka powinna zawierać wypisane życzenia.

     5. Prace należy oddać do 14.10.2021r. do biblioteki szkolnej.

      

     Prace oceniane będą pod względem oryginalności, samodzielności, estetyki wykonania oraz różnorodności wykorzystanych elementów i materiałów.

      

     W ocenie będzie brane pod uwagę:

     Pomysł – 5 pkt.

     Oryginalność – 5 pkt.

     Wkład pracy – 5 pkt.

     Estetyka – 5 pkt.

      

     Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody. Powodzenia!

    • więcej
    • Wyniki konkursu plastycznego „Budowanie sprawiedliwszego i zdrowszego świata”

    • 27.05.2021 19:15
    • Nasi uczniowie wzięli udział w międzyszkolnym konkursie plastycznym zorganizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną oraz Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin. Z radością informujemy, że Natalia Kubiak z kl. VI a zajęła II miejsce, a Viktoriia Zhmur z kl. VI a i Przemysław Grodzki z kl. VII b otrzymali wyróżnienia. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

     Serdecznie gratulujemy!

     Koordynator konkursu: Paulina Bonter - Burdzicka

    • więcej
    • Komunikat dyrektora szkoły w sprawie nauczania w systemie hybrydowym

    • 24.08.2021 13:04
    • Szanowni Rodzice i Nauczyciele

     informuję, że na podstawie:

     Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1

     w dniach: 17 - 28 maja, zajęcia szkolne w klasach  IV - VIII  odbywać się będą w systemie hybrydowym. Dni, w których będzie przeprowadzony egzamin ósmoklasisty: 25-26-27 maja, są dla klas: I, II, III, IV, V, VI, VII dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

     W związku z obawami części rodziców, uczniowie klas VIII do egzaminu ósmoklasisty pozostają w systemie nauczania zdalnego.

     Zajęcia  w szkole odbywać się będą dla 50 proc. uczniów klas IV-VIII oraz co najmniej 50 proc. – zdalnie.

     W zajęciach szkolnych może uczestniczyć uczeń zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję.

      

      Zajęcia w szkole odbywać się będą według „starego” planu lekcji

      

                                                                             

       Organizacja zajęć hybrydowych w dniach 17-28.05.2021r.

      w klasach IV -VIII

     Klasa    sala\data

     17.05

     18.05

     19.05

     20.05

     21.05

     24.05

     25.05

     26.05

     27.05

     28.05

     4a

     26

     Z.

     Z.

     Z.

     S.

     S.

     S.

     D.W.

     D.W

     D.W

     Z.

     4b

     5

     Z.

     Z.

     Z.

     S.

     S.

     S.

     D.W

     D.W

     D.W

     Z.

     5a

     26

     S.

     S.

     S.

     Z.

     Z.

     Z.

     D.W

     D.W

     D.W

     S.

     6a

     7

     Z.

     Z.

     Z.

     S.

     S.

     S.

     D.W

     D.W

     D.W

     Z.

     6b

     3

     Z.

     Z.

     Z.

     S.

     S.

     S.

     D.W

     D.W

     D.W

     Z.

     7a

     7

     S.

     S.

     S.

     Z.

     Z.

     Z.

     D.W

     D.W

     D.W

     S.

     7b

     5

     S.

     S.

     S.

     Z.

     Z.

     Z.

     D.W

     D.W

     D.W

     S.

     7c

     3

     S.

     S.

     S.

     Z.

     Z.

     Z.

     D.W

     D.W

     D.W

     S.

     8a

      

     Z.

     Z.

     Z.

     Z.

     Z.

     Z.

     E

     E

     E

     Z.

     8b

      

     Z.

     Z.

     Z.

     Z.

     Z.

     Z.

     E

     E

     E

     Z.

      

     S.  Stacjonarnie

     Z.     Zdalnie

     D.W.  Dni wolne

     E.    Egzamin

      

      

      

      

      

    • więcej