• Dzień kapcia i piżamy

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Dzień kapcia i piżamy.

      Listopad pożegnał nas nieprzyjemną, pochmurną i deszczową pogodą. Był więc to idealny dzień, aby otulić się mięciutką piżamką i szlafrokiem oraz włożyć ciepłe kapcie. Mimo, że w tym roku dzień ten obchodziliśmy w trakcie nauczania zdalnego, to wszyscy bawiliśmy się znakomicie. Dzięki temu wprowadziliśmy trochę uśmiechu do naszych wirtualnych klas i przegoniliśmy deszczowe chmury poznając także piżamowe trendy w tym sezonie. Zobaczcie koniecznie relację z tego wyjątkowego dnia w postaci galerii zdjęć. Zapraszamy

     • Z rana jedz śniadania!

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Zdrowe śniadanie.

      W ramach edukacji zdrowotnej uczniowie naszej szkoły na lekcjach wychowania fizycznego zdobywają wiedzę niezbędną do prowadzenia zdrowego stylu życia. Ostatnio pod hasłem „Z rana jedz śniadania” zdobywaliśmy wiedzę na temat zdrowego odżywiania i aktywności ruchowej.

      Nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzili zajęcia, w czasie których uczniowie uczyli się, jak przygotować zdrowe śniadanie i dlaczego warto to robić. Głównym celem tego przedsięwzięcia było promowanie zdrowego stylu życia oraz zwiększenie świadomości dzieci na temat roli śniadania w ich żywieniu, jako najważniejszego posiłku dnia. Przygotowana przez uczniów wielka śniadaniowa uczta miała dać wszystkim moc, energię do pracy, zabawy i nauki. Każdy mógł zaprezentować w czasie lekcji on-line przygotowany przez siebie posiłek. Prezentację poprzedziliśmy zajęciami, które miały na celu uświadomienie dzieciom, jak ważne jest spożywanie rano zdrowego posiłku, które powinno dostarczać dużo energii, porządnej porcji witamin, składników mineralnych i błonnika, by funkcjonować na „najwyższych obrotach”. Uczniowie dowiedzieli się również, że prawidłowo skomponowane śniadanie powoduje, iż jesteśmy radośniejsi, szybciej i lepiej pracujemy na lekcjach, mamy energię do nauki, lepiej koncentrujemy się podczas zajęć, mamy siłę do zabawy. Uzyskujemy też lepsze wyniki w nauce i w testach na sprawność fizyczną, mniej chorujemy i mamy lepszą odporność. Mamy również rzadziej problemy z nadwagą i nie sięgamy tak chętnie po niezdrowe przekąski jak dzieci, które nie jedzą śniadań. Jesteśmy mniej rozdrażnieni i mniej agresywni niż ci, którym burczy w brzuchu. Zdrowe śniadanie to po prostu uśmiechnięty, wesoły i pełen energii uczeń, który świetnie radzi sobie z wyzwaniami każdego dnia!

      Wierzymy, że wiedza zdobyta przez uczniów podczas tych zajęć przyczyni się do zmiany nawyków żywieniowych, a także większej dbałości o spożywanie śniadania – w domu i w szkole.

      Oto Wasze propozycje – pycha!!!

     • Narodowe Święto Niepodległości

     • Mimo wszelkich przeciwieństw losu, o tak ważnym Święcie nie można zapomnieć!

      11 listopada 1918 roku to ważna dla Polaków data. Polska odzyskała niepodległość. Było to wyzwanie, odwaga i poświęcenie wielu pokoleń!

       11 listopada to urodziny Niepodległej Rzeczpospolitej, dlatego świętować będziemy… cały tydzień! 102 lata to piękna rocznica! Przygotujemy wyjątkowe prezenty dla Wyjątkowej Jubilatki – książki o Niej samej. To w ramach projektu NASZA NIEPODLEGŁA, który dziś zaczynamy.

       Projekt online to też wyzwanie. Ale Wierzymy, że się uda! Bo kto, jak nie Uczniowie SP 20? Wkrótce zaprezentujemy efekty!

     • Zasady organizacji i uczestnictwa w lekcjach zdalnych

     • obowiązujące uczniów klas I-VIII  Szkoły Podstawowej nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie

      1. Lekcje online organizowane są zgodnie z obowiązującym planem zajęć. Rozpoczynają się z 15 minutowym przesunięciem i trwają 30 minut.

      Od dnia 09.11.2020r., w klasach VIII lekcje j. polskiego, j. angielskiego, matematyki będą trwały 45 minut

      1. Uczeń dołącza do zajęć o wyznaczonej godzinie zgodnie z planem lekcji.
      2. Po dołączeniu do lekcji uczniowie mają obowiązek mieć włączoną kamerę oraz wyciszony mikrofon. Kamery pozostają włączone przez całą lekcję (chyba że nauczyciel poprosi o ich wyłączenie). Uczniowie włączają mikrofony w momencie wypowiadania się na temat związany z lekcją.
      3. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić screenshotów i upubliczniać. Złamanie tej ważnej zasady skutkuje powiadomieniem rodziców, dyrektora szkoły oraz wpisaniu uwagi wraz z punktami ujemnymi  ( 50 pkt.)
      4. Brak kontaktu z uczniem podczas lekcji (brak włączonej kamery lub nieodpowiadanie na pytania nauczyciela) traktowany będzie jako nieobecność.
      5. O nieobecności ucznia na lekcji zdalnej informuje rodzic/opiekun prawny przez dziennik Librus, podając przyczynę nieobecności.
      6. W czasie lekcji online uczniowie biorą aktywny udział w zajęciach, przestrzegając obowiązujących norm społecznych, nie prowadzą korespondencji na czacie prywatnym, są przygotowani do zajęć – mają zeszyty i potrzebne pomoce dydaktyczne.
      7. Przedstawianie cudzych prac jako swoich, będzie skutkowało oceną niedostateczną oraz miało negatywny wpływ na ocenę zachowania w postaci otrzymania punktów ujemnych zgodnie z kryteriami przyjętymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
      8. Wszystkie oceny uwzględniające wywiązywanie się uczniów z powierzonych zadań oraz uwagi dotyczące zachowania uczniów w okresie zdalnego nauczania będą odnotowywane w dzienniku elektronicznym.
      9. Jeśli uczeń ma wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać, powinien zgłosić to nauczycielowi, aby uzyskać jego pomoc.
      10. Podczas lekcji wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy.
      11. W przypadku problemów technicznych (brak kamery lub mikrofonu) rodzic zgłasza wychowawcy lub nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
      12. Jeśli dziecko nie ma dostępu do komputera, rodzic powinien ten fakt zgłosić dyrektorowi szkoły. 

                                                                                           

                                                                                                            Dyrektor: Zbigniew Mytkowski

     • Komunikat dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 im. Ks. J. Twarowskiego w Szczecinie

     •  W sprawie organizacji zajęć szkolnych od dnia 09.11.2020r

      Na podstawie komunikatu  MEN z dnia 04.11.2020r.

      1. Nauczanie zdalne w klasach IV – VIII odbywać się będzie do dnia 29.12020 r. z wykorzystaniem aplikacji MS TEAMS
      2. Nauczanie zdalne w klasach I – III odbywać się będzie od dnia 09.11.2020r. według dotychczas obowiązującego planu zajęć, z wykorzystaniem aplikacji MS TEAMS., z tym, że lekcje rozpoczynają się 15 minut później.

       Czas trwania jednostki lekcyjnej nie może być krótszy niż 30 minut. Nauczyciel prowadzący zajęcia decyduje o przerwie lekcyjnej.

       Loginy do aplikacji MS TEAMS dla uczniów i rodziców wszystkim rodzicom zostały przekazane w terminie wcześniejszym. Rodzice zobowiązani są sprawdzić, czy podany login umożliwia połączenie z MS TEAMS. Problemy z połączeniem lub brak loginu proszę zgłosić w dniu 06.11.2020r. telefonicznie do sekretariatu szkoły telefon 914821621 lub zgłosić wychowawcy klasy.
      3. Nauka i opieka dla dzieci w oddziale przedszkolnym SP20  pozostaje bez zmian.

       Uczniowie, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, będą mieli zorganizowane nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole). W takim  przypadku rodzice powinni zgłosić dyrektorowi szkoły problem,  z prośbą o umożliwienie nauczania na terenie szkoły. Prośbę można kierować w formie listu i wrzucić go do skrzynki w portierni szkoły lub przesłać drogą elektroniczną.
      4. Opieka w świetlicy szkolnej

       Od poniedziałku, 9 listopada br. świetlica szkolna SP20 będzie funkcjonowała według dotychczasowego planu pracy tj. w godz. 6:30- 17:00. Do dnia 06.11.2020r. (do godz. 12:00) rodzice dzieci korzystających ze świetlicy zobowiązani są przekazać wychowawcy klasy informację o konieczności  zapewnienia dziecku opieki w świetlicy. Jednocześnie podkreślam, że od dnia 09.11. 2020r. nauka dzieci klas I – III odbywać się będzie w trybie zdalnym. Zgodnie z wytycznymi MEN szkoła musi zapewnić w szczególności miejsce w świetlicy dzieciom, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.
      5. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych będą odbywały się kolejne etapy konkursów przedmiotowych na terenie szkoły.

      Zbigniew Mytkowski

      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 im. Ks. Jana Twardowskiego

   • Aktualności

      • Dzień kapcia i piżamy

       Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Dzień kapcia i piżamy.

       Listopad pożegnał nas nieprzyjemną, pochmurną i deszczową pogodą. Był więc to idealny dzień, aby otulić się mięciutką piżamką i szlafrokiem oraz włożyć ciepłe kapcie. Mimo, że w tym roku dzień ten obchodziliśmy w trakcie nauczania zdalnego, to wszyscy bawiliśmy się znakomicie. Dzięki temu wprowadziliśmy trochę uśmiechu do naszych wirtualnych klas i przegoniliśmy deszczowe chmury poznając także piżamowe trendy w tym sezonie. Zobaczcie koniecznie relację z tego wyjątkowego dnia w postaci galerii zdjęć. Zapraszamy

      • Z rana jedz śniadania!

       Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Zdrowe śniadanie.

       W ramach edukacji zdrowotnej uczniowie naszej szkoły na lekcjach wychowania fizycznego zdobywają wiedzę niezbędną do prowadzenia zdrowego stylu życia. Ostatnio pod hasłem „Z rana jedz śniadania” zdobywaliśmy wiedzę na temat zdrowego odżywiania i aktywności ruchowej.

      • Narodowe Święto Niepodległości

       Mimo wszelkich przeciwieństw losu, o tak ważnym Święcie nie można zapomnieć!

       11 listopada 1918 roku to ważna dla Polaków data. Polska odzyskała niepodległość. Było to wyzwanie, odwaga i poświęcenie wielu pokoleń!

       11 listopada to urodziny Niepodległej Rzeczpospolitej, dlatego świętować będziemy… cały tydzień! 102 lata to piękna rocznica! Przygotujemy wyjątkowe prezenty dla Wyjątkowej Jubilatki – książki o Niej samej. To w ramach projektu NASZA NIEPODLEGŁA, który dziś zaczynamy.

      • Zasady organizacji i uczestnictwa w lekcjach zdalnych

       obowiązujące uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie

       1. Lekcje online organizowane są zgodnie z obowiązującym planem zajęć. Rozpoczynają się z 15 minutowym przesunięciem i trwają 30 minut.

       Od dnia 09.11.2020r., w klasach VIII lekcje j. polskiego, j. angielskiego, matematyki będą trwały 45 minut