• Zapisy do świetlicy 2020/2021

     • Szanowni Państwo,

      Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej, na nowy rok szkolny 2020/2021 Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie będzie do pobrania w portierni szkoły od dnia zakończenia roku szkolnego. Można też ją pobrać ze strony. Wypełnioną kartę należy dostarczyć do dnia 24.08.2020.

      Godziny pracy świetlicy szkolnej pozostają bez zmian (06:30 – 17:00).

     • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

     • Szanowni Państwo, 26 czerwca uczniowie naszej szkoły kończą rok szkolny, uczniów klas VIII żegnamy na zawsze. Resort edukacji  decyzję o formie zakończenia roku szkolnego pozostawił dyrektorom szkół. Myślę, że  nie chcemy ograniczyć tego ważnego wydarzenia do biurokratycznej czynności, odebrania świadectwa i złożeniu podpisu w sekretariacie szkoły. Uczniowie, którzy nie chcą odbierać świadectwa według poniższego planu będą mogli odbierać świadectwa indywidualnie u wychowawcy klasy.

      Dyrektor Szkoły

      Zbigniew Mytkowski

     • Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do I klasy

     • Szanowni Państwo,

      Potwierdzanie woli przyjęcia (dotyczy tylko wniosków)  może odbywać się elektronicznie:  rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie (opcja dostępna tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) - status kandydata zmienia się automatycznie z „zakwalifikowany” na „przyjęty”.

      Na stronie naboru w zakładce „Dokumenty” opublikowana jest instrukcja dla rodziców dotycząca elektronicznego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka oraz dodano zapis w zakładce „Aktualności”: https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/aktualnosci

     • Wypłata stypendium w czerwcu 2020r.

     • tylko i wyłącznie

       w dniu 15.06.2020 r., (poniedziałek) w portierni szkoły 

      zgodnie z umówionymi telefonicznie godzinami

       

      Przy odbiorze stypendium obowiązuje:

      1.  założona maseczka,
      2.  dezynfekcja rąk na miejscu (przy portierni).