• O szkole

    • Hymn szkoły

      

     W 2008r. w ramach przygotowań do obchodów sześćdziesięciolecia i nadania imienia szkole powstał hymn szkoły.

     Autorką słów i muzyki jest pani Patrycja Sęczawa (przedtem Ledwon) nauczycielka muzyki w naszej szkole.

      

      

     Hymn Szkoły Podstawowej nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie

     Szkoło uczysz nas życia, otwieraj nam oczy na ludzi, świat. 
     Niech nasza praca i nasz trud pozwolą wejść w dojrzałości próg.
      
     Ref. Jesteśmy młodzi, przed nami cały świat,
     poznawać chcemy prawdę, miłości szukać w nas.
     Na drodze ku przyszłości Twardowski – patron nasz,
     dobrym słowem nam pomoże, przemierzać trud kolejnych lat.
      
     Choć droga daleka, nie staraj się kroczyć na skróty, nie!
     Niech ksiądz Twardowski, jako wzór, skrzydła da, by dosięgnąć chmur.
      
     Ref. Jesteśmy młodzi, przed nami cały świat,
     poznawać chcemy prawdę, miłości szukać w nas.
     Na drodze ku przyszłości Twardowski – patron nasz,
     dobrym słowem nam pomoże przemierzać trud kolejnych lat.
      
      
     Wysłuchaj naszego hymnu w wykonaniu autorki: hymn.mp3