SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2021/2022 - WYNIKI GŁOSOWANIA

Dnia 22. 09. 2021 r. przeprowadzone zostały w naszej szkole wybory do prezydium Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone były kampanią wyborczą, w której wybrani kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie szkoły.

Wzięło w nim udział 227 uczniów wybierających swoich przedstawicieli spośród 6 kandydatów. Wszystkie oddane głosy były ważne.

 

Komisja wyborcza w składzie: Wiktor Jurgielewicz i Diana Noniewicz z kl. 8a oraz opiekun SU p. Patrycja Sęczawa czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów.

 

Zgodnie z regulaminem w skład prezydium Samorządu Uczniowskiego weszło pięć osób o największej liczbie głosów, z następującym przydziałem czynności na rok 2021/2022:

 

 

Julia Woźnicka z kl. VI - 96 głosów – PRZEWODNICZĄCA SU

 

BARBARA STRZECZYK z kl. VIII c – 92 głosy - ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

MAJA WAWROWSKA z kl. VIII c – 60 głosów – SEKRETARZ

 

SARA NAZZAL z kl. VIII c – 14 głosów – CZŁONEK

 

MARCEL KOŚCIUCZYK z kl. VII a – 11 głosów – CZŁONEK

 

WSZYSTKIM ZWYCIĘZCOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!!!

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego
    ul. Dobrzyńska 2
    70-025 Szczecin
  • (+91) 4821621

Galeria zdjęć