Konkurs Plastyczny Laurka z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas 4-6 do udziału w konkursie z okazji Dnia Nauczyciela.

Cele konkursu:

 1. Aspekty wychowawcze – szacunek dla nauczycieli i pracowników szkoły za ich pracę.
 2. Inspirowanie uczniów do twórczej pracy.
 3. Rozwijanie oraz kształtowanie zainteresowań plastycznych i informatycznych.
 4. Popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną wśród uczniów.

Regulamin konkursu:

1. Wykonujemy projekt kartki – laurki tematycznie związanej z DEN.

2. Prace wykonujemy samodzielnie, kredkami, farbami w programie Ms Word, z wykorzystaniem narzędzi edytora, Paint itp..

3. Możliwe jest wykorzystanie elementów graficznych z Internetu, gazet, czasopism itp.

4. Laurka powinna zawierać wypisane życzenia.

5. Prace należy oddać do 14.10.2020r.

Prace oceniane będą pod względem oryginalności, samodzielności, estetyki wykonania oraz różnorodności wykorzystanych elementów materiałów.

 1. Pomysł – 5 pkt.
 2. Oryginalność – 5 pkt.
 3. Wkład pracy – 5 pkt.
 4. Estetyka – 5 pkt.

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego
  ul. Dobrzyńska 2
  70-025 Szczecin
 • (+91) 4821621

Galeria zdjęć