• Valentine's Day Cards

     • Uczniowie naszych najmłodszych klas wykonali w minionym tygodniu na lekcjach angielskiego kolorowe kartki walentynkowe dla swoich najbliższych, kolegów i sympatii. Happy Valentine's Day!

     • Książeczki edukacyjne na przyrodzie w 4b

     • I kto powiedział, że nauka musi być nudna? Uczniowie klasy 4b wykorzystują na lekcjach przyrody proste narzędzia TIK.  Nie trzeba dodawać, że takie metody  dla większości uczniów są  atrakcyjne. Komputer jest nie tylko nieodzownym narzędziem i służy jako forma rozrywki, ale i narzędziem pracy. Uczniowie klasy 4b z ochotą i zaangażowaniem umieszczają nowo poznane treści, tym razem w stworzonych książeczkach edukacyjnych.

     • WEBINARIUM DLA RODZICÓW

     • Serdecznie zapraszam rodziców klas 1 - 2 

      na webinarium  

      „TRUDNE EMOCJE DZIECI PODCZAS PANDEMII, JAK SOBIE RADZIĆ W DOMU I W SZKOLE?”

      w czwartek 11 lutego 2021r. o godzinie 17:15 na platformie TEAMS.

       

      Pedagog szkolny Iwona Sondej - Ciszewska

     • Laureaci konkursu "Wokół symboli narodowych"

     • ​​​​​​​Leon Żwirbliński, kl. 3a - 45 pkt I miejsce

      Filip Alkśnin, kl. 3a - 43 pkt I miejsce

      Paweł Piotrowski, kl. 3a - 41 pkt II miejsce

      Aleksandra Szeszko, kl. 3a - 39 pkt II miejsce

      Oliwia Komorowska, kl. 3b - 39 pkt II miejsce

      Kajetan Przybecki, kl. 2b - 39 pkt II miejsce

      Michał Acewicz, kl. 3b - 38 pkt II miejsce

      Hubert Szczepański, kl. 2b - 36 pkt III miejsce

      Grzegorz Capenko - 35 pkt III miejsce

      Marcel Socha, kl. 2a - 35 pkt III miejsce

      Zofia Brejt, kl. 2a - 34 pkt, III miejsce

      Jagoda Czekalska , kl. 2b - 32 pkt III miejsce

      Kacper Pawlak, kl. 2b - 31 pkt IV miejsce

      Wiktoria Garstka-Waszczeniuk, kl. 3b - 31 pkt IV miejsce

      Weronika Kwiecień, kl. 2a - 30 pkt IV miejsce

      Maciej Osadkowski, kl. 2b - 29 pkt IV miejsce

      Lena Król, kl. 2a - 27 pkt IV miejsce

      Zuzanna Król, kl. 2a - 23 pkt, IV miejsce

      Gratulujemy!

     • „PEŁNA MISKA DLA SCHRONISKA”

     • AKCJA CHARYTATYWNA

      Uczniowie klas 0 - III wraz z wychowawcami ogłaszają  zbiórkę karmy oraz wyściółek, legowisk dla zwierząt w schronisku.

      Celem akcji jest niesienie pomocy bezbronnym i bezdomnym zwierzętom.

      Schronisko zgłasza zapotrzebowanie głównie na karmy mokre (zarówno dla psów, jak i kotów). Sucha karma także jest przyjmowana. Pojawia się jednak prośba o zakup karmy ze średniej półki (np. pedigree, whiskas itp.). Karmy najtańsze pochodzące z dyskontów nie są przez zwierzaki ze schroniska zjadane.

      Pamiętajcie, że lepiej kupić kilogram dobrej jakości karmy, niż 10 kilogramów bezwartościowego pożywienia.

      Zbieramy także:

      Koce, ręczniki (używane, ale czyste), obroże, smycze, kagańce, zabawki dla zwierząt (np. piłki, myszki dla kotów, szarpaki), legowiska dla zwierząt, drapaki dla kotów, akcesoria do pielęgnacji zwierząt (np. szampony, szczotki), przysmaki.

      Miejsce zbiórki : sala nr 8

      Zbiórka trwa do 19.02.2021r.

      Liczymy na Waszą pomoc i  okazane serce!

      Z góry dziękujemy za wsparcie!

      Opiekun akcji:

      Mirella Baranowska

    • MODELOWANIE NA LEKCJACH BIOLOGII
     • MODELOWANIE NA LEKCJACH BIOLOGII

     • Nauka biologii nie jest nudna!

      Wiedzą o tym nasi uczniowie, którzy samodzielnie wykonali z różnych materiałów modele pomocne w poznawaniu budowy komórek (klasa V a) oraz modele DNA (klasa VIII a i VIII b). Kreatywność naszych uczniów nie zna granic. Niektóre modele komórek zostały wykonane z pysznej galaretki i owoców, a modele DNA z pianek i żelków. Wyglądały smakowicie, dlatego szybko zostały zjedzone. Dobrze, że efekty pracy uczniów udało się utrwalić na zdjęciach. Zobaczcie sami:

     • LAPBOOKI O OWADACH

     • Projekt klas szóstych z biologii

      Choć za oknami zima, szóstoklasiści na lekcjach biologii już czują wiosnę. Uczniowie klasy VI a i VI b wykonali piękne i kolorowe lapbooki o owadach. Przenieście się z nimi do fascynującego świata insektów i obejrzyjcie efekty ich pracy.

     • Konkurs Świetlik

     • Zapraszamy uczniów klas 1-8 do udziału w kolejnej edycji Konkursu Nauk Przyrodniczych – Świetlik.

      To już XIV edycja.

      Test konkursowy odbędzie się 9 marca.

      Z uwagi na stan epidemii, terminy mogą ulec zmianie.

      W XIV edycji Konkursu opłata wynosi 10zł.

      Kwotę 10 zł wraz z niezbędną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego (do wydruku na stronie organizatora konkursu) należy  dostarczyć  do 11 lutego w zaklejonej kopercie z opisem: Konkurs Świetlik, z imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz podaną klasą.

      Doświadczenia konkursowe  dostępne są już na stronie konkursu.

      Koordynatorzy konkursu:

      klasy 1-3 – Małgorzata Grzeszczak

      klasy 4-8 – Żanetta Petryniak

     • Wielki sukces naszych uczniów!

     • Z radością informujemy, że do etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty zakwalifikowali się następujący uczniowie:

      KONKURS MATEMATYCZNY:

      Dawid Burdzicki kl. VIII a

      KONKURS GEOGRAFICZNY:

      Dawid Burdzicki kl. VIII a

      Maciej Wierzelewski kl. VI b

      Uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie.

     • REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM i KLASACH 1-3

     • W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W SZCZECINIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

      obowiązujący od dnia 18 stycznia 2021r.

      Kluczowe rozporządzenia:

      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

       

      §1

      Regulamin dotyczy: dzieci, opiekunów, nauczycieli oraz pracowników szkoły.

      §2

       ZASADY PRZYPROWADZANIA/ ODBIERANIA DZIECI

      1. Do Szkoły Podstawowej nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz, gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

       

      2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa)

       

      3. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Przed wejściem do szkoły umieszczono pojemnik z płynem do dezynfekcji – dezynfekcja obowiązuje wszystkich wchodzących na teren placówki. Szkoła posiada termometr bezdotykowy do mierzenia temperatury ciała.

       

      4. Rodzice nie wchodzą do szkoły, jedynie do przestrzeni wspólnej – przedsionek przy wejściu, zachowując zasady:

      a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

      b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

      c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

      d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (np. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

       

      5. Rodzice dziecka maja obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

       

      6. Jeżeli pracownik szkoły, opiekun lub nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, natychmiast odizoluje ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, mierzy temperaturę ciała i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

       

      7. Z przestrzeni wspólnej rodzic przekazuje dziecko pracownikowi szkoły, który odprowadza je do sali, w której będą odbywać się zajęcia. Przed wejściem do sali dziecko myje ręce wodą z mydłem i dezynfekuje je.

      §3

      ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

      8. Zajęcia klas 0-III odbywają się według aktualnie obowiązującego planu zajęć, jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej stali, w następującym schemacie:

                  8.1      a) oddział grupy przedszkolnej sala 21

                              b) klasa Ia      sala 22

                              c) klasa Ib      sala 23

                  Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem B

                  8.2      a) klasa IIa     sala 25

                              b) klasa IIb     sala 26

                  Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem A

                              a) klasa IIIa    sala 7

                              b) klasa IIIb    sala 8

                  Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem C

      9. Uczniowie przychodzą do szkoły 10 minut przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych. Po wejściu do szkoły, zdezynfekowaniu i umyciu rąk uczniowie klas I-III przebierają się w swoich klasach i tam pozostawiają wierzchnie okrycia i zmieniają obuwie.

       

      §4

      ZASADY POBYTU W SZKOLE PODCZAS ZAJĘĆ I SPRAWOWANIA OPIEKI

      NAD DZIEĆMI

      1. Podczas realizacji zadań wynikających z realizacji podstawy programowej oraz innych czynności związanych z opieką nad dziećmi (np. odprowadzanie do stołówki, do sali gimnastycznej, na plac zabaw) nauczyciele i pracownicy będą zachowywali dystans między osobami.

       

      2. Uczniów obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

       

      3. Uczeń zobowiązany jest do posiadania własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

       

      4. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy będą regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekcyjnych. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

       

      5. Sale lekcyjne i części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

       

      6. W oddziale przedszkolnym i klasach I-III nauczyciel będzie organizował przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Podczas przerw uczniowie będą przebywać w klasach, na korytarzu lub na placu zabaw. Grupy będą przebywać na danym terenie wymiennie; nie będą się mieszać.

       

      7. Uczniowie częściej będą korzystać z boiska szkolnego oraz z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

       

      8. Uczeń nie przynosi ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (np. zabawek). Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek, przedmiotów innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

       

      9. Na terenie szkoły wyłączone zostaną źródełka wody pitnej. Uczeń może korzystać tylko z wody lub innych napojów przyniesionych ze sobą. Należy pamiętać, że dzieci nie dzielą się posiłkiem i napojami (np. nie korzystają z tych samych butelek, kubeczków, talerzyków, pojemników).

       

      §5

      ZASADY POBYTY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

      1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w dwóch wyznaczonych salach wyposażonych w środki do dezynfekcji, z podziałem na grupy wychowawcze. Maksymalna liczba uczniów przybywających jednorazowo w sali, mała sala – 12, duża sala 20. Uczniowie zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych podczas pobytu w świetlicy. Rodzice zobowiązani są do zaopatrzenia dziecka w maseczkę. Zalecane jest jak najkrótsze przebywanie w świetlicy szkolnej i w miarę możliwości zapewnienie opieki własnej.

       

      2. Przed przyjęciem uczniów do świetlicy sale będą wietrzone, oraz co godzinę w gtrakcie przebywania dzieci w świetlicy. Wyjścia na plac zabaw przewidywane są w godzinach od 09:30 -10:30 oraz 13:30- 14:30

       

      3. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

       

      4. Uczniowie będą wypuszczani pojedynczo z sal.

       

      5. Sale świetlicy, sprzęt sportowy, klocki po zajęciach będą dezynfekowane, zabrania się przynoszenia z domu własnych zabawek.

       

      6. W uzasadnionej, wyjątkowej sytuacji rodzic, który potrzebuje zapisać dziecko do świetlicy szkolnej  zobowiązany jest zwrócić się z prośbą do dyrektora szkoły, który podejmie decyzję.

       

      §6

          ZASADY WYDAWANIA POSIŁKÓW I KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ 1. Uczniowie korzystają ze stołówki  pod opieką wyznaczonego nauczyciela, w wyznaczonych godzinach, według oddzielnego harmonogramu.

       

      §7

       OBOWIĄZKI RODZICÓW

      1.Dziecko przyprowadza/odbiera 1 osoba (zdrowa, bez jakichkolwiek objawów chorobowych).

       

      2.Zakazuje się przyprowadzania do oddziału przedszkolnego i na zajęcia lekcyjne w klasach I-III dzieci z jakimikolwiek objawami choroby zakaźnej (kaszel, katar, duszności, podwyższona temperatura).

       

      3.Rodzić zobowiązany jest do każdorazowego odbierania telefonu ze szkoły.

       

      4.Jeśli w trakcie pobytu w oddziale przedszkolnym lub w klasach I-III dziecko będzie kasłać, kichać lub skarżyć się na ból, to zostanie odizolowane, a rodzic musi je odebrać w ciągu 1 godziny. Następnego dnia rodzic/opiekun może przyprowadzić dziecko wyłącznie po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe.

       

      §8

      PROCEDURA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

      1.Dziecko, u którego w trakcie pobytu w oddziale przedszkolnym lub w klasach I-III zaobserwowano duszności, kaszel, podwyższoną temperatura, zostaje bezzwłocznie odizolowane do tzw. IZOLATORIUM przez pracownika szkoły wskazanego przez dyrektora szkoły.

       

      2.Pracownik ten zabezpiecza się w środki ochrony osobistej i pozostaje z dzieckiem do czasu przyjazdu rodziców, utrzymując min. 2 m odległości.

       

      3.Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji, a także bezzwłocznie telefonuje do rodzica/ opiekuna dziecka.

       

      4.Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112.

       

       5.Pracownik, u którego w trakcie pobytu w placówce zaobserwowano duszności, kaszel, podwyższoną temperaturę zgłasza ten fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do IZOLATORIUM.

       

      6.Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

     • List do rodziców

     • Drodzy Rodzice!

      Od poniedziałku 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I – III  wracają do szkoły,
      do  tradycyjnego nauczania.

      Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak bardzo dzieci oczekiwały na przywrócenie zajęć stacjonarnych, na bezpośredni kontakt z nauczycielem, na możliwość rozmowy i zabawy z rówieśnikami, nawet w ograniczonym wymiarze. Dzieci wiedzą już, że sytuacja zagrożenia epidemiologicznego niesie ze sobą wiele ograniczeń - nie wolno przytulić koleżanki
      na powitanie, dzielić się śniadaniem, pożyczać swoich przyborów, nie wolno wyjść z klasą
      do kina czy muzeum. Bardzo proszę, przypomnijmy dzieciom dlaczego tak się dzieje. Mówmy w domu i w szkole o konieczności zachowania reżimu sanitarnego i dystansu od innych osób. Wspólnie brzmiący komunikat, przekazywany przez pracowników szkoły i rodziców sprawi,
      że dzieci będą postępować właściwie. Wsparcie rodziców jest dla dziecka bardzo ważne,
      a rozmowa pozwoli na ujawnienie ich wahań, lęków i umożliwi zorganizowanie pomocy.

      Od 18 stycznia zarówno dzieci, rodziców i pracowników szkoły obowiązują następujące wymogi i zalecenia dotyczące higieny i bezpieczeństwa:

      • Wejście  do szkoły wyłącznie z osłoną ust i nosa,
      • Mycie i dezynfekcja rąk po wejściu,
      • Poruszanie się w przestrzeniach wspólnych z osłoną ust i nosa,
      • Zachowanie dystansu (co najmniej 1,5 metra),
      • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
       • 1 piekun z dzieckiem/dziećmi,
       • dystansu d kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
       • dystansu d pracowników szkoły min. 1,5 m,
      • Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
       z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

       

      Przypominam zasady organizacji pracy szkoły:

      Organizacja lekcji

      • Każda klasa  ma zajęcia lekcyjne w jednej, wyznaczonej sali,
      • Uczniowie mają stałe miejsca w sali,
      • W celu zachowania dystansu społecznego dzieci z poszczególnych klas wchodzą do szkoły różnymi wejściami i kierują się do wyznaczonych szatni,
      • Zajęcia wychowania fizycznego będą odbywały się przede wszystkim na świeżym powietrzu, w razie konieczności pozostania w budynku – w sali sportowej,
      • Aby uniknąć tłoku przed toaletami podczas przerw, uczniowie mogą chodzić pojedynczo do toalety w czasie lekcji – obowiązuje mycie i dezynfekcja rąk.

      Organizacja przerw

      • Nauczyciel organizuje przerwę w zajęciach zgodnie z potrzebami uczniów, po upewnieniu się, że w miejscu spędzania przerwy nie przebywa inna klasa,
      • W miarę możliwości przerwy mogą być organizowane na świeżym powietrzu,
      • Nauczyciel nadzorujący daną salę lekcyjną pilnuje, aby była ona odpowiednio wywietrzona,
      • Po powrocie z przerwy obowiązuje mycie rąk,
      • Na początku  przerwy śniadaniowej i po zjedzeniu posiłku uczniowie myją ręce.

      Organizacja pracy stołówki szkolnej

      • Przed wyjściem do stołówki podczas przerwy obiadowej oraz po powrocie dzieci myją ręce,
      • Do stołówki dzieci udają się pod opieką nauczyciela zgodnie z opracowanym harmonogramem,
      • W stołówce zajmują miejsca zgodnie ze wskazówkami nauczyciela zachowując konieczny dystans,
      • Ze względów sanitarnych w szkole nie ma możliwości zakupu jedzenia i wody. Proszę, aby dzieci przychodziły na zajęcia z zapasem napoju i drugim śniadaniem.

       

      Organizacja pracy świetlicy szkolnej

      • Świetlica szkolna prowadzi zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas                          I – III,
      • W świetlicy uczniowie przestrzegają wszystkich zaleceń dotyczących dystansu społecznego oraz reżimu sanitarnego,
      • Ze wzglądu na duże trudności z zachowaniem reżimu sanitarnego w świetlicy prosimy, aby w miarę możliwości zapewnić opiekę dzieciom przed i po zajęciach szkolnych,
      • W świetlicy uczniowie przestrzegają wszystkich zaleceń dotyczących dystansu społecznego oraz reżimu sanitarnego.

       

      UWAGA!

      Jeżeli Państwa dziecko wykazuje w domu objawy choroby (gorączka, kaszel, nudności lub ogólne osłabienie fizyczne) zachęcamy, aby pozostało w domu dla ogólnego bezpieczeństwa wszystkich (chorego dziecka, innych uczniów, nauczycieli, obsługi szkoły). Jednocześnie przypominam, że w takiej sytuacji wskazana jest konsultacja z lekarzem.

       

      Drodzy Państwo,

      życzę dzieciom udanego powrotu do zajęć, dobrych relacji z rówieśnikami oraz szczerych  rozmów z wychowawcami o ważnych dla nich problemach.

      Życzę także Państwu i uczniom zdrowia, a dzieciom ponadto radości ze wspólnego przebywania i wspólnej nauki.

       

      Serdecznie pozdrawiam

      dyrektor szkoły

      Zbigniew Mytkowski