Nasze prace.

Dzięki twórczej ekspresji plastycznej dziecko gromadzi doświadczenia zarówno poznawcze, jak i twórcze. W procesie tworzenia doznaje silnych przeżyć, może wyrazić  swoje uczucia, nagromadzone przeżycia. Obcowanie z plastyką  rozwija wrażliwość estetyczną, pobudza proces spostrzegania, koncentrację uwagi, wyobraźnię. Podczas zajęć w świetlicy szkolnej uczniowie rozwiją uzdolnienia i zainteresowania artystyczne. Mogą rozładować trudne emocje oraz wyzwolić możliwości rozowojowe. Poznać różnorodne techniki plastyczne. Promowanie prac plastycznych i ich autorów poprzez prezentacje w gazetkach szkolnych ( wystawy prac) stanowi element integrujący grupę, zachęcający do wspólnego działania. 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego
    ul. Dobrzyńska 2
    70-025 Szczecin
  • (+91) 4821621

Galeria zdjęć