• Konkurs fotograficzny "Szczecin wiosną ożywiony"

     • Z radością informujemy, że

      uczennica klasy I A z naszej szkoły

      Milena Stwora

      zdobyła II miejsce

      w międzyszkolnym konkursie fotograficznym 

      Szczecin wiosną ożywiony

      zorganizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Bolesława Chrobrego

       w Szczecinie.

      Milena wykonała zdjęcie: Gotowość do lotu.

       

      W tym samym konkursie wyróżnienia otrzymali również:

      - Klaudia Karpińska z kl. I A

      - Jakub Leśniowski z kl. III B

       

      Milenie, Klaudii i Jakubowi GRATULUJEMY SUKCESU. Dziękujemy również Amelii Kieruczenko z kl. I A, oraz Idzie Szybiak i Wojciechowi Adamczakowi z kl.III B za udział w konkursie. Wszystkie zdjęcia były ciekawe i ukazywały piękno wiosennego Szczecina. Można je podziwiać w albumie fotograficznym na stronie naszej szkoły.

     • Złote Szkoły NBP

     • Nasza szkoła dołączyła do programu „Złote Szkoły NBP”

      Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program skierowany do środowisk szkolnych. Jego ideą jest aktywizowanie nauczycieli i uczniów do podejmowania działań kształtujących kompetencje ekonomiczne.

      Do udziału w programie zaproszono nauczycieli i uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

      Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej

      W szkole zawiązała się drużyna. Nazywamy ją Drużyną Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Do Drużyny zgłosiło się siedmioro naszych uczniów z klas 7: Sara, Marcin, Maja, Marek, Barbara, Kacper, Miłosz.  Na czele drużyny stanęli nauczyciele geografii oraz WOS panie: Żanetta Petryniak oraz Małgorzata Załuska.   Drużyna zdobywała niezbędną wiedzę do wykonania zadań, opracowywała pomysły na ich realizację i przeprowadzała zadania programu.

      Ekspert

      Szkoła mogła przystąpić do programu  dzięki zaangażowaniu jednego z rodziców - Pani Luizy Paproty-Mikszo oraz Fundacji "DOBRA ENERGIA - FUNDACJA PKP ENERGETYKA”. Naszym ekspertem została Pani Magdalena Kaczorowska Dyrektor Biura Finansowego PKP Energetyka z Warszawy. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie.

       

       

      Program „Złote Szkoły”

      Wywiad z ekspertem

       

      9 kwietnia 2021r. w ramach realizacji Programu „Złote Szkoły NBP” odbyło się spotkanie online z naszym ekspertem Panią Magdaleną Kaczorowską Dyrektorem Biura Finansowego PKP Energetyka z Warszawy. Pani Magdalena od wielu lat zajmuje się zawodowo finansami i jest w tej dziedzinie ekspertką. Nasz gość przybliżył uczestnikom programu zagadnienia związane z oszczędzaniem i inwestowaniem. Jak zdobywać pieniądze, na co można je wydać oraz jak je oszczędzać/pomnażać, na co uważać, żeby ich nie stracić.

      Barbara oraz Miłosz, uczniowie z klas siódmych, po spotkaniu z ekspertem przeprowadzili wywiad. Oto część pytań i odpowiedzi:

      W co najlepiej inwestować w czasach korona wirusa?

      -Myślę że odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, dlatego że  żyjemy w czasach ogromnej zmienności i nie pewności. Moim zdaniem nie ma jednej takiej propozycji inwestycyjnej, o której moglibyśmy powiedzieć z pewnością że ona na pewno przyniesie zyski… W tej chwili popularne jest inwestowanie w nieruchomości…

      W jakie waluty najlepiej inwestować?

      -… rynek walutowy jest bardzo zmienny, charakteryzuje się bardzo dużą zmiennością i kapryśnością. Rynek walutowy nie jest uważany za dobre miejsce, w którym można inwestować, ze względu na dużą zmienność…

      Jak założyć lokatę?

      -W każdym banku można założyć lokatę przez Internet [...], w grupie produkty "otwórz lokatę".[...] Natomiast w można też otworzyć lokatę w baku w którym się nie ma rachunku. Idzie się w tedy do banku i należy powiedzieć "chce się otworzyć lokatę". [...] Będziecie musieli podać numer rachunku na który ma ta lokata wrócić . [...].

       

      Przed uczestnikami programu jeszcze debata szkolna pt. „Oszczędzanie czy inwestowanie?”

       

       

     • SZCZECIN – MOJE MIASTO

     • 26 kwietnia 1945 r. jest istotną datą w dziejach Szczecina i z całą pewnością możemy ją zestawiać z innymi przełomowymi datami w historii miasta. Bez tej daty nie byłoby 5 lipca i ostatecznego przejęcia Szczecina przez polską administrację.

      Rocznica wydarzeń 26 kwietnia 1945 roku może być okazją do poznania historii naszego miasta, rozmowy o teraźniejszości i przyszłości Szczecina. Zapraszamy do mini-projektu SZCZECIN – MOJE MIASTO.

     • Komunikat dyrektora szkoły w sprawie nauczania hybrydowego

     • Szanowni Rodzice i Nauczyciele,

      informuję, że na podstawie:

      Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1

      od dnia 26 kwietnia w Szkole Podstawowej Nr 20, w klasach I-III obowiązywać będzie nauczanie hybrydowe

      Zajęcia  w szkole odbywać się będą dla 50 proc. uczniów klas I-III oraz co najmniej 50 proc. – zdalnie.

      W zajęciach szkolnych może uczestniczyć uczeń zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję.

       

      Grupa I:

      od 26.04.2021r do 30.04.2021r. – stacjonarnie

      klasy: Ib, IIa, IIb

       

      Grupa II:

      od 26.04.2021r do 30.04.2021r. – zdalnie

      klasy: Ia, IIIa, IIIb

       

      Zmiana nastąpi po całym tygodniu nauki stacjonarnej i zdalnej.

      Zajęcia w szkole, dla wszystkich klas rozpoczynają się od godz. 8:00.

      W szkole prowadzona będzie również opieka świetlicowa dla uczniów, którzy uczą się stacjonarnie.

      Funkcjonowanie oddziału przedszkolnego pozostaje bez zmian.

       

      Wejście uczniów do szkoły i sale lekcyjne, w których będą odbywać się zajęcia:

      Klasa  Ib – wejście B, sala 22

      Klasy IIa – wejście C, sala 25,

      Klasa  IIb – wejście C, sala 7

      Klasa   Ia – wejście B, sala 22

      Klasy IIIa – wejście C, sala 25

      Klasa  IIIb – wejście C, sala 7

      Wydawanie obiadów odbywać się będzie w godz. 11:15 -12:25

      W szkole obowiązuje ustalony reżim sanitarny.                  

       

                                                                                              Dyrektor szkoły: Zbigniew Mytkowski

       

       

       

       

       

       

       

                                                                          

       

       

     • 23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

     • Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony jest w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Święto narodziło się w Katalonii, a jego data 23 kwietnia jest symboliczna dla literatury światowej. W ten dzień zmarli wybitni poeci Miguel de Cervantes, William Szekspir oraz Inca Garcilaso de la Vega.

       

      Oto dobre praktyki jak korzystać z materiałów znalezionych w sieci. Autorem akcji i grafiki jest pani Alicja Podstolec

     • Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

     •  W dniach 22-26 kwietnia 2021 r. odbędzie się potwierdzanie woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

       

      Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola może odbywać się

      w następujący sposób:

      1) Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji (opcja dostępna jest tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) - status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowany na przyjęty.

       

            2) Możliwe jest również złożenie oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w wersji papierowej do placówki z bezwzględnym zachowaniem poniższej procedury:

       

       

       

      Procedura składania oświadczenia woli w placówce (przedszkolu/szkole):

      1) Do punktu przyjmowania oświadczeń woli przyjęcia dziecka do przedszkola wchodzi tylko jedna osoba,
       

      1) Punkt przyjmowania oświadczenia woli czynny jest w godz. 7.00 – 16.00,

      2) Usytuowany jest w pobliżu wejścia do szkoły/placówki,

      3) Przy wejściu do placówki znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk,

      4) Przestrzegany jest ograniczony kontakt z pracownikami z zachowaniem 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku,

      5) Oświadczenie woli w formie papierowej powinien być włożony do jednej koszulki foliowej lub koperty,

      6) Oświadczenie woli Rodzic wkłada do przeznaczonego na ten cel pojemnika.


       

      Brak oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole oznacza rezygnację z zapewnionego miejsca w danej placówce.

       

     • PAMIĘTAMY

     • 19 kwietnia 1943 roku wybuchło powstanie w getcie warszawskim

      ,,W zasadzie najważniejsze jest samo życie. A jak jest już życie, to najważniejsza jest wolność. A potem oddaje się życie za wolność. I już nie wiadomo, co jest najważniejsze”. ,,Czy jest taka miara, według której można rozstrzygnąć, kto ma prawo żyć? Nie ma takiej miary”. ,,Większość była za powstaniem. Przecież ludzkość umówiła się, że umieranie z bronią jest piękniejsze niż bez broni. Więc podporządkowaliśmy się tej umowie”. ,,O to w życiu chodzi, o zwykłe męskie decyzje”. ,,Dokonanie wyboru między życiem a śmiercią jest ostatnią szansą zachowania godności”.

      Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem

     • Sukcesy naszych uczniów w konkursach przedmiotowych

     • Z wielką radością informujemy,  że nasi uczniowie osiągnęli bardzo duże sukcesy w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

       

      Etap wojewódzki Konkursu Geograficznego:

      Dawid Burdzicki kl. VIII a – tytuł laureata

      Maciej Wierzelewski kl. VI b – tytuł finalisty

       

      Etap wojewódzki Konkursu Matematycznego:

      Dawid Burdzicki kl. VIII a – tytuł finalisty

       

      Chłopcy, wielkie brawa i gratulacje dla Was!

      Składamy również podziękowania paniom Żanetcie Petryniak i Ewie Ziemkiewicz za pomoc w przygotowaniach do konkursów.

     • Wyniki IV międzyszkolnego konkursu „Chrońmy szczecińskie krokusy”

     • Uczniowie naszej szkoły kolejny raz wzięli udział w konkursie organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 48 w Szczecinie „Chrońmy szczecińskie krokusy”, który polegał na napisaniu hasła zachęcającego do ochrony szczecińskich krokusów. W związku z pandemią długo czekaliśmy na wyniki, niestety niemożliwe okazało się zorganizowanie uroczystego podsumowania konkursu. Na konkurs wpłynęło aż 270 haseł z 20 szczecińskich szkół podstawowych. Jury przyznało 10 tytułów laureatów oraz 7 wyróżnień. Z naszej szkoły tytuł laureata otrzymała Natalia Kopeć z klasy III a. Dwie tabliczki ze stworzonym przez naszą uczennicę hasłem: „Jasne Błonia pięknieją, gdy krokusy na nich widnieją. Spacerowiczu miły, spaceruj tak, żeby zawsze tu były” zostały umieszczone na Jasnych Błoniach, a jedna przed naszą szkołą. Laureatce gratulujemy, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za liczny udział w konkursie. Po powrocie do szkoły otrzymacie pamiątkowe dyplomy. Wszystkich uczniów i rodziców zachęcamy do odwiedzenia Jasnych Błoni, podziwiania piękna kwitnących właśnie krokusów i odnalezienia wśród nich tabliczek z hasłami naszej laureatki.

      Koordynator konkursu:

      Paulina Bonter - Burdzicka

     • Wyniki konkursu „Wiosenne kwiaty”

     • W marcu odbył się szkolny konkurs plastyczny dla klas I – III „Wiosenne kwiaty”.

      Jury nagrodziło następujące osoby:

      I miejsce: Lena Król kl. II a

      II miejsce: Oleksii Skliarenko kl. I a

      III miejsce: Polina Burenko kl. I b

      Wyróżnienia:

      Zofia Brejt kl. II a

      Bogdan Burenko kl. II a

      Wiktoria Garstka – Waszczeniuk kl. III b

      Lena Jaeger kl. II a

      Helena Jurszo kl. I a

      Marcel Kunawicz kl. II a

      Alicja Rakowiecka kl. I b

      Milena Stwora kl. I a

      Jakub Zajas kl. I b

      Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Czekają na Was dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców.

      Opiekunowie konkursu:

      Paulina Bonter – Burdzicka

      Iwona Sondej – Ciszewska

     • Światowy Dzień Wody z PAH w naszej placówce

     • W tegorocznej edycji akcji Światowy Dzień Wody z Polską Akcją Humanitarną wzięły udział dzieci klas 1-3 naszej szkoły. Razem z tysiącami przedszkoli, szkół, bibliotek i domów kultury w całej Polsce podjęliśmy temat dostępu do wody jako globalnego wyzwania. Obejrzyjcie fotorelację i zobaczcie w jaki sposób nabywaliśmy wiedzę ucząc się o bardzo ważnych kwestiach naszej planety. Wkrótce otrzymamy certyfikat PAH za wkład w propagowanie świadomości zmian globalnych na świecie, a także kwestie oszczędzania wody.

      Tekst piosenki, którą dzieci spiewają w filmie: "Daj ziemię, daj wodę, dodaj ziarno, doglądaj."

     • Podsumowanie akcji "Pełna miska dla schroniska"

     • Uczniowie klas 0 - III wraz z wychowawcami w ramach akcji charytatywnej "Pełna miska dla schroniska" zorganizowali w lutym zbiórkę karmy, wyściółek, zabawek oraz legowisk dla zwierząt w schronisku. Celem akcji było niesienie pomocy bezbronnym i bezdomnym zwierzętom. Udało nam się zebrać bardzo dużo pokarmu oraz innych potrzebnych zwierzętom rzeczy. Dziękujemy wszystkim uczniom, wychowawcom oraz rodzicom za okazaną pomoc i wsparcie!

      Opiekun akcji: Mirella Baranowska

     • Komunikat Dyrektora

     • w sprawie COVID - obostrzenia 27.03 - 9.04.2021r.

      Szanowni Państwo,

      Minister Zdrowia Adam Niedzielski przedstawił na konferencji prasowej dnia 25.03.2021 jedno z rozwiązań/”obostrzeń” dotyczących oświaty:

      „Żłobki i przedszkola zamknięte od 27.03 do 9.04,  opieka wyłącznie dla dzieci rodziców wykonujących zawód medyczny i służb porządkowych w trakcie wykonywania zadań służbowych

      Pan Minister powiedział:  „Przedszkola i żłobki zamknięte, z jednym wyjątkiem: medyków i służb porządkowych – m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy Policji czy Straży Pożarnej, ale przede wszystkim personelu medycznego, dla którego opieka nad dziećmi ma zostać zapewniona”…

          W związku z powyższym proszę rodziców, których dotyczy wskazany wyjątek o przesłanie informacji zawierającej; 

      - miejsce pracy, stanowisko oraz rodzaj wykonywanej pracy,

      - informacja o braku możliwości zapewnienia opieki w innej formie (np. drugi, niepracujący

        rodzic/opiekun) i niepobieraniu zasiłku opiekuńczego.

       

                    Informację należy przesłać drogą elektroniczną:  sp20@miasto.szczecin.pl

                                                    do dnia 26.03.2021r, do godz. 12:00

       

                                                                                       dyrektor szkoły Zbigniew Mytkowski

     • Światowy Dzień Wody

     • W poniedziałek 22.03.2021 obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Wody. Dzieci symbolicznie ubrane były w opaski – kropelki. Zabawy umysłowe (zagadki, burza mózgów), ruchowe i muzyczne, w jakich dzieci brały udział, miały na celu rozwijanie zainteresowań o otaczającym je świecie oraz rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące zasoby wody pitnej. Celem zabaw i doświadczeń było również uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz roślin. Wszystkie dzieci wyciągnęły wspólny wniosek, że woda jest niezbędna do życia i nie należy jej marnować!

     • Komunikat Dyrektora Szkoły

     • Nauczanie zdalne 22 marca - 11 kwietnia 2021r.

      Szanowni Rodzice i Nauczyciele,

       W związku z publikacją Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19

      Informuję:

      1. Od 22 marca do 11 kwietnia 2021r. uczniowie wszystkich klas będą uczyli się zdalnie.
      2. Uczniowie klas I – III, od dnia 22 marca logują się do wcześniej utworzonych zespołów klasowych za pomocą aplikacji MS TEAMS ( hasła pozostają bez zmian).
      3. Wszystkie lekcje odbywają się według obowiązującego planu, lekcja rozpoczyna się 15 minut później i trwa 30 minut.
      4. Podczas wszystkich zajęć będzie sprawdzana obecność.
      5. W celu właściwej komunikacji nauczyciela z uczniem, uczniowie powinni mieć włączone kamery.
      6. Funkcjonowanie oddziału przedszkolnego pozostaje bez zmian.
      7. W tym okresie, dzieci klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID – 19, szkoła zorganizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest złożenie wniosku do dyrektora szkoły w terminie do 22 marca.
      8. Dla uczniów z niepełnosprawnością – lub ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę  zdalną w domu, będzie możliwe organizowanie nauki zdalnej na terenie szkoły.  Rodzice uczniów, którzy odbywali naukę zdalną na ternie szkoły nie muszą ponawiać wniosków, w innym przypadku wymagany jest wniosek do dyrektora szkoły.
      9. Świetlica będzie czynna od 22 marca w godz. 6:30 – 17:00.
      10. Dzieciom uczęszczającym do świetlicy  szkoła zapewnia obiady.
      11. Dzieciom z oddziału przedszkolnego szkoła zapewnia całkowite wyżywienie.
      12. Opłata za niewykorzystane obiady, w miesiącu marcu przejdzie na kolejny miesiąc.
      13. Uczniowie klas ósmych będą mogli uczestniczyć w konsultacjach z przedmiotów egzaminacyjnych (dzień i godzina bez zmian).

                                                                               Z wyrazami szacunku Zbigniew Mytkowski

    • Dyniowe cudaki
     • Dyniowe cudaki

     • Z ogromną przyjemnością informujemy, że został rozstrzygnięty jesienny konkurs „Dyniowe cudaki”. Wybór był naprawdę trudny. Wszystkie prace były bardzo piękne i ciekawe!

      A o to wyniki:

      I  miejsce    Marcel Socha - kl. 2a

      II miejsce   Hanna Zrąbkowska -  gr. 0

      III miejsce  Helena Jurszo -  kl. 1a

       

      Wyróżnienie otrzymali: Nikola Matczak – gr. 0; Filip Prokopowicz – kl. 1a, Hubert Lipiec – kl. 1a, Milena Stwora kl. 1a, Vanessa Pochocka – kl. 1a; Maksim Lohin – kl. 1b, Hanna Durasiewicz – kl. 1b; Borys Budny - kl. 1 b; Kajetan Bugiel – kl. 2a, Król Zuzanna – kl. 2a; Oliwia Lis – kl. 2b, Dominik Mazur – kl. 2b, Maciej Osadkowski – kl. 2b, Bartosz Madejewski – kl. 2b; Ewelina Sawicka – kl. 3a, Julia Maliszewska – kl. 3a, Blanka Halczyn – kl. 3a; Michał Acewicz – kl. 3b, Grzegorz Capenko – kl. 3b.

       

      Wszystkim laureatom i  uczestnikom serdecznie gratulujemy!!!

      Zwycięzcy zostaną nagrodzeni dyplomem i upominkiem ufundowanym przez Radę Rodziców.

      Organizatorzy: Mirella Baranowska, Paulina Bonter-Burdzicka.