• Dzień Patrona

     • 22 października obchodziliśmy w naszej szkole

      Dzień Patrona.

      Uczniowie spotkali się pod portretem ks. Jana Twardowskiego,

      aby w asyście pocztu sztandarowego odśpiewać hymn szkoły.

      Następnie już w salach wzięli udział w interaktywnym quizie

      o księdzu Janie, rywalizując miedzy sobą o miano znawcy

      wiedzy o Patronie. Kolejnym zadaniem było znalezienie

      w internecie treści dotyczących ks. Jana Twardowskiego.

      Swoje informacje uczniowie zapisywali na kartkach, które

      zostały umieszczone w holu szkoły i ozdobione biedronkami

      wykonanymi przez uczniów klas młodszych.

     • Europejski Dzień Języków Obcych

     • W ostatnim czasie nasi zdolni uczniowie z klas IV-VIII świętując Europejski Dzień Języków Obcych, przygotowali ciekawą wystawę prac plastycznych. Dziękujemy za wasze zaangażowanie i kreatywność.

     • Z życia klasy 2b

     • Chcemy się odżywiać zdrowo, a więc jemy kolorowo! To hasło przyświecało nam, gdy komponowaliśmy owocowe, pyszne desery w kształcie szaszłyków. To było naprawdę twórcze zadanie. Powstały wspaniałe, apetyczne przekąski.Tak się nam spodobało to gotowanie, że po kilku dniach postanowiliśmy zrobić przepyszne, zdrowe kanapki. Zadbaliśmy również o to, aby zgodnie z hasłem było i zdrowo, i kolorowo! Więcej zdjęć w albumie fotograficznym.

      Dzieci klas drugich i grupy przedszkolnej w bieżącym roku szkolnym 2021/2022 biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym Piękna Nasza Polska Cała. W ramach realizacji zadania nr 4 Zielona Niepodległa 13 października, uczniowie klasy 2b zasadzili drzewko iglaste na klombie zdobiącym plac przed wejściem do szkoły. Zakopali pod nim kapsułę czasu - list do przyszłych pokoleń. Więcej zdjęć w albumie fotograficznym.

    • W jesiennym nastroju.
     • W jesiennym nastroju.

     • Dziś podczas zajęć w świetlicy szkolnej wykonaliśmy prace o tematyce jesiennej. Pomocne były samodzielnie wykonane stemple z falistych kartoników, gąbek, bibuły. Paleta barw zachwyciła nas wszystkich.
     • Rozstrzygnięcie konkursu pt. "Pocztówka z wakacji".

     • I miejsce

      Konstanty Trojanowski z kl. I A 

      Aleksander Zienkiewicz z kl. I A 

      Alicja Przybecka z kl. I B 

      Zuzanna Woźniak z kl. I B  

      Helena Jurszo z kl. II A  

      Klaudia Karpińska z kl. II A 

      Wiktor Jasik z kl. II B 

      Gracjan Nowak z kl. II B 

      Lena Król z kl. III A  

      Zuzanna Król z kl. III A

      Luiza Jaworska zkl. III B  

      Zofia Siwiec zkl. III B  

       

      II miejsce

      Julia Szmytko z kl. I A 

      Mykhail Skrypkin z kl. II B

      Maciej Osadkowski z kl. III B  

       

      III miejsce

      Michał Kutera z kl.  II B

      Marcel Kunawicz a kl.  III A

       

      Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za udział

      w konkursie i gratulujemy zajęcia tak wysokich miejsc. 

     • Sprzątanie Świata 2021

     •  

       

       

       

       

      Sprzątanie świata 2021

      Jak co roku, w trzeci weekend września, Fundacja Nasza Ziemia organizowała w Polsce Akcję Sprzątanie świata. Nasza szkoła również przyłączyła się do tego wydarzenia. 18 września 62 uczniów wraz z opiekunami sprzątało parki, skwery i nieużytki na osiedlu Pomorzany. Worki na śmieci szybko zapełniały się odpadami różnego pochodzenia. Znaleźliśmy nawet odkurzacz i deskę rozdzielczą samochodu! W ciągu dwóch godzin wypełniliśmy po brzegi ponad 60 worków. Bardzo zasmucił nas fakt, że w okolicach szkoły jest tyle miejsc, w których mieszkańcy nie troszczą się o środowisko naturalne i przyczyniają się do pogorszenia jego stanu. Mamy jednak nadzieję, że wszyscy uczniowie naszej szkoły będą postępować zgodnie z hasłem tegorocznej akcji: „Myślę, więc nie śmiecę” i dawać dobry przykład innym. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak liczny udział w akcji, a rodzicom za pomoc i zaangażowanie.

      Koordynatorzy akcji:

      Paulina Bonter – Burdzicka

      Małgorzata Gałczyńska

    • Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
     • Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

     • 29 września 2021r. - Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania ustanowiono osiemnaście lat temu z inicjatywy Polskiej Izby Książek. Data nie jest przypadkowa, ponieważ tego dnia urodziła się autorka książek dla dzieci i młodzieży – Janina Porazińska, a właśnie najmłodszym dedykowany jest ten dzień. Z okazji święta, my dorośli, wprowadzamy dzieci w zaczarowany świat książek. W naszej szkole czytała pani Beata Urbańska, dzieci z koła bibliotecznego i chętni wolontariusze. Za czytanie bardzo dziękujemy. Z wystawy w holu szkoły dowiedzieliśmy się o zaletach głośnego czytania i zobaczyliśmy nowości, które pojawiły się w naszej bibliotece.

    • KONKURS DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW ŚWIETLICY
     • KONKURS DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW ŚWIETLICY

     • Zatrzymaj wakacyjne wspomnienia!
      Zaprojektuj POCZTÓWKĘ Z WAKACJI!
      Wykorzystaj różne pomysły i techniki plastyczne.
      Swoją pracę przynieś do świetlicy do 1 października 2021r.
      Wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni.
      Zachęcamy do udziału, liczymy na Was :)  Nauczyciele świetlicy
     • WNIOSKI O STYPENDIA SZKOLNE

     • PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW  O PRZYZNANIE

      STYPENDIÓW SZKOLNYCH

       

      1. Odbiór druków o przyznanie stypendiów  szkolnych w portierni szkoły – wejście „A” od  03.09.2021.

      2.  Wzory wniosków oraz wszelkie aktualne informacje na temat kryterium dochodowego oraz niezbędnych dokumentów zawarte są na stronie BIP UM ( miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekraczać kwoty 528, 00 netto).

      3.  Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć  do szkoły do 15.09.2021, umieścić w skrzynce na dokumenty.

      4. Pracownik szkoły dostarczy wypełnione, kompletne dokumenty do UM.

     • REGULAMIN

     • Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 20

      w okresie stanu zagrożenia COVID 19

      Opracowano w oparciu o obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEiN

      z dnia 2 sierpnia 2021 r.

       •  

       • do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej,

       • rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły,

       • wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły obowiązuje dezynfekowanie rąk - zgodnie z instrukcją umieszczoną obok dozowników Obsługa szkoły zapewnia regularne napełnianie dozowników.

      W szkole funkcjonują 3 wejścia/ wyjścia

       

      Wejście/wyjście A - wchodzą/wychodzą: nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie klas IVa, IVb, Va, Vb. Via, osoby z zewnątrz po uzyskaniu zgody od pracownika portierni

       

      Wejście/wyjście B - wchodzą/wychodzą: dzieci i rodzice z oddziału przedszkolnego, przy czym rodzic może wejść z dzieckiem tylko na mały korytarz, dzieci klas I-III

       

      Wejście/wyjście C - wchodzą/wychodzą: uczniowie klas VII-VIII

       

      • w przestrzeni wspólnej ( szkolne korytarze), wszystkich: uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły obowiązuje posiadanie maseczki zakrywającej nos i usta;
      • w częściach wspólnych obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m.;
      • uczniowie edukacji wczesnoszkolnej przebywają w wyznaczonych salach;
      • uczniowie klas IV-VIII w trakcie przechodzenia do sal lekcyjnych poruszają się prawą stroną z zachowaniem dystansu 1,5 m;
      • w stołówce szkolnej obiad/posiłek może maksymalnie spożywać 24 uczniów:
       • na obiady uczniowie przychodzą według ustalonego harmonogramu;
       • wejścia uczniów do stołówki reguluje nauczyciel dyżurujący w stołówce;
       • uczniowie przed wejściem do stołówki ustawiają się na korytarzu z zachowaniem dystansu 1.5m i posiadają maseczki;
       • uczniowie podczas przerw mogą spożywać kanapki przyniesione z domu;
      • w świetlicy jednorazowo może przebywać 36 uczniów z tym, że 26 uczniów znajduje się przy stolikach z zachowaniem właściwych odstępów, a 10 w części rekreacyjnej (na dywanie), z maseczkami zasłaniającymi nos i usta;

      • nauczyciele dyżurujący zwracają uwagę by uczniowie nie gromadzili się w toaletach i na korytarzach;

      • nauczyciele przypominają uczniom o częstym myciu rąk zasłanianiu podczas kichania i kaszlu ust i nosa;
      • należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć;
      • pracownicy obsługi zobowiązani są do monitorowania czynności związanych z dezynfekcją sal lekcyjnych i innych pomieszczeń;
      • rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego;
      • podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych;
       • uczniowie korzystają z szatni według opracowanego harmonogramu umieszczonego w widocznym miejscu przy szatniach;

       • każda klasa minimum raz w tygodniu realizuje zajęcia wychowania fizycznego na świeżym powietrzu, może to być spacer bez przebierania się w stroje sportowe. W przypadku złej pogody uczniowie uczestniczą w zajęciach teoretycznych, oglądają filmy na temat zdrowego stylu , życia, historii sportu, filmy o tematyce ekologicznej. Zajęcia te mogą odbywać się w Sali 17;

      • uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy;
      • uczniowie mogą korzystać z przydzielonych im szafek uczniowskich;
      • uczniowie mogą korzystać z biblioteki według specjalnego regulaminu
      • dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np:
      • w czasie zagrożenia COVID19 źródełko wody pitnej jest nieczynne;
      • w salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele należy:
       • zachować odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m;
       • pozostawić wolne ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela;
       • przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela;
       • w miarę możliwości ograniczyć przemieszczanie się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów;
      • każdy nauczyciel może zgłosić się do kierownika gospodarczego po maseczki ochronne i rękawice jednorazowe;
      • do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej;
      • w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych, należy ucznia odizolować (pomieszczenie pielęgniarki szkolnej, wydzielone miejsce) i powiadomić rodziców;
      • Zebrania z rodzicami do czasu obowiązywania ustawy COVID19 mogą odbywać się w trybie online;
      • Indywidualne spotkania z rodzicami mogą odbywać się w szkole, po uprzednim umówieniu, wyznaczeniu miejsca spotkania i z zachowaniem reżimu sanitarnego;
      • Zajęcia pozalekcyjne w tym konsultacje mogą odbywać się po zakończeniu zajęć stacjonarnych;
      • Osoby chcące załatwić sprawę w sekretariacie lub spotkać się z dyrektorem szkoły, nauczycielem proszone są o telefoniczne umówienie wizyty i podanie celu spotkania. W sekretariacie może być obsługiwana jedna osoba;
      • Zabrania się wchodzenia na teren szkoły osobom z zewnątrz. Do przekazywania korespondencji papierowej służy skrzynka nadawcza, która znajduje się przy wejściu A;
      • W celu przekazania, wysłania informacji do wychowawcy klasy, nauczyciela należy posługiwać się dziennikiem elektronicznym, przesłać informację na adres poczty szkolnej lub dzwoniąc do sekretariatu;
      • Do dnia 5 września należy uaktualnić telefony kontaktowe do rodziców / prawnych opiekunów dziecka. Teczka z listami klas zawierająca aktualne telefony do rodziców/ prawnych opiekunów będzie specjalnie oznaczona i umieszczona w sekretariacie szkoły;  

      W celu motywowania uczniów do stosowania ww. regulaminu

      wprowadza się zmiany w punktowym ocenianiu zachowania:

      W Regulaminie oceniania zachowania:

      w punkcie 2 - Kryteria przydzielania punktów tzw. ujemnych za postawy i zachowania negatywne;

      w podpunkcie 2 - Zachowanie prozdrowotne dopisujemy zdanie: Na czas obowiązującej pandemii wprowadzamy punkty ujemne za nagminne unikanie noszenia maseczki. -5 punktów;

       

      O każdym przypadku wystąpienia zakażenia COVID 19 należy bezzwłocznie powiadomić dyrektora szkoły

      lub jego zastępcę.

       

      Dyrektor szkoły ma obowiązek aktualizacji i upowszechnienia wewnętrznego regulaminu lub procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem:

      • specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych, konsultacji i zajęć w formie zdalnej,

      • zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych,

      • aktualnych przepisów prawa.

      Rozporządzenia w związku z COVID-19. (stan prawny: 6 sierpnia 2021 r.)

       

      Do dnia 31 grudnia 2021 r. obowiązują przepisy związane z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z COVID-19:

      1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 982);

      2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 z późn. zm.).

     • Podręczniki do religii na rok szkolny 2021/2022

     • LISTA PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ DO NAUKI RELIGII W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

      KLASA 1 "Pan Bóg jest naszym Ojcem" (dwie części) autor: ks. Paweł Płaczek wydawnictwo ŚWIĘTY WOJCIECH

      KLASA 2: "Chcemy poznać Pana Jezusa" (dwie części) autor: ks. Paweł Płaczek wydawnictwo ŚWIĘTY WOJCIECH

      KLASA 3 "Jezus jest z nami" (podręcznik+ćwiczenia) autor: D. Kurpiński, J. Snopek. Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak wydawnictwo JEDNOŚĆ

      KLASA 4 "Miejsca pełne BOGActw" (podręcznik+ćwiczenia) autor: E. Kondrak, E. Parszewska wydawnictwo JEDNOŚĆ

      KLASA 5 "Bóg szuka człowieka" (dwie części) wydawnictwo ŚWIĘTY WOJCIECH

      KLASA 6 "Jezus nas zbawia" (dwie części) wydawnictwo ŚWIĘTY WOJCIECH

      KLASA 7 "Błogosławieni , którzy szukają Jezusa" (podręcznik) autor: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E.Parszewska wydawnictwo JEDNOŚĆ

      KLASA 8 "Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi" (podręcznik) autor: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E.Parszewska wydawnictwo JEDNOŚĆ

     • Wyprawka do I klasy

     •  

      Wyposażenie piórnika:

      kredki BAMBINO w drewnianej oprawie,

      temperówka, gumka, nożyczki, linijka,

      klej w sztyfcie,

      ołówki trójkątne ( 2-3 szt. o średniej twardości HB)

      Zeszyty:

      3 zeszyty 16-kartkowe w 3-linie

      3 zeszyty 16-kartkowe w kratkę

      Przybory zostawiane w sali w teczce z "rączką" ( 1 teczka na 3 lata):

      3 bloki techniczne kolorowe A4

      1 blok techniczny biały A4

      1 blok rysunkowy biały

      3 papiery kolorowe

      kredki "PASTELE"

      Pozostałe przybory zostawiane w sali:

      * plastelina ( duże opakowanie)

      * farby (więcej niż 6 kolorów) + 2 pędzelki

      * kubeczek do malowania farbami

      * klej w tubce "MAGIC"

      * teczka papierowa ( "na gumkę") na prace plastyczne

      * ryza papieru ksero ( jedna na 3 lata)

      * 3 kolory bibuły, 1 arkusz szarego papieru

      * ręcznik papierowy,

      * 1 opakowanie "mokrych" chusteczek

       

      * zeszyt 16-kartkowy do kontaktowania sięz rodzicami ( codziennie noszony przez ucznia)

       

      * Pozostałe podręczniki dzieci wypożyczają z biblioteki we wrześniu, ćwiczenia otrzymują nieodpłatnie.

       

      * Strój na wf: biała koszulka, granatowe lub czarne spodenki, skarpetki, trampki/tenisówki sportowe (jasne podeszwy)

      Wszystkie przybory proszę koniecznie podpisać imieniem i nazwiskiem ucznia.

       

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

     •  

      Oddział przedszkolny

      Serdecznie zapraszamy dzieci z oddziału przedszkolnego wraz z rodzicami

      na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022, 

      które odbędzie się dnia 01.09.2021r. o godz. 8:00 w sali 20.

      W tym dniu oddział przedszkolny funkcjonuje w godzinach:6:30 – 16:30.

      OBOWIĄZUJE WEJŚCIE B

      Wyprawka dla dziecka oddziału przedszkolnego:

      • Obuwie zmienne

      • Zestaw ubrań na zmianę w worku

      • Piórnik mały (np. typu tuba) wyposażony w kredki, klej, nożyczki, temperówka, ołówek

      • Ryza papieru (biały)

      • Chusteczki higieniczne suche w pudełku i chusteczki nawilżane

      • Ręczniki papierowe

      • Maseczka ochronna zakrywająca usta i nos

       

      Dyrektor szkoły       

       Zbigniew Mytkowski

       

       

      Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

      Klasy I 

      Uczniów klas pierwszych wraz z rodzicami serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, które odbędzie się 

      1 września 2021r. o godz. 9.00 na dziedzińcu szkoły.

      W razie niekorzystnej pogody zapraszamy uczniów klas pierwszych pod opieką jednego rodzica do sali gimnastycznej.

      OBOWIĄZUJE WEJŚCIE B

       

      Klasy II – III

       

      1 września 2021r. o godz. 10:00 spotkania z wychowawcami klas w salach:

      klasa            wychowawca                          miejsce spotkania

      2a                 p. M. Czugała                            sala 22

      2b                 p. M. Lorenc                              sala 21

      3a                 p. P. Sęczawa                            sala 24

      3b                 p. A. Wilk                                   sala 23

      Obowiązuje posiadanie: stroju galowego, przyborów do pisania, maseczki zakrywającej nos i usta.

      OBOWIĄZUJE WEJŚCIE B

       

      Klasy IV – VIII

      KLASY  IV-VI OBOWIĄZUJE WEJŚCIE A

      KLASY VII-VIII OBOWIĄZUJE WEJŚCIE C

      1 września 2021r. o godz. 10:00 spotkania z wychowawcami klas w salach:

      klasa            wychowawca                          miejsce spotkania

      4a                 p. P. Bonter-Burdzicka                 sala 3

      4b                 p. M. Chamera                             sala 17

      5a                 p. J. Hatfield-Seaman                  sala 1

      5b                 p. M. Kita                                      sala 7

      6a                 p. S. Zubelewicz                           sala 8

      7a                 p. V. Pałka                                     sala 26

      7b                 p. E. Ziemkiewicz                          sala 6

      8a                 p. B. Kaszubowska                       sala 25

      8b                 p. A. Radzik                                   sala 5

      8c                 p. K. Rajmund                               sala 2

       

      Obowiązuje posiadanie: stroju galowego, przyborów do pisania, maseczki zakrywającej nos i usta.

       

      Wejścia do budynku szkoły:

      Klasy I -II - III wejście B

      Klasy IV – VI wejście A

      Klasy VII – VIII wejście C

       

      Dyrektor szkoły        

      Zbigniew Mytkowski

       

       

     • WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO POD HASŁEM „WŁĄCZAM MYŚLENIE – RZUCAM PALENIE”

     • Nasi uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym dotyczącym szkodliwości palenia tytoniu, zorganizowanym w ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.

      Z radością informujemy, że wyróżnienia otrzymały:

      Roksana Wiśniewska kl. 8a

      Hanna Witek kl. 8b

      Malwina Miśków kl. 7b

      Natalia Kubiak kl. 6a

      Antonina Strzelczyk kl. 5a

      Gratulujemy!

      Opiekun konkursu: Paulina Bonter – Burdzicka

       

     • NAGRODA PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

     • Z wielką radością informujemy, że uczeń z klasy 8a, Dawid Burdzicki otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2020/2021. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.