• PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW 0 PRZYZNANIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH

     • 1. Odbiór druków o przyznanie stypendiów szkolnych w portierni szkoły – wejście „A” od 04.09.2020

      2. Wzory wniosków oraz wszelkie aktualne informacje na temat kryterium dochodowego oraz niezbędnych dokumentów zawarte są na stronie BIP UM http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11322.asp  (miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekraczać kwoty 528,00 zł netto)

      3. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć do szkoły do 14.09.2020, umieścić w  skrzynce na dokumenty w portierni szkoły – wejście „A”.

      4. Pracownik szkoły dostarczy wypełnione, kompletne druki do UM.

      5. W razie pytań prosimy o kontakt z pedagogami szkoły.

     • PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

     • Bożena Sajewicz  odziały klasowe V- VIII,  mail b-sajewicz@wp.pl, tel. 91 4 821 621 wewn. 2

      Iwona Sondej – Ciszewska odziały klasowe 0 – IV, mail ivetivet@interia.pl, tel. 91 4 821 621 wewn. 2

      PONIEDZIAŁEK:               12:45 – 17:15 -  I.Sondej – Ciszewska

      WTOREK:                          08:00 – 12:00 – B.Sajewicz

      ŚRODA:                             08:45 – 12:45 -  I. Sondej – Ciszewska

      CZWARTEK:                     10:45 – 12:15 – I.Sondej – Ciszewska

                                                12:00 – 16:00 – B. Sajewicz

      PIĄTEK:                             08:45 – 10:45 – B. Sajewicz

       

      Konsultacje z pedagogiem szkolnym po wcześniejszym, telefonicznym lub e-mailowym  ustaleniu terminu.

     • ŚWIETLICA - NABÓR

     • Informujemy, że wszyscy uczniowie, których rodzice uaktualnili godziny pobytu dziecka w świetlicy zostali przyjęci. Bardzo prosimy o przestrzeganie zadeklarowanych godzin pobytu dziecka. Listy dzieci udostępnione zostaną wychowawcom klas.