Szkolny konkurs plastyczny „Szczecin moje miasto”

Szkolny konkurs plastyczny „Szczecin moje miasto”
Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów z klas 0-VIII do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastycznym „Szczecin moje miasto” . Prace można narysować kredkami, namalować farbami, narysować ołówkiem lub zrobić wydzierankę. Prace oceniane będą
w trzech  kategoriach: klasy 0-III , IV-VI i VII-VIII.

Cele konkursu:
 • rozwijanie postaw i wartości patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej
 • rozbudzanie zainteresowania uczniów  pięknem rodzinnego  miasta
 • rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności  dzieci
 • kształtowanie aktywnej, twórczej postawy dzieci wobec sztuki, historii i przyrody własnego miasta,
 • wskazywanie różnorodności piękna miast i miejscowości za pomocą różnych technik plastycznych,

 Kryteria oceniania:
 • estetyka wykonania pracy ,
 • kreatywność i inwencja twórcza,
 • zgodność wykonania pracy  z tematem konkursu,
 • samodzielność wykonania pracy,
Prace należy wykonać na bloku technicznym A4 w klasach 0-III i bloku technicznym A3
w klasach IV-VIII

Prace należy składać do 09.05.2023r. (do wtorku) do pani Anny Wilk - klasy 0-III (sala 24)
i do pani Renaty Gryciuk - klasy IV-VIII (sala 5 lub świetlica).

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego
  ul. Dobrzyńska 2
  70-025 Szczecin
 • (+91) 4821621

Galeria zdjęć