KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 6 – 8 „ROLA PIELĘGNIAREK W OPIECE NAD CHORYM W CZASIE EPIDEMII COVID – 19”

Organizatorzy konkursu: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna – Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Szczecinie; Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.
Patronat - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie.

Cele konkursu:
podkreślenie roli pielęgniarek, która w szczególnie trudnym czasie epidemii COVID – 19 jest kluczowa;
ukazanie, jak ważna dla społeczeństwa jest obecność wykwalifikowanego personelu medycznego, szczególnie kadry pielęgniarskiej;
ukazanie pracowitości i niezłomności pielęgniarek w tym trudnym momencie oraz wyrażenie uznania i szacunku dla ich pracy.

Zadania dla uczestników konkursu:

- uczniowie przygotowują pracę o tematyce zgodnej z celami konkursu, w dowolnym formacie i dowolną techniką (szkic, akwarela, węgiel, wycinanka, wyklejanka itp.);
- pomysł musi być własny (niedozwolone jest kopiowanie i naśladownictwo prac);
- uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną;
- na odwrocie pracy powinny być czytelnie umieszczone dane autora (imię i nazwisko autora, adres szkoły, opiekun pracy – imię i nazwisko nauczyciela);
- do każdej pracy powinna być dołączona zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie (uczeń pobiera druk od nauczyciela – koordynatora konkursu).

 

Ocenie podlegać będzie: zgodność z regulaminem; zgodność z tematem; pomysłowość.

Prace należy dostarczyć do dnia 12.10.2020r. do nauczyciela biologii – Pauliny Bonter – Burdzickiej. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 20.10.2020r. drogą e – mailową oraz na stronie psse.szczecin.pis.gov.pl. Każdy uczestnik otrzyma ocenę z biologii za udział w konkursie. Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe.                                                                                           

Koordynator konkursu 
Paulina Bonter - Burdzicka

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego
    ul. Dobrzyńska 2
    70-025 Szczecin
  • (+91) 4821621

Galeria zdjęć