Plan pracy świetlicy

 
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ
ŚWIETLICY SZKOLNEJ
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 
Szkoła Podstawowa nr 20
im. ks. Jana Twardowskiego
w Szczecinie
 

 

 

 

 

ZADANIA NA ROK SZKOLNY:

1. Integracja dzieci.

2. Nauka tolerancji i akceptacji drugiego człowieka.

3. Kształtowanie umiejętności komunikacji międzyludzkiej.

4. Zdobywanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów rówieśniczych.

5. Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie koleżeńskiej podczas wspólnej zabawy.

6. Zapewnienie wszechstronnej opieki dzieciom przebywającym na świetlicy przed i po lekcjach.

7. Dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dzieci.

8. Zapobieganie agresji i przemocy.

9. Kształtowanie postaw społecznych.

10. Wychowanie prorodzinne. Prawidłowe relacje dzieci z rodzicami.

11. Propagowanie zdrowego trybu życia.

12. Pomoc w nauce.

13. Zapoznanie z różnymi sposobami spędzania wolnego czasu.

14. Integracja grupy poprzez organizowanie imprez.

15. Współpraca z rodzicami i szkołą.

16. Wspieranie twórczej aktywności dzieci.

17. Umożliwienie kontaktów dzieci ze sztuką.

18. Kształtowanie ekspresji scenicznej.

19. Edukacja regionalna.

20. Ruch i rekreacja.

21. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

22. Przyswajanie dzieciom nawyków kultury dnia codziennego.

23. Zapoznanie dzieci z kulturą i tradycjami własnego kraju.

24. Rozwijanie zainteresowań życiem przyrody i prawidłowego stosunku do niej.

25. Pogłębienie, rozszerzenie i utrwalanie wiadomości z różnych dziedzin.

26. Rozwijanie zdolności recytatorskich, wokalnych i tanecznych.

27. Przyzwyczajenie dzieci do dokładnego, systematycznego i samodzielnego odrabiania lekcji.

28. Rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań.

29. Poznawanie tradycji rodzinnej, regionalnej i narodowej.

30. Rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością regionalną.

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

ŚWIETLICY SZKOLNEJ  NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

TYDZIEŃ

CYKL TEMATYCZNY

ZAJĘCIA UMYSŁOWE

ZAJĘCIA PLASTYCZNO-TECHNICZNE

ZAJĘCIA RUCHOWE

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

                                                                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                   WRZESIEŃ

 

 

 

 

I

 

 

 

WITAJ SZKOŁO, WITAJ ŚWIETLICO

 

 

 

 

 

 

• Witaj szkoło, witaj świetlico-wzajemna prezentacja dzieci i wychowawcy,

• Kim jestem, co lubię…-rozmowy

• Zapoznanie dzieci z pomieszczeniami szkoły (sekretariat, gabinet pielęgniarki, stołówka, szatnia)

• Co zrobimy, aby nasza świetlica była dla nas drugim domem?- burza mózgów

• Wspólne ustalenie zasad zachowania się w świetlicy, dyskusja nad poszczególnymi zasadami, zapis regulaminu

•Swobodna pogadanka na temat : „Nie czyń drugiemu co Tobie nie miłe”

•Starszy brat-Starsza siostra – otaczamy opieką najmłodszych kolegów i koleżanki oraz pomagamy im poczuć się komfortowo w świetlicy.

 

 

•Moje uczucia związane z powrotem do szkoły – ekspresja plastyczna.

•Samodzielne wykonanie wizytówek – technika dowolna.

•Świetlica moich marzeń- wycinanka.

•Podarunek dla kolegi – wykonanie figurki z masy solnej.

•Wykonanie plakatu – regulamin świetlicy szkolnej.

 

 

 

 

Zabawy i gry integrujące grupę np. „Rzeźba”,

„ Poznajmy się”,

„ Dokończ słowo”.

•Zabawy ruchowe orient-porządkowe-   sprawne

ustawianie się.

•Zabawy integrujące:

„Jak masz na imię",„Nazywam się i lubię",„Moje prawe miejsce jest

puste,„Puszczam iskierkę do..."

•Zabawy ruchowe na boisku szkolnym

 

 

•Śpiewanie piosenek

poznanych w ubiegłym roku.

•Nauka zabaw ruchowych: „Dyrygent”,

„ Ciepło-zimno „

„ Lampa –nos „

•Rozwiązywanie zagadek, rebusów, krzyżówek przy muzyce.

•Zabawy ruchowe ze śpiewem

•Tańce integracyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

ŻEGNAJCIE WAKACJE

 

 

 

 

•Opowiadanie przeżyć wakacyjnych. Próby pisania opowiadania o swojej najciekawszej przygodzie.

•Zapoznanie z mapą Polski - wspólne odszukanie wakacyjnych miejscowości, oznaczenie na "wakacyjnej mapie Polski".

•Wspólne tworzenie wakacyjnych rebusów i zagadek - zabawa słowem. •Mój najwspanialszy dzień wakacji i mój wymarzony dzień wakacji-drama, ekspresja twórcza

•Wakacyjne pamiątki-wyobrażenie sobie i opisywanie przedmiotów

 

 

 

• "Wspomnienie z wakacji" z wykorzystaniem naturalnych materiałów takich jak : piasek, patyczki, trawa, kwiaty.

•Pociąg z pocztówek

„ Gdzie byliśmy”

•Konkurs plastyczny:

„Pocztówka z wakacji”

•Tworzymy album ze zdjęciami – wykonanie albumów z wakacyjnych zdjęć dzieci

•Zorganizowanie wystawy prac dzieci  pt.: „Skarby

z wakacji”

 

 

 

•Zabawy orientacyjno – porządkowe „Kolory”, ”Pająk i muchy”.

•Zabawy z różnymi elementami ruchu na boisku szkolny.

•Zabawa ruchowa "Wyścigi ślimaków

•Zabawa w poszukiwanie

przedmiotów ukrytych w sali.

•Rozpoznawanie dotykiem pamiątek wakacyjnych- Czarodziejski worek

 

 

 

 

Słuchanie piosenki:

„ Żegnaj lato na rok".

•Zabawy ruchowe

ze śpiewem

• Tańca integracyjne.

•Pląsy przy muzyce.

•Zabawy ze śpiewem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBAM O SWOJE BEZPECZEŃSTWO W DRODZE DO SZKOŁY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Wypadek w drodze do szkoły. Niebezpieczne zabawy odgrywanie scenek, Omówienie zasad bezpiecznego poruszania się w drodze ze szkoły i do szkoły.

•Rozsypanka słowno - obrazkowa nt.: Jakie to znaki? - praca w zespołach

•"Bezpieczeństwo na drodze" - scenki rodzajowe. Praca z książeczką ”.

•Pogadanka na temat zachowania uczniów w różnych sytuacjach.

Omówienie historyjki obrazkowej „Bezpieczne zabawy dzieci”.

 

 

 

• Moja droga do szkoły – makieta.

•Wykonanie plakatu : „Telefony alarmowe”

•Kolorowanie znaków drogowych (kl. I). Wykonanie stojących znaków drogowych (kl. II i III).

•Wykonanie historyjki obrazkowej „Bezpieczne zabawy dzieci”.

•Sygnalizator

świetlny" - wycinanie według szablonu,

naklejanie kolorowych świateł.

 •Bądź przezorny na drodze -konkurs

 

 

 

•Zabawy ruchowe: "idź, stój", "raz, dwa, trzy", "statek"- ekspresja ruchowa.

•Zgaduj – zgadula – Czy znam znaki drogowe

 •Zabawa ruchowa do piosenki pt. „Będę kierowcą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Zabawa

rytmiczna „Bądź ostrożny na ulicy"-

prawidłowa reakcja na sygnał wzrokowy

•Zabawy w ruch uliczny „ Na skrzyżowaniu” –reakcja na sygnały muzyczne.

•Zabawa muzyczno-ruchowa

„ Pojazdy i piesi”.

•Zabawa rytmiczna „Zaczarowane światła”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

KULTURA ŻYCIA CODZIENNEGO

• Pogadanka n/ t powiedzenia „ Jak Cię widzą, tak Cię piszą”. Przypomnienie zasad kulturalnego zachowania.

• Jak należy się zachowywać-wyszukiwanie na obrazkach scen ilustrujących prawidłowe zachowanie.

•Pantomima-odgrywanie scenek prezentujących właściwe i negatywne formy zachowania

•Przygotowanie się do imienin – nakrywanie do stołu. Umiejętność zachowania się podczas posiłku.

 

•Wykonanie plakatów promujących zasady kulturalnego zachowania się podczas codziennych sytuacji

• Samodzielne wykonanie zaproszeń na wybraną przez dzieci okazje ( imieniny, urodziny itd. ) Kolorowa zastawa stołowa – technika dowolna

•Wycinanie i ozdabianie serwetek z papieru

•Zabawa: "Chodzone przyjęcie"

• Ćwiczenia równowagi   „ Kelner z tacą”

Zabawy ruchowe na boisku szkolnym

 •Zabawy ruchowo-naśladowcze

Taniec Szczęśliwców- dzieci tańczą „Tarantelę

•Zabawy w kole ze śpiewem: „ Karuzela”, „ Ojciec Wirgiliusz”, „ Nie chcę Cię”

•Zabawa taneczna z gazetami „ Taniec

Zulusów

 

PAŹDZIERNIK

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRESJA-STANOWCZE NIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pogadanka n/t umiejętności dobierania słów i żartów, tak aby nie raniły uczuć innych osób.” Pisownia zwrotów grzecznościowych

•Rozmowa na temat rozwiązywania konfliktów bez przemocy. Dlaczego warto być miłym – burza mózgów

§Opanowanie i przezwyciężanie złości i agresji poprzez ćwiczenia „Kartki złości”. „Słoneczko przyjemności” na podstawie książki R. Portmann „Gry i zabawy przeciwko agresji

•Czytanie przez nauczyciela „Bajki w walce z agresją

 

 

•Wykonanie plakatów życzliwości.

•„Kolorowy świat”

malowanie farbami.

•„ W co zaczarujesz swoją dłoń”- obmyślanie fantastycznych wyobrażeń na bazie obserwowanej ręki.

 

 

 

 

 

•Zabawa "Pozytywne myślenie”.

•Ćwiczenia interakcyjne np. „ Kiedy jestem wściekły...” ,

•Gra w „ Dwa ognie”.

•Ćwiczenia wyciszenia wg P. Wilsona

• Zabawa ruchowa

„ Wszyscy , którzy”

 

 

 

 

 

 

•Zabawy ze śpiewem np.

” Rolnik sam w dolinie”

•Zapoznanie z piosenką

„ Jak to miło być miłym”.

•Zabawy odprężające dla dzieci”

•Zabawa przy muzyce „Usłysz mnie i znajdź mnie”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

 

• Wypowiedzi  n/t pracowników  szkoły - praca w zespołach

• Mój wymarzony nauczyciel-wypisywanie cech, konkurs w grupach

•„ Nauczyciel” zabawa polegająca na wcieleniu się w postać nauczyciela.

•„Bukiet dla Pani”- technika dowolna

•Portret nauczyciela.

 •Laurki dla naszej Pani- technika wykonania dowolna

•Tulipan dla Pani-wykonany technika origami.

•Wykonanie upominków dla pracowników szkoły.

•Zabawa ruchowa

„ Kalambury”

• Zabawy ruchowe na

świeżym powietrzu –

skakanki, piłki i lula –

hop

•zabawy :„kamień”, „motyl”, „nakręcane zabawki

 

 

•Słuchanie piosenki M. Jeżowskiej pt.

” Uśmiechnięty order”.

•Nauka piosenki pt. „Dzień Nauczyciela” i „Nasza Pani

•Konkurs poznanych

piosenek

•Improwizacje

melodyczne życzeń

dla pani.

•Rozwiązywanie zagadek słuchowych

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEPEŁNOSPRAWNI-  NAPRAWDĘ INNI?

•Czy niepełnosprawny znaczy gorszy? -burza mózgów

•Rozmowa na temat zachowania wobec osób niepełnosprawnych.

•Uzupełnianie niedokończonych zdań np.

Osoba niepełnosprawna kojarzy mi się ..Niepełnosprawność traktuję jako ...

Największą barierą dla osoby niepełnosprawnej jest ...Przyjaźń z osobą niepełnosprawną ...

W nawiązaniu kontaktu z osobą niepełnosprawną najbardziej przeszkadza mi….

 •Czytanie bajki terapeutycznej o tematyce niepełnosprawności.

 

•Konkurs plastyczny „niepełnosprawność w oczach dziecka”

•Tworzenie ilustracji do bajki terapeutycznej przeczytanej przez nauczyciela.

•Tworzenie plakatu: Jak przekonać ludzi, że osoba niepełnosprawna może być partnerem w nauce, pracy, zabawie. Prezentacja prac na forum.

 

Zabawa ruchowa:

„Znajdź swojego partnera”

• Zabawa ruchowa

„ Wszyscy , którzy”

•Zabawy rzutne: do celu i na odległość np.

szyszkami, żołędziami,

kasztanami (zachowanie                      bezpieczeństwa

• Zabawy dydaktyczne – domino ortograficzne, skojarzenia

 

 

 

 

 

•Muzykoterapia- zabawy przy muzyce:

– śpiewanie piosenek o jesieni, przyrodzie-„kamień”, „motyl”, „nakręcane zabawki”

• Zajęcia muzyczne

• Zabawy ruchowe z elementami tańca

• Relaksacja przy muzyce

 

 

IV

Z MATEMATYKA ZA PAN BRAT

• Układamy wiersze o tematyce matematycznej

•Sudoku- moja nowa pasja

•Rozgrywki warcabowe i szachowe

•Konstruowanie gier matematycznych- praca grupowa

• Konkurs na mistrza łamigłówek matematycznych

• Rusz głową – krzyżówki, szarady, rebusy
 

 

 

 

•Cyferki wyklejane metodą wydzieranki

• Ozdabianie plansz do skonstruowanych gier matematycznych

Origami – sztuka z papieru.
• Praca indywidualna – „Wyczaruj obrazek z figur geometrycznych”
 

 

. Zabawa ruchowa „Sałatka figurowa”

•Zabawy ruchowe przy muzyce

• Zabawy towarzyskie:

„Talar"„Wędrująca maskotka"„Pierścionek"

„Otwarty krąg".

•Zabawy i gry stolikowe

•Zabawa „ Magiczny worek”

 

 

 

•Muzykoterapia- zabawy przy muzyce:

-„kamień”, „motyl”, „nakręcane zabawki

Powtórzenie znanych

piosenek o jesieni„ Jesienny kujawiaczek" „Idzie jesień

• Zabawy ruchowo-naśladowcze:

 „ Jesienne listki",  „Bukiety z liści", „Wiatr i liście" „Spadające kasztany", „Korale jarzębinowe

 

LISTOPAD

 

 

 

 

I

PAMIĘTAMY O PRZESZŁOSCI

 

 

 

•Święto Zmarłych- słuchanie wierszy, opowiadań, poezji.  Poznanie tradycji związanych z tym świętem.

• Miejsca pamięci narodowej w naszym mieście.

• Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny-wypisywanie różnic.

• Spotkanie z oficerem Wojska Polskiego. Poznanie ciężkiej i odpowiedzialnej pracy żołnierza.

• Obrzędy Halloween dawniej i dziś, w Polsce i na świecie.

Skąd się wzięła tradycja Halloween i czym są Dziady

 •Impreza świetlicowa „ Bal potwora”

                                     

 

Cmentarze Polskie na świecie - malowanie świecą.

•Wykonanie lampionu

• Zaduszkowe płomyki-witraż

•Ramka na zdjęcie – kartka z rodzinnego albumu.

•Cisza jest krucha – ćwiczenie koncentracji.

•Zabawa dydaktyczna „ Co robi czarodziej?”

• Zabawy :Wędrująca maskotka, ,Znajdź swój kolor, Chodzi lisek koło drogi

 

 

 

 

 

 

•Deszczowa orkiestra

•Ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce Mozarta.

• Słuchanie muzyki poważnej

II

MOJA OJCZYZNA-POLSKA

• Poszukiwanie w literaturze informacji na temat wydarzeń historycznych związanych z odzyskaniem niepodległości przez Polskę.

•Gawęda na temat: „Historii odzyskania niepodległości

przez Polskę po 123 lalach zaborów-Wyjaśnienie

znaczenia symboliki święta.

•Rozwiązywanie krzyżówki z hasłem "POLSKA". •Rozmowa na temat: Kim jest Polak? Co to znaczy "być patriotą" ?

•Poznanie legendy o powstaniu państwa polskiego. Znaczenie symboli narodowych: hymnu, godła, flagi

 

Orzeł- wypełnianie

konturu: plastelina.

wydzieranka lub

bibułkowymi

kuleczkami.

•Wykonanie z bibuły wybranego symbolu narodowego.

•Wykonanie

chorągiewek biało-

czerwonych

•Wydarzenie lub postać historyczna-konkurs plastyczny.

•Zabawy orientacyjno – porządkowe „Dogoń lisa”.

•Gra ręczna do odwróconych ramek.

Zabawa z echem.

Ćwiczenia wyciszenia wg

P. Wilsona

Zabawy w wojsko-

musztra: komendy:

baczność, spocznij.

zwroty, padnij, czołgaj

się itp.

 

•Słuchanie pieśni i melodii żołnierskich i patriotycznych- Echa Ojczyzny.

•Nauka słów i melodii Hymnu Państwowego.

 

III

 

ŚWIAT BAŚNI I

BAJEK

 

 

•Pogadanka na temat:

„ Z książką odkrywamy tajemnice świata"

• Dlaczego warto czytać ksiązki-burza mózgów

• Słuchanie bajek H. CH. Andersena oraz braci J. W. Grimm i tworzenie do nich własnych zakończeń

•Rozwiązywanie rebusów – odczytywanie tytułów baśni. •Krzyżówki tematyczne, wpisywanie hasła (tytułu bajki, bohater).

•Impreza świetlicowa

„ Podróż do bajkowego świata”.

•Najładniej opowiedziana bajka-konkurs

•Projektowanie okładki ulubionej baśni – technika dowolna

Plakat  reklamowy wybranej przeczytanej książki.

• Zaczarowany domek – wycinanie, naklejanie

• Ozdabianie wizytówki dla swojego misia

• Moja ulubiona zabawka- technika dowolna

•Zabawa w teatrzyk – kukiełki, pacynki

•Zabawa z misiem wg instruktażu nauczycielki - „ Misiowy masaż”
do słów rymowanki.

Roztańczone misie -zabawa taneczna do piosenki „Kubuś Puchatek”

•Konkurencje ruchowe np: Krzyś ciągnie misia-ciągnięcie za nogi partnera zabawy,
„ Baryłka miodu” - dziecko zbiera rozrzucone woreczki(baryłki miodu),
„Skoki tygryska”

•Zabawy rytmiczne przy muzyce i piosenkach z filmu „Akademia Pana Kleksa”.

• „ Lista przebojów"- słuchanie nagrań ulubionych przebojów

na podstawie zagadek muzycznych.

Słuchanie z kasety magnetofonowej bajki „O krasnoludkach i sierotce Marysi”.

 

IV.

KATARZYNKI I ANDRZEJKI

 

PRZYGOTOWANIE DO FESTYNU

• Zapoznanie dzieci z opowiadaniem „ Andrzejkowe Katarzynki”. Andrzejki i Katarzynki-podobieństwa i różnice.

•Słuchanie opowiadań o zwyczajach andrzejkowych

• Pogadanka n/t „ Tradycje andrzejkowe”

• Bal andrzejkowy połączony z wróżbami i konkursami- przepowiednie

przyszłości”

 

•Omówienie i wspólne przygotowanie akcesoriów potrzebnych do wróżb

•Przygotowanie dekoracji w sali: ozdoby z bibuły, lampiony, balony

•Magiczne kluczyki otwierające drzwi do łatwiejszego życia – technika dowolna

-• Wykonanie ozdób na festyn świąteczny: choinki, kartki świąteczne,

 

 

 

•Zabawy ruchowe „ Złap mój cień”, „Koguciki”.

•Zabawy:

„Berek” „Gonitwa"

„Zaprzęgi” „Lawina"

„Kto pierwszy"

Gra - Parking wyrazów

•Nauka piosenki „ Andrzeju, Andrzeju”

• Zabawy  taneczne

 przy muzyce„Miotlarz”

• Układy taneczne: korowody, kółeczka,

węże, mosty itp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUDZIEŃ

 

 

 

 

 

 

I

GRUDNIOWE TRADYCJE - MIKOŁAJKI

• Zapoznanie z historyczną postacią św. Biskupa Mikołaja w oparciu o tekst

B. Malińskiego pt: „Święty Mikołaj"- pogadanka z dziećmi jak i kiedy zrodziła się tradycja  Mikołajek

• Rozmowa na temat: „Pamiętamy, aby sprawić  przyjemność

naszym bliskim.

• Pisanie listów do św. Mikołaja

• Burza mózgów”- sposoby przekazywania sobie

upominków

• Mikołajkowy konkurs- labirynt, łamigłówki, rebusy, zagadki

• Mikołajkowa loteria fantowa

 

Mój Święty Mikołaj”

portret techniką collage.

• Worek św. Mikołaja-

rysowanie prezentów.

które dzieci dostały od

Mikołaja

• Wykonanie ozdób na kiermasz: choinki, kartki świąteczne,

Tutka na Mikołajki-praca przestrzenna

• Przygotowanie losów na loterię

• „Dziadek Mróz”

z papieru – praca w grupach

•Choinkowe marzenia konkurs plastyczny

•Pantomima: „Jaki                

prezent przyniósł

Mikołaj

• Kto pierwszy zapakuje prezent” -zabawa ćwicząca refleks

• Zabawa „ Traf do komina”

• Zabawy na śniegu

„Przyjedź do nas Mikołaju"-

kształcenie prawidłowej reakcji

na sygnały wzrokowe i słuchowe

• Nauka tańca „ Trojak”

• Śpiewanie piosenki

„ Dziadzio Mikołaj”

• Nauka pląsów:„Sentana”„Rym, cym, cym

 

 

 

II/III       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIŁOŚĆ I TOLERANCJA W ŚWIETLE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Słuchanie opowiadań i baśni związanych ze świętami

• Rozmowa z dziećmi na temat tradycji wigilijnych w

oparciu o doświadczenia z domu rodzinnego.  Tradycje Bożonarodzeniowe - dawniej i dziś

•Miłość i tolerancja - co oznaczają te słowa? Praca ze słownikiem języka polskiego.

•Czytanie fragm. z książki  „Rok Polski w życiu, tradycji

• Redagowanie życzeń świątecznych

•Rozwiązywanie rebusów o tematyce świątecznej

• Jak pomagam mamie w świątecznych przygotowaniach

- pogadanka

• Smakołyki Bożonarodzeniowe – krzyżówka

•Choinka w moim domu - projekt dekoracji

•Kolorowe witraże- wycinanie, naklejanie. •Wykonanie z masy solnej upominków dla najbliższych

•Wykonywanie kartek i stroików świątecznych

• Nauka pakowania prezentów: pudełko w kształcie Św. Mikołaja, cukierki "niespodzianki", wykonanie papieru ozdobnego

 

 

•Gry i zabawy na boisku:

rzuty śnieżkami ,rzeźby śniegowe, chodzenie po śladach

• Zabawy ruchowe:

„Zaprzęgi”,

„Wyścigi na wesoło”,

„Kto szybciej”,

„Wieziemy choinki na saniach

•Słuchanie i śpiewanie kolęd w wykonaniu zespołu Arka Noego, Mazowsze.

•Oglądanie filmów o tematyce świątecznej

•Śpiewanie piosenek  o tematyce świątecznej:

„Dzwonki sań”, „  Sanna”

IV

FERIE ŚWIĄTECZNE

 

 

 

 

 

 

STYCZEŃ

 

 

 

 

 

I

 

JESTEŚMY W NOWYM ROKU

•Czytanie wiersza Kerna pt: „ Bajka o Starym i Nowym

roku"- indywidualne układanie zdań za co dziękujemy staremu rokowi

• Rozwiązywanie plątaninek z hasłem „ Nowy Rok”

• Zapoznanie z przysłowiami związanymi z poszczególnymi miesiącami-przedstawienie przysłowia za pomocą ruchu

• Zabawy ortograficzne o tematyce zimowej- wymyślanie rymowanek ortograficznych

 

Sztuczne ognie-malowanie farbami

•Wykonywanie

kotylionów z tekturki i

kolorowego papieru

• Grupowe wykonanie kalendarza na nowy rok - praca plastyczna

•Wykonywanie masek na zabawę karnawałową

 

•Zabawy ruchowe i

konkursy sprawnościowe:

wyścig w workach ,kręgle

wyścig z piłeczką na

łyżeczce w ustach,

wyścig z tacą i szklanką

wody

•Zabawy na śniegu -

chodzenie po śladach rzuty, śnieżkami, toczenie kul, lepienie bałwana

 

Nauka piosenek pt:„Biały walczyk”,

„Bibułkowy walczyk",„Poleczka",

,, Bal baloników"

•Zabawy taneczne przy muzyce: taniec na gazecie

parami, taniec parami z balonikiem,

miotlarz, taniec na jednej nodze

•Zabawa ,,Krzesełka"

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEZPIECZNE FERIE

 

•Opowiadanie edukacyjne na temat bezpieczeństwa podczas ferii – próba analizy tekstu, praca w grupach.

• Odgrywanie scenek, układanie historyjek-niebezpieczne zabawy podczas zabaw

 

•Kulig z pudełeczek po zapałkach – praca przestrzenna.

•Rzezby w śniegu – praca w małych grupach.

•Kolorowanie scenek obrazkowych, przedstawiających niepożądane zachowanie w czasie ferii zimowych.

•Wykonanie rekwizytów potrzebnych do odegrania scenek.

•Niewidzialny rysunek – pejzaż świecą.

 

 

Zabawy interakcyjne – kto zmienił miejsce, oczko itp.

•Świetlicowe kalambury

•Zabawy ruchowe na śniegu – wyścigi saneczkowe, rzut śnieżkami do celu itp

•Słuchanie piosenek o tematyce zimowej- nauka wybranej piosenki przez dzieci.

•Mini Playback Show – konkurs piosenki dziecięcej.

•Malujemy dzwięki – wysłuchanie piosenki M. Jeżowskiej „Zimowe obrazki”

• muzyczna – Rytmiczny głuchy telefon.

•Relaksacja przy muzyce poważnej.

 

III

FERIE ZIMOWE

 

 

 

 

 

 

IV

FERIE ZIMOWE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUTY

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WALENTYNKI /

 

Patron dnia zakochanych. Przedstawienie dzieciom krótkiej historii o św. Walentym

•Jak w naszej szkole obchodzone są walentynki – luźne wypowiedzi dzieci.

•Walentynkowa poczta – organizacja poczty walentynkowej  w świetlicy.

•Konkurs na walentynkowy wiersz

 • Oglądanie filmu „Zakochany kundel” W. Disneya – refleksje dzieci na temat filmu.
 •  Lubię Cię bo…-uzupełnianie zdań

 

 

•Serce z masy solnej

•Kartka walentynkowa-wykonanie techniką qulingu.                          

•Przygotowanie upominku dla kolegi/koleżanki    

•Kolorowani tematyczne

•Walentynkowa mozaika obrazkowa

 

•Nauka gry w warcaby, karty – hasło przewodnie „ Pogodzenie się z przegraną”

•Trening małej motoryki – gry w pchełki, bierki itp.

 

•Zabawy przy muzyce – „ Kaczuszki” , „ Le bastriglo „ , „Swing w uliczce”

•Jaka to melodia – zagadki muzyczne

•Muzyczna rozmowa – gra edukacyjna

• Zabawy przy muzyce „ Serduszko puka w rytmie cha-cha” ; „ Chłopak z gitarą”                „ Biedroneczki”                             

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

DZIECKO W SIECI – ZAGROŻENIA INTERNETU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZWIERZĘTA ZIMĄ

BEZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZWIJAMY NASZE HOBBY I ZAINTERESOWANIA

BEZ

•Oglądanie filmów dla dzieci, opowiadających o niebezpieczeństwach związanych z zimą.

•Jak spędzimy ferie

 • rozmowa. Pogadanka o tym,
 • jak dzieci powinny się
 • zachowywać, gdy zostaną
 • same w domu.

• Zagadki Smoka Obiboka – zawody kto odgadnie więcej.

 

 

 

 

 

 

 

Pogadanka na temat pomocy zwierzętom podczas zimy,

-Ptaki , które pozostają zimą w Polsce – burza muzgów,

-Rozwiązywanie rebusów o tematyce zwierzęcej,

- rozpoznawanie sylwetek zwierząt,

- „Kalambury” wykorzystywanie nazw zwierząt i ptaków

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogadanka na temat: „Czas wolny-jak go pożytecznie wykorzystać"

•„ Burza mózgów" -„ Formy spędzania czasu wolnego

• Słuchanie opowiadania

„ Moje talenty" w oparciu o przypowieść biblijną o talentach, których nie można zmarnować.

• Jakie mam uzdolnienia?" –odkrycie swoich „ mocnych" stron-dowartościowanie -rysowanie własnej dłoni lub odrysowanie sylwetki kolegi i wypisanie jego pozytywnych cech

• Rozmowa o  zasadach

 fair play. Indywidualne układanie rebusów

 

 

 

 

•Zagrożenia w internecie – plakat

•Projekt ulubionej strony internetowej – konkurs •Niebezpieczeństwo w sieci – tworzenie historyjki obrazkowej.

•Internetowy ludzik – praca przestrzenna.

•Kartonowy komputer – wykonanie makiety.

 

 

 

 

 

 

 

 

-Kolorowanie obrazków z wizerunkiem ptaków pozostających u nas na zimę,

-”Karmnik z ptakami”- praca plastyczna-wyklejanka,

-Pingwin- składanie papieru metodą origami,

 

 

 

 

 

 

 

•„ Moje hobby"- rysunek kredkami

• Trudna sztuka orgiami-praca dowolna

• Przedłużanie linii obrazu-praca plastyczna

• Memory -wykonanie kart do gry

• Impresja zimowa-kolaż

 

•Zabawy ruchowe w

formie opowieści

ruchowej:,, Wyprawa na biegun".

•Zabawa bieżna:

„Zaprzęgi reniferów"

„Kto pierwszy", ,„Tunel",

„Budujemy igloo"

•Zabawy naśladowcze : „ Lis z jamy” ; „ Polowanie”

•Zabawy ruchowe – murarz, figury woskowe itp.

 

 

 

 

 

 

Zabawy orientacyjno – porządkowe „Dogoń lisa”.

•Gra ręczna do odwróconych ramek.

Zabawa z echem.

Ćwiczenia wyciszenia wg

P. Wilsona

-•Zabawy rzutne: do celu

-Zabawy ruchowe „Twister”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Zabawy z chustą animacyjną 

•Zabawy z piłką

• Zabawy„Wielkoludy i krasnoludki" „Mróz i słonko" 'Berek słupek" „Pająk i muchy”

 

•Zabawy ruchowe przy muzyce

•Improwizacje muzyczne do podanych wierszy.

•Świetlicowy koncert życzeń – dedykacje

•Tworzenie piosenki na temat internetu – praca w grupach lub indywidualna.

•Elementy rytmiki – wystukiwanie rytmów podanych przez nauczyciela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauka piosenki „  Nasza zima zła”

-Nauka piosenki -”Stary niedźwiedź”

- Nauka wierszy  „Eskimosek”, „ Dwie minuty dla głodnych ptaków”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawy przy piosenkach

„ Jesteśmy kroplami  tęczy”, „ Po łące”

• „ Lista przebojów"- słuchanie nagrań - Aerobik przy muzyce

• Zabawy rytmiczne :

- „Orkiestra ulubionych przebojów wybranych solistów lub zespołów

na podstawie zagadek muzycznych poznanych piosenek.

• Gimnastyka rekreacyjna

dyrygent” „Siała baba mak”,„Idzie rak

nieborak”

 

 

 

 

 

 

MARZEC

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIETO WSZYSTKICH KOBIET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Pogadanka na temat pracy kobiet w różnych zawodach w oparciu o ilustrację, obserwację otoczenia, artykuły prasowe, tekst literackie np. opowiadanie M. Jaworczakowej; „Tajemnicza mama"

•Rozmowa na temat„ Dlaczego obchodzimy to święto?”.Sylwetki sławnych kobiet- dopasowanie nazwisk do imion.

•Kto jest dżentelmenem a kto damą- zasady dobrego zachowania względem kobiet.

•Moja mama-  to  piękna kobieta. Przygotowanie zdjęć mamy.

•Co to znaczy być pięknym- piękno duszy.

„Tyle kobiet dookoła"- próba nauki na pamięć wiersza.

 

•Urodziny Barbie- pokazy mody, dzień lalki- szkolny konkurs plastyczny.

•Projektowanie i wykonanie barwnej kompozycji z okazji święta kobiet.

•„Kwiatek dla małych i dużych kobiet” metodą orgiami.

• „Szydełkowe kwiaty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Zabawy ruchowe:

„ Kwiaty rosną-kwiaty więdną", „Kot i myszki".

•Zabawy ruchowe:

„Zrywamy bukiet

kwiatów dla mamy",

„Kotki w słońcu",

„Mróz i słonko".

•Zabawy na świeżym

powietrzu:„Piłka parzy",

„Wielkoludy krasnoludki".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Nauka piosenki M. Jeżowskiej„ Marzenia się spełniają”.

•Pląsy przy muzyce

•Słuchanie i praca przy muzyce relaksacyjnej.

• Zabawy ze śpiewem „Kozierajka”               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

NA ŚWIECIE JĘZYKÓW BEZ LIKU

•Jestem Polakiem, więc mówię poprawną polszczyzną – refleksje dzieci.

•Odkrywamy tajemnice słownika języka polskiego – omawianie trudnych terminów np oxymoron, metafora itd

•Skecze i żarty słowne.

•Mistrz czytania – konkurs w grupach

•Ważne słowa w różnych językach – zwroty grzecznościowe, powitania, dowody sympatii.

• Zabawa słowem – łamigłówki, rebusy, krzyżówki.

•Zabawy dramowe- jak porozumiem się z kolega z innego kraju nie znając języka

 

•Literkowa rozsypanka – tworzenie obrazków z liter wyciętych z gazet itd.

•Moja ulubiona literka –praca z masą solną.

•Tworzenie słownych gier planszowych

 

 

•Zabawa ruchowa „ Talerz z gwiazdami”

•Zabawy bieżne „berek” ; „ gonitwa” ; „ Murarz”

•Kółko graniaste, ciuciubabka

•Zabawa „ Zupa czarownic”

 

 

•Gra „ Muzyczna rozmowa”

•Aerobik przy muzyce

•Językowy galimatias na wesoło – próby śpiewania piosenek w różnych językach świata.

•Słuchanie płyt z muzyką etniczną z różnych stron świata.

•Tańce i pląsy przy dźwiękach muzyki etnicznej.

 

 

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W POSZUKIWANIU WIOSNY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Spacer w okolicach szkoły i obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie

•Głośne czytanie opowiadania „ Panna Marzanna”- opisanie wyglądu Marzanny

• Zapoznanie z wierszem

J. Brzechwy „ Wiosenne porządki”. Układanie odpowiedzi na pytania do tekstu.

• Konkurs rysunkowy „Portret pani Wiosny” - własna inwencja twórcza dzieci.

• Rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, plątaninek o wiośnie

• Próby pisania wierszy na powitanie wiosny

•Pierwiosnek-z wykorzystaniem papieru i waty

•Marzana-praca przestrzenna

• Pani Wiosna – malowanie nitką przy muzyce.

• Kwiaty z klamerek

• Bibułkowa łąka

• Wiosenne drzewka-wydzieranka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Zabawa rytmiczna, kwiaty rosną , słońce świeci.

• Wiosenny tor przeszkód- zabawa ruchowa

• Szarady

• Zabawy ruchowe na placu zabaw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Nauka piosenki „ Marzec, marzec”

•Nauka piosenki pt. „Kle, kle boćku”.

•Gry ruchowe przy muzyce pt. “Dzielni rycerze”:

• Słoneczne życzenia"- ćwiczenia

słuchowe.

• Ćwiczenia oddechowe

i relaksacyjne przy muzyce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

TRADYCJE WIELKANOCNE

 

 

 

 

Czytanie opowiadań związanych z Wielkim postem : „ Wielka przepaść"„Szczęście , które przyszło za późno" B. Ferrary

• Zapoznanie z tradycjami i obrzędami wielkanocnymi (święcenie palemek, malowanie pisanek, świąteczne śniadanie) na podstawie tekstu

„ Wielkanoc na wsi”.

• Pogadanka na lemat:

„Świąteczne zwyczaje” w różnych regionach Polski- szacunek dla tradycji. Poznanie nazw jaj wielkanocnych

( kraszanki, pisanki, skrobanki, malowanki, naklejanki).

• Czytanie opowiadań:

„ Dyngus dyngus" i„Wielki post" z książki Glogera:            „ Rok polski w życiu , tradycji i pieśni.

•Rozmowa na temat: „ Jakie zwyczaje świąteczna są

kultywowane w naszej rodzinie?".

•Wspólne pisanie życzeń wielkanocnych

 

 

 

 

•Pisanki-wyklejanie styropianowych pianek

• Wielkanocne odlewy gipsowe

• Wielkanocny koszyk-praca przestrzenna

•Palma wielkanocna-

wykonanie palmy na

Niedzielę palmową z bibułowych kwiatów,

wstążek i suchych traw.

• Projekt i wykonanie

kartki świątecznej.

 

 

 

•Ćwiczenie „Zamiana miejsc

•Zabawa ruchowa:

„ Króliki, kurczaki i baranki

•Zabawa ruchowa

bieżna:  „ Dyngus"

„ Kurczątka i jajeczka"

(reakcja na sygnał),

•Zabawa sprawnościowa

„ Zajączki toczą jajka do  koszyczka".

•Gry i zabawy na boisku szkolnym:„ Berek”, „ Słupek”,„ Burza”,

„ Gęsi”.

 

 

 

•Nauka piosenki i zabawy rytmicznej „Kurczątka".

• Samodzielne rytmizowanie wierszy. Życzeń

świątecznych.

• Słuchanie piosenki „Wiosna ach to ty”!-M. Grechuty

• Słuchanie nagrań muzyki poważnej

 

 

 

 

 

 

 

KWIECIEŃ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

 

• Odczytanie fraszki Jana Kochanowskiego "Na zdrowie" i analiza jej treści

Rozmowa o sposobach dbania o zdrowie/ praca lekarzy i  pielęgniarek/. Elementy pierwszej pomocy.

•Pogadanka pielęgniarki szkolnej „ Higiena i zdrowie”., ,Czysta Kasia” – historyjka obrazkowa, rozmowa o osiąganiu zdrowia.

• Rozsypanki wyrazowe:

Hasło:

1. W zdrowym ciele zdrowy duch.

2. Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki.

3. Zarazki czają się stale, choć nie widać ich wcale.

4. Brudnych rączek nie ukryjesz, chyba że się stale myjesz.

• Teatr ,,Duchy” według W. Chotomskiej w wykonaniu nauczycielek, puenta – w zdrowym ciele zdrowy duch

• Przeziębienie Krzysia” – opowiadanie nauczycielki

 

 

 

 

• Rysowanie pastelami najpiękniejszej sceny z

                                 

 

 

• Wykonanie plakatu na temat zdrowego odżywiania.

• Opracowanie "recepty" na zdrowie.

• Malowanie farbami plakatowymi na temat „Bakteria”.

• Plakat „ Czy ty też myjesz żeby?”.

• Obrazkowy jadłospis- wydzieranka, naklejanka.

 •„Sport, ruch, świeże powietrze to zdrowie-technika dowolna

• Piramida zdrowia-przygotowanie wszystkich elementów

 

 

• Pantomima:

kąpiel pod prysznicem,

mycie zębów,

mycie owoców,

uprawianie sportu.

• Ćwiczenia poranne: Wielkoludy i krasnoludy.

• Elementy dramy ,,Co robimy w łazience” – bez słów.

• Zabawa inscenizowana do piosenki ,,Szkolni lekarze”

 z kasety magnetofonu• Zabawy sprawnościowe na boisku szkolnym

 

Improwizacja ruchowa do piosenki "Z jak zdrowie".

• Nauka piosenki „ Mydło”.

•Przypomnienie piosenek: Szczotka, pasta i Mydło lubi kąpiele

• Słuchanie piosenki

„ Witaminki” i „ Śnieżnobiały uśmiech

•Ćwiczenia według gimnastyki twórczej

R. Labana przy muzyce

 

II

 

NA RATUNEK ZIEMI

 

 

 

 

 

 

•Dzień Ziemi-swobodne wypowiedzi dzieci n/t szacunku do naszej planety

• Wdrożenie dzieci do szanowania Ziemi-naszej planety. Segregacja śmieci i odpadów. Pogadanka

• Oglądanie ilustracji w albumach przyrodniczych.

•Rozmowa z uczniami n/t zagrożeń i sposobów ratowania przyrody.

•Rola przyrody w naszym życiu-swobodne wypowiedzi dzieci.

• Wspólne tworzenie rebusów i krzyżówek z hasłem na ratunek ziemi

• Psychozabawa - Sprawdź, czy postępujesz ekologicznie

•Światowy dzień ochrony środowiska – co robić, aby jak najdłużej cieszyć się czystymi jeziorami i świeżym powietrzem podczas wakacji – burza mózgów

 

 

•Ziemia-moja planeta. Projektowanie i wykonanie plakatu

•  Wyklejanie na kartce planety Ziemi plasteliną-zaznaczenie mórz i oceanów

• Dlaczego ludzie śmiecą? – praca plastyczna, technika dowolna.

•Praca plastyczna pt.: „Czystość to zdrowie

 

 

 

• Zabawy ruchowe, gry sprawnościowe na boisku szkolnym

• Zabawa „ Grasz

 w zielone”

• Zabawy ruchowe „ wiewiórka do dziupli”, „ Piłka parzy”

   

 

 

 

 

                      • Słuchanie piosenki Kołysz nas Ziemio. Improwizacja ruchowa

• Śpiewanie piosenki „Ziemia to wyspa zielona

• Zabawy ruchowe przy muzyce.   

 

III

 

MÓJ CZWORONOŻNY PRZYJACIEL

 

•Pies najlepszym przyjacielem człowieka – burza mózgów

 • Rozmowa o konieczności pomagania podopiecznym schronisk dla zwierząt w czasie zimy – swobodne wypowiedzi dzieci.
 •  Zorganizowanie świetlicowej akcji zbierania darów na potrzeby schroniska dla zwierząt w Szczecinie.
 •  Poznajemy rasy psów i kotów – prezentacja charakterystyk ulubionych ras czworonogów dzieci.
 •  Wspólne tworzenie scenariusza świetlicowego spektaklu  na temat zachęcający do dbania o czworonożnych przyjaciół.

Świetlicowy teatr – realizacja scenariusza spektaklu na forum świetlicy.

 • Zwierzaki z odcisków palców.
 • Zwierzęta z pudełek
 • Rysujemy zwierzęta przy pomocy prostych kształtów – kół, trójkątów, prostokątów.
 • Sylwetka psa i kota – witraż
 • Mój czworonożny przyjaciel – praca przestrzenna z wykorzystaniem zapałek.

 

 

   

 • Zabawa naśladowcza – ruchy zwierząt
 • Wyścig stonóg
 • Zabawy z  chustą Klanza
 • Zabawa porządkowa – Pieski do budy itd.
 • Pies i koty , Kot i myszki– wariacje na temat zabawy w berka.

 

 

 

 • Zabawy dźwiękonaśladowcze – odgłosy zwierząt
 • Nauka piosenki „ Kundel bury”
 • Tworzymy piosenkę na temat czworonogów – praca w małych grupach.

•Ćwiczenia według gimnastyki twórczej

R. Labana przy muzyce.

 

IV

 

MAJOWE ŚWIĘTA

•Święto Uchwalenia Konstytucji  3 Maja – zwrócenie uwagi dzieci na ważność tego święta.

•„Kto Ty jesteś? Polak mały!” – przeczytanie wiersza przez nauczyciela. Próba analizy tekstu – burza mózgów.

•Czym są dla Mnie symbole narodowe? – wspólne tworzenie mapy mentalnej

Białe Orły, Muzycy, Turyści i Historycy – praca w grupach z kartami pracy.

•Utrwalamy wiedzę o Naszej Ojczyznie – krzyżówki, rebusy, zagadki słowne, zabawa w „dokończ zdanie”

 

 

Mój ulubiony sławny Polak – praca plastyczna

•Wykonanie płaskorzeźby godła – zabawa plasteliną

•Biało- czerwone kwiaty – wykonanie kotylionów z niekonwencjonalnych materiałów np.: reklamówek, kapsli itd.

 

Gry i zabawy na świeżym powietrzu

•Gry i zabawy sprawnościowe – wyścigi, sztafeta

• Świetlicowy turniej gry w piłkę nożną – wspólny doping na trybunach

• Zabawy ruchowe„ Do wody, na brzeg” ; „ Wiewiórki do dziupli” ; „ balonik „ – zabawy porządkowe

•Spacer ulicami Pogodna – dostreganie piękna majowej przyrody

 

Mazurek trzeciego maja – Witaj majowa jutrzenko – R. Suchodolski – zapoznanie z utworem

•Zabawy przy piosenkach :

 „ Jesteśmy kroplami  tęczy”, „ Po łące”.

MAJ

I

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZNAJEMY ZAWODY NASZYCH RODZICÓW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Światowy Dzień Strażaka – rozmowa na temat specyfiki pracy strażaka i innych zawodów.

•Jakie znamy nazwy zawodów

 – burza mózgów

•Świetlicowe kalambury na temat nazw zawodów

Kołodziej , Ceklarz  i Zdun – pogadanka na temat nazw starych zawodów i ich znaczenie.

•Gdy dorosnę, zostanę…- swobodne wypowiedzi dzieci.                                              

 

 

•Mój ulubiony zawód – malowanie farbami

•Obrazek z kleksa – praca plastyczna

•Wóz strażacki – praca przestrzenna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•you can dance– konkurs tańca

•Świetlicowy turniej gry w klasy

• Spłoszone ptaki” – zabawy bieżne

•Gry i zabaw ruchowe na świeżym powietrzu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Prezentacja piosenki o zawodach na forum grupy

•Pląsy przy muzyce

•Elementy jogi przy muzyce relaksacyjnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

ŻYCZENIA DLA MAMY

 

 

•Czytanie dzieciom opowiadania o początkach Święta Dnia Matki

Mama – wyjątkowe słowo na świecie, wypowiedzi dzieci.

•Czytanie wierszy poświęconych Dniu Matki . Zapoznanie z wierszami „ Obrazek dla mamy” i „ Dla Ciebie mamo”. Wypowiedzi na temat „ Dlaczego kocham swoją mamę ?”.

•Przysłowia i mądrości o matce. „Chcemy do mamy” – słuchanie opowiadania,

•Rozmowa przy gazetce okolicznościowej na temat:

„Moju mama"  rola matki w rodzinie

•Życzenia dla mamy- indywidualne układanie tekstu wspólne wybieranie najładniejszych życzeń.

 

•Dla mamy – tworzenie układu kompozycyjnego wg indywidualnych pomysłów, stemplowanie

• Moja mama – malowanie plakatówkami portretu swojej mamy.

• Zaprojektowanie i wykonanie„Kolorowego

bukietu dla mamy” z okazji jej święta.

•DZIEŃ MATKI – wykonanie laurki z okazji święta mam, pisanie życzeń.

• Upominek dla mamy-praca przestrzenna

•Zagadka ruchowa – inscenizacja zawodu

wykonywanego przez mamę lub tatę.

•Zabawy z elementem biegu

„ Dogoń piłkę”.

•Zabawy na boisku

szkolnym

- gra w ringo

( małe zespoły

 

 

 

•Zabawa przy muzyce „Za co

kocham moją

mamę”.

•Zapoznanie z linią rytmiczno – melodyczną piosenki pt. „Jesteś przy mnie”

„Dzień rodzinki”.

•Zabawy z muzyką -rozróżnianie dźwięków wysokich i niskich- integracja grupy podczas zabawy

 

 

 

 

IV

KSIĄŻKA NASZ PRZYJACIEL

 

 

•Od karteczki do książeczki - rozmowa z dziećmi na temat „Jak powstaje książka?

Książka dawniej i dziś – burza mózgów.

•Dlaczego warto czytać książki? Różnice pomiędzy czytaniem książek a oglądaniem filmu – rozsypanki wyrazowe.

• Opowiadanie na temat: Moja ulubiona bajka" lub układanie własnych bajek-technika swobodnych tekstów.

•Zgadywanka –naklejanka - dobieranie tytułów

książek do obrazków

 

• Obrazek z kleksa

• Ulubiony bohater literacki- wydzieranka

• Zakładka do książki- technika dowolna

• Projekt plakatu reklamującego ulubioną książkę

• Wykonanie komiksu

 

 

 

•Gry i zabawy na świeżym powietrzu

•Gry i zabawy sprawnościowe – wyścigi, sztafeta

• Świetlicowy turniej gry w piłkę nożną – wspólny doping na trybunach

•„ Do wody, na brzeg” ; „ Wiewiórki do dziupli” ; „ balonik „ – zabawy porządkowe

 

 

•Jakie znamy piosenki ? Prezentacje na forum grupy

•Pląsy przy muzyce

• Muzyka relaksacyjna

 

 

 

 

 

 

 

CZERWIEC

 

 

 

 

 

I

 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA

• Dzieci, ich prawa i obowiązki – burza mózgów. Czytanie wiersza pt.: „Prawa ucznia” Marcina Brykczyńskiego.

• Wszystkie dzieci nasze są- rozmowa z dziećmi na temat dzieci różnych narodowości.

Cechy charakterystyczne ubioru danego kraju.

• Pisanie listów do dzieci z innych krajów. Rozwiązywanie rebusów,zabawy logiczne.  zabawy logiczne.

•Mój wymarzony Dzień Dziecka- technika dowolna

•Wszystkie dzieci świata-plakat (kolaż)

• Kukiełki-wykonanie z materiału, waty, wełny

• Projektowanie własnego orderu – technika dowolna

 

 

 

• Gry i zabawy z piłką na boisku szkolnym np. Piłka goni piłkę”, „Kolanko”.

•Zabawy dzieci z innych krajów.

• Zabawy zwinnościowe na  placu zabaw

 

 

 

 

• Zapoznanie z piosenka m. Jeżowskiej „ Wszystkie dzieci nasze są”

• Śpiewanie piosenki pt. „Dzień Dziecka”, „Słoneczko”.

• Nauka piosenki pi „Braciszkowie z

całego świata"- opracowanie akompaniamentu do piosenki

 

 

 

 

II

WĘDRUJEMY W ŚWIAT Z

ATLASEM.

•Palcem po mapie –

wędrówka po Polsce – miejsca które warto zobaczyć. Zabawa z mapą

i globusem –ustalamy trasę

wycieczki.

•Wypowiedzi dzieci n/t zakątków naszego kraju –gdzie byłam i co widziałam

•Oglądanie albumów .„Polskie krajobrazy”

•Uzupełnianie nazw polskich 

polskich miast i rzek.

•Zgadywanka-czy znasz herby naszych miast?

•Zagadki geograficzne:

Jakie to miasto?

• Poznanie legend :

„ Śpiący rycerze", „Powstanie gór”.

•. Krainy dalekie i nieznane – rozmowy z dziećmi na temat inspirujących kultur świata

 

• ,,Makieta morza"- Wykonanie statków z papieru kolorowego - technika origami.

Kolorowa dżungla-technika tekstylna

• Malowanie najpiękniejszego

miejsca naszego kraju

• Krajobraz tatrzański -

technika collage.

•Malowanie na szkle

kwiatów i innych

motywów regionalnych.

•„Malowanki piaskiem” posypywanie  piaskiem kartki z rysunkiem klejowym.

• ,,Wakacyjne plany”- wizualizacja pragnień w formie rysunku kredką lub  malowanie farbamimalowania farbami.

 

• Zabawy ruchowe na boisku

Szkolnym

• Wyścigi rzędów: zajęcia sportowe na boisku

• Zabawy ruchowo-

naśladowcze

,,Wędrówka po górach".

• Zabawy orientacyjno-porządkowe                   Pająk i muchy" „Berek- słupek" „Zmień miejsce".

 

• Nieskomplikowane układy taneczne:

gacoka,  cieszynioka,

łysego, krakowianki

• Realizowanie ruchem rytmicznych piosenek poznanych na zajęciach świetlicowych.

• Nauka piosenki „Lato, lato, lato czeka”.

• Zabawy kołowe ze śpiewem „Nie chce Cię" „Karuzela" „Dwa kółeczka" „Lata ptaszek".

 

 

III /IV

 

BEZPIECZNE WAKACJE

 

 się śmieje”. Przypomnienie dzieciom o bezpiecznym szkolną – wskazówki na wakacje.

•Sposoby zachowania się w sytuacjach zagrożenia. Rozmowa na temat bezpiecznych zachowaniu się podczas pobytu nad rzeką, jeziorem, morzem, w górach.

• Spotkanie z pielęgniarką zabaw – zagrożeniaRozwiązywa•Zapoznanie z wierszem „Wakacje”, „Lato”„Słońcenie rebusów i krzyżówek.

•„ Giełda wakacyjnych pomysłów’’ – drama. Bezpieczne i rozsądne korzystanie z kąpieli słonecznych i wodnych – rozmowa.

• Świetlicowe wspomnienia. Oglądanie filmu wideo: „Uważaj niebezpieczeństwo”. Omówienie zachowań niepożądanych. Zasady bezpieczeństwa na drodze – rozmowa

• WAŻNE  TELE-

FONY-rozmowa

z dziećmi o sytuacjach i konieczności korzystania z ważnych telefonów

•Zabawa fabularyzowana

„ Pojedziemy gdzieś daleko”.

• Wakacyjne podróże-kolaż

•,,Malowane kamienie"- nadawanie im abstrakcyjnych cech

•„ Pierwszy dzień lata”- technika dowolna.

• Żegnaj szkoło na

wesoło – technika

dowolna.

• „ Podwójne kompozycje” – rysowanie dwiema kredami jednocześnie na asfalcie.

• Papierowe zabawki – wycinanki z papieru

•Czarodziejskie obrazki – wydrapywani

•Moje wakacyjne marzenie – swobodne wypowiedzi dzieci , kształtowanie umiejętności kształtowania własnego zdania.

•Konkurs sztuki chodnikowej – malowanie kredą

 Upominek dla taty – ozdabianie plastikowych butelek za pomocą bibuły, wstążek, kolorowego papieru itd.

 

• Gry i zabawy na świeżym powietrzu

• Turniej gier zręcznościowych

• Zabawy orientacyjno-porządkowe                   Pająk i muchy" „Berek- słupek" „Zmień miejsce".

• Wyścigi rzędów: zajęcia sportowe na boisku.

• „ Mam czarodziejską moc” – drama (użycie werbalnych i pozawerbalnych środków

•Zapoznanie z piosenką „Niech żyją wakacje

• Śpiewanie znanych piosenek o lecie np. „Lato, Lato

• Słuchanie piosenki„ Wędrówka”.

• Zabawy rytmiczne przygotowujące do tańców „ Po łące biega lato”

•Muzyka która lubię- prezentacja ulubionych nagrań magnetofonowych lub na płytach CD.

•Dyskoteka świetlicowa

•Hymn wakacji – wspólne tworzenie wakacyjnej piosenki

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego
  ul. Dobrzyńska 2
  70-025 Szczecin
 • (+91) 4821621

Galeria zdjęć