• Podsumowanie akcji "Pełna miska dla schroniska"

     • Uczniowie klas 0 - III wraz z wychowawcami w ramach akcji charytatywnej "Pełna miska dla schroniska" zorganizowali w lutym zbiórkę karmy, wyściółek, zabawek oraz legowisk dla zwierząt w schronisku. Celem akcji było niesienie pomocy bezbronnym i bezdomnym zwierzętom. Udało nam się zebrać bardzo dużo pokarmu oraz innych potrzebnych zwierzętom rzeczy. Dziękujemy wszystkim uczniom, wychowawcom oraz rodzicom za okazaną pomoc i wsparcie!

      Opiekun akcji: Mirella Baranowska

     • Komunikat Dyrektora

     • w sprawie COVID - obostrzenia 27.03 - 9.04.2021r.

      Szanowni Państwo,

      Minister Zdrowia Adam Niedzielski przedstawił na konferencji prasowej dnia 25.03.2021 jedno z rozwiązań/”obostrzeń” dotyczących oświaty:

      „Żłobki i przedszkola zamknięte od 27.03 do 9.04,  opieka wyłącznie dla dzieci rodziców wykonujących zawód medyczny i służb porządkowych w trakcie wykonywania zadań służbowych

      Pan Minister powiedział:  „Przedszkola i żłobki zamknięte, z jednym wyjątkiem: medyków i służb porządkowych – m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy Policji czy Straży Pożarnej, ale przede wszystkim personelu medycznego, dla którego opieka nad dziećmi ma zostać zapewniona”…

          W związku z powyższym proszę rodziców, których dotyczy wskazany wyjątek o przesłanie informacji zawierającej; 

      - miejsce pracy, stanowisko oraz rodzaj wykonywanej pracy,

      - informacja o braku możliwości zapewnienia opieki w innej formie (np. drugi, niepracujący

        rodzic/opiekun) i niepobieraniu zasiłku opiekuńczego.

       

                    Informację należy przesłać drogą elektroniczną:  sp20@miasto.szczecin.pl

                                                    do dnia 26.03.2021r, do godz. 12:00

       

                                                                                       dyrektor szkoły Zbigniew Mytkowski

     • Światowy Dzień Wody

     • W poniedziałek 22.03.2021 obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Wody. Dzieci symbolicznie ubrane były w opaski – kropelki. Zabawy umysłowe (zagadki, burza mózgów), ruchowe i muzyczne, w jakich dzieci brały udział, miały na celu rozwijanie zainteresowań o otaczającym je świecie oraz rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące zasoby wody pitnej. Celem zabaw i doświadczeń było również uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz roślin. Wszystkie dzieci wyciągnęły wspólny wniosek, że woda jest niezbędna do życia i nie należy jej marnować!

     • Komunikat Dyrektora Szkoły

     • Nauczanie zdalne 22 marca - 11 kwietnia 2021r.

      Szanowni Rodzice i Nauczyciele,

       W związku z publikacją Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19

      Informuję:

      1. Od 22 marca do 11 kwietnia 2021r. uczniowie wszystkich klas będą uczyli się zdalnie.
      2. Uczniowie klas I – III, od dnia 22 marca logują się do wcześniej utworzonych zespołów klasowych za pomocą aplikacji MS TEAMS ( hasła pozostają bez zmian).
      3. Wszystkie lekcje odbywają się według obowiązującego planu, lekcja rozpoczyna się 15 minut później i trwa 30 minut.
      4. Podczas wszystkich zajęć będzie sprawdzana obecność.
      5. W celu właściwej komunikacji nauczyciela z uczniem, uczniowie powinni mieć włączone kamery.
      6. Funkcjonowanie oddziału przedszkolnego pozostaje bez zmian.
      7. W tym okresie, dzieci klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID – 19, szkoła zorganizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest złożenie wniosku do dyrektora szkoły w terminie do 22 marca.
      8. Dla uczniów z niepełnosprawnością – lub ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę  zdalną w domu, będzie możliwe organizowanie nauki zdalnej na terenie szkoły.  Rodzice uczniów, którzy odbywali naukę zdalną na ternie szkoły nie muszą ponawiać wniosków, w innym przypadku wymagany jest wniosek do dyrektora szkoły.
      9. Świetlica będzie czynna od 22 marca w godz. 6:30 – 17:00.
      10. Dzieciom uczęszczającym do świetlicy  szkoła zapewnia obiady.
      11. Dzieciom z oddziału przedszkolnego szkoła zapewnia całkowite wyżywienie.
      12. Opłata za niewykorzystane obiady, w miesiącu marcu przejdzie na kolejny miesiąc.
      13. Uczniowie klas ósmych będą mogli uczestniczyć w konsultacjach z przedmiotów egzaminacyjnych (dzień i godzina bez zmian).

                                                                               Z wyrazami szacunku Zbigniew Mytkowski

    • Dyniowe cudaki
     • Dyniowe cudaki

     • Z ogromną przyjemnością informujemy, że został rozstrzygnięty jesienny konkurs „Dyniowe cudaki”. Wybór był naprawdę trudny. Wszystkie prace były bardzo piękne i ciekawe!

      A o to wyniki:

      I  miejsce    Marcel Socha - kl. 2a

      II miejsce   Hanna Zrąbkowska -  gr. 0

      III miejsce  Helena Jurszo -  kl. 1a

       

      Wyróżnienie otrzymali: Nikola Matczak – gr. 0; Filip Prokopowicz – kl. 1a, Hubert Lipiec – kl. 1a, Milena Stwora kl. 1a, Vanessa Pochocka – kl. 1a; Maksim Lohin – kl. 1b, Hanna Durasiewicz – kl. 1b; Borys Budny - kl. 1 b; Kajetan Bugiel – kl. 2a, Król Zuzanna – kl. 2a; Oliwia Lis – kl. 2b, Dominik Mazur – kl. 2b, Maciej Osadkowski – kl. 2b, Bartosz Madejewski – kl. 2b; Ewelina Sawicka – kl. 3a, Julia Maliszewska – kl. 3a, Blanka Halczyn – kl. 3a; Michał Acewicz – kl. 3b, Grzegorz Capenko – kl. 3b.

       

      Wszystkim laureatom i  uczestnikom serdecznie gratulujemy!!!

      Zwycięzcy zostaną nagrodzeni dyplomem i upominkiem ufundowanym przez Radę Rodziców.

      Organizatorzy: Mirella Baranowska, Paulina Bonter-Burdzicka.

    • Nasze sukcesy
     • Nasze sukcesy

     • Konkurs Music World

      Serdecznie gratulujemy Markowi Ratajskiemu uzyskania trzeciej lokaty w konkursie Music World organizowanym przez Zespół Szkół nr 8 w Szczecinie. Dziękujemy także Organizatorom oraz pozostałym Uczniom, którzy wzięli udział w konkursie.

      Uczestnicy indywidualnie wykonywali zadania na poziomie A2+ sprawdzające umiejętności słuchania, czytania, funkcji językowych, pisania oraz rozwiązywali quiz muzyczny. Konkurs był objęty honorowym patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

      Well done Marek, you've made us proud!

    • Nasze sukcesy
     • Nasze sukcesy

     • Konkurs recytatorski "Zimowe nastroje"

      Miło nam poinformować, że uczeń klasy 2a Marcel Socha zajął 3 miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim pt „Zimowe nastroje”.

      Serdecznie gratulujemy wysokiego miejsca Marcelowi!

       

     • Dzień liczby Pi

     • 3.14 czyli w naszym kalendarzu 14.03

      Uczniowie najstarszych klas na lekcjach matematyki i informatyki zajmowali się ostatnio najpopularniejszą na świecie liczbą, liczbą π.

      Oto wybrane slajdy z różnych prezentacji przygotowanych przez uczniów.

     • Zaproszenie na webinarium dla rodziców klas 0 i III

     • SERDECZNIE ZAPRASZAM NA WEBINARIUM 

      „ TRUDNE EMOCJE DZIECI PODCZAS PANDEMII, JAK SOBIE RADZIĆ W DOMU I W SZKOLE?”

      RODZICÓW GRUPY „0’’ I KLAS III  WTOREK  16.03.2021 O GODZINIE 17.15 NA PLATFORMIE TEAMS.

       

      Pedagog Iwona Sondej - Ciszewska

     • UWAGA

     • Zmiany terminów naboru do szkoły i przedszkola!

      Termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych został przesunięty.

      Wnioski o przyjęcie będą mogli Rodzice składać od dnia 4 marca 2021 r. do dnia 24 marca 2021 r. za pośrednictwem systemu Nabór.

      Przesunięciu ulegną również pozostałe terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, na rok szkolny 2021/2022 wskazane w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Nr 35/21 z dnia z dnia 22 stycznia 2021 r.

     • Zajęcia otwarte dla grupy "Maki" z PP Nr 38

     • Dnia 19.02.2021 r. w piątkowe popołudnie gościliśmy w naszej szkole grupę "Maki" z Publicznego Przedszkola Nr 38 usytuowanego w dzielnicy Pomorzany w Szczecinie. Przygotowaliśmy dla nich lekcję muzyki z elementami afrykańskich tańców, zajęcia plastyczne połączone z szalonymi eksperymentami oraz gry i zabawy ruchowe. Dzieci chętnie uczestniczyły we wszystkich zabawach i z zaangażowaniem wykonywały poszczególne zadania. Na zakończenie wszyscy goście otrzymali upominki - dyplomy, zdjęcia z naszej szkoły na tle afrykańskiej fototapety oraz balony. Cała impreza przebiegała w miłej i życzliwej atmosferze. Zajęcia przygotowali nauczyciele: p. Mirella Baranowska, p. Anna Wilk oraz p. Patrycja Sęczawa. Fotografował p. Jacek Czugała

    • Dwudziestka
     • Dwudziestka

     • Redakcja gazetki szkolnej "Dwudziestka" ma zaszczyt zaprosić zarówno swoich wiernych, jak i nowych czytelników, do lektury najnowszego numeru naszego czasopisma. Mamy nadzieję, że spełnimy Wasze oczekiwania.

     • WEBINARIUM DLA RODZICÓW

     • Serdecznie zapraszam rodziców klas 4 - 8

      na webinarium

       

      „PROBLEMY PSYCHICZNE, SPOŁECZNE ZWIĄZANE Z DŁUGIM OKRESEM NAUKI DOMOWEJ.

      RODZINA W NURCIE ZDALNEGO NAUCZANIA”

       

       we wtorek  2 marca 2021r. o  godzinie 17:15    na platformie TEAMS.

       Pedagog szkolny Bożena Sajewicz

     • Minecraft i Sims na historii

     • Na historii w kl.5 w myśl zasady "uczyć bawiąc" poznajemy kulturę Bizantyjczyków i Arabów wykonując budowle w stylu bizantyjskim w Minecrafcie, urządzając wnętrza z iście bizantyjskim przepychem w Simsach i tworząc chmury pojęć w Word Art Cloud Creator.

     • Valentine's Day Cards

     • Uczniowie naszych najmłodszych klas wykonali w minionym tygodniu na lekcjach angielskiego kolorowe kartki walentynkowe dla swoich najbliższych, kolegów i sympatii. Happy Valentine's Day!

     • Książeczki edukacyjne na przyrodzie w 4b

     • I kto powiedział, że nauka musi być nudna? Uczniowie klasy 4b wykorzystują na lekcjach przyrody proste narzędzia TIK.  Nie trzeba dodawać, że takie metody  dla większości uczniów są  atrakcyjne. Komputer jest nie tylko nieodzownym narzędziem i służy jako forma rozrywki, ale i narzędziem pracy. Uczniowie klasy 4b z ochotą i zaangażowaniem umieszczają nowo poznane treści, tym razem w stworzonych książeczkach edukacyjnych.