Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Informacje

 

 

 

 

Regulamin ZFŚS Szkoły Podstawowej nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie

 

Regulamin_ZFŚS.pdf

 

 

Informacje o korzystaniu z funduszy pomocy zdrowotnej dla nauczycieli:

 

Fwd_Fundusz_zdrowotny_dla_nauczycieli.zip

 

Nowy wniosek ZFŚSwniosek_3_(1)(1).docx

 

RODO: Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

_________________________________________________________________________________________

Komunikat z dn. 29.10.2020r.

Składanie wniosków o świadczenie socjalne (świąteczne) z ZFŚS

Obowiązuje nowy wzór formularza!

Wnioski można pobrać ze szkolnej strony internetowej lub  z portierni szkoły

W przypadku osób, które złożyły już wniosek (na dotychczasowym wzorze formularza) 
nie ma obowiązku ponownego składania wniosku.

Szanowni Państwo,
Nauczyciele, pracownicy administracji, obsługi, emeryci i renciści – byli pracownicy szkoły, dla których szkoła  była ostatnim miejscem zatrudnienia przed przejściem na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz emeryci, renciści i nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze zlikwidowanych placówek, wskazani przez organ prowadzący.

Uprzejmie informuję, że w okresie 31.10.2020r. do 16.11.2020r. można składać wnioski o świadczenie socjalne - świąteczne z ZFŚS.

Z uwagi na stan epidemiczny wnioski można dostarczyć:

 1. Pocztą tradycyjną na adres szkoły:
  Szkoła Podstawowa nr 20 im. Ks. Jana Twardowskiego
  70-025 Szczecin, ul. Dobrzyńska 2
 2. Pocztą elektroniczną:
  Zeskanowany wniosek wraz z podpisem wnioskodawcy na adres email:

  sp20@miasto.szczecin.pl
 3. Wrzucić do znajdującej się w portierni szkoły skrzynki – wejście główne.

Z poważaniem,
Zbigniew Mytkowski
Dyrektor szkoły

Druk do pobrania:

Wniosek o świadczenie z ZFŚS w SP20

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

Komunikat       z dn. 6.05.2020r.

Szanowni Państwo,

emeryci i renciści – byli pracownicy szkoły, dla których szkoła  była ostatnim miejscem zatrudnienia przed przejściem na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz emeryci, renciści i nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze zlikwidowanych placówek, wskazani przez organ prowadzący.

Uprzejmie informuję, że w okresie 01.06.2020r. – 15.06.2020r. można składać wnioski o świadczenie socjalne z ZFŚS wraz z wnioskiem, proszę dostarczyć aktualną decyzją ZUS o wysokości otrzymywanej emerytury, renty z uwzględnieniem ostatniej waloryzacji.

Z uwagi na stan epidemiczny wnioski wraz z decyzją ZUS można przesyłać:

 1. Pocztą tradycyjną na adres szkoły :
  Szkoła Podstawowa nr 20 im. Ks. Jana Twardowskiego
  70-025 Szczecin, ul. Dobrzyńska 2
 2. Pocztą elektroniczną
  Zeskanowany wniosek wraz z decyzją ZUS
  Adres email:
  sp20@miasto.szczecin.pl
 3. Dostarczyć osobiście i złożyć w zaklejonej kopercie w dyżurce szkoły.

Z poważaniem,
Zbigniew Mytkowski
Dyrektor szkoły

 

Druk do pobrania:

Wniosek o świadczenie z ZFŚS w SP20


 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego
  ul. Dobrzyńska 2
  70-025 Szczecin
 • (+91) 4821621

Galeria zdjęć