Konkurs Plastyczny dla kl. I-VIII o zasięgu ogólnopolskim na Kartkę Bożonarodzeniową „Wigilijne życzenia”

1) Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę w dowolnej technice płaskiej: rysowanie, malowanie, wyklejanie wraz z życzeniami (z wyjątkiem technik nietrwałych oraz komputerowych i przestrzennych). Każda placówka może przysłać nieograniczoną liczbę prac!

 

2) Prace przesłane na konkurs muszą być pracami nigdzie wcześniej nie publikowanymi jak również nie przedstawionymi na innych konkursach, oraz muszą być wykonane samodzielnie przez ucznia.

 

3) Warunkiem dopuszczenia pracy do wzięcia udziału w konkursie jest podpisanie jej na odwrocie w następujący sposób - Drukowanymi literami należy podać następującą informację:

 1. Imię i nazwisko autora pracy.
 2. Klasa i wiek uczestnika.
 3. Nazwa i adres placówki.
 4. Telefon szkoły.
 5. Imię i nazwisko opiekuna pracy.

 

Czytelne uzupełnienie załączników (zgoda na przetwarzanie danych i karta zgłoszenia). Konkurs_plastyczny_KARTA_ZGLOSZENIA_(1)(1).doc

 

Umieszczenie pracy konkursowej w koszulce foliowej i dostarczenie jej do szkoły (pracę proszę zostawić w przedsionku szkoły) do dnia 15.12.2020r.. 

 

Koordynatorem konkursu jest p. Magdalena Czugała.

Organizator - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II  w Siemiatyczach.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego
  ul. Dobrzyńska 2
  70-025 Szczecin
 • (+91) 4821621

Galeria zdjęć