• DEKLARACA DOSTĘPNOŚCI

   Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.sp20.szczecin.pl

    

   Data publikacji strony internetowej: wrzesień 2016r.

   Data ostatniej dużej aktualizacji: 14.03.2021

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

   • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
   • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych
   • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
   • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
   • odnośniki do serwerów zewnętrznych otwierają się w nowych oknach

    

   Oświadczenie sporządzono dnia: 17.03.2021r.

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie.

   Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

    

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami! 

   W zgłoszeniu podaj:

   • adres strony internetowe, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
   • swoje imię i nazwisko,
   • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
   • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy

   Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Beata Dymarczyk-Kwiatek. Możesz skontaktować się z nim mailowo – sp20@miasto.szczecin.pl  lub telefonicznie – 91 4821 621

    

    

   Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

   Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

   Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

   Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

   Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    

    

   Dostępność architektoniczna

   1. Do budynku prowadzą 3 wejścia od ulicy Dobrzyńskiej oznaczone literami A, B i C.  Przy wejściu głównym do szkoły oznaczonym jako A znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.
   2. W wejściu A w holu po lewej stronie znajduje się portiernia z osobą dyżurującą.
   3. W budynkach szkoły nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. W starej części szkoły nie ma windy.
   4. Na terenie szkoły brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
   5. Na terenie szkoły brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
   6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
   7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
   8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

    

   Dane teleadresowe szkoły:

   Szkoła Podstawowa nr 20, 70-025 Szczecin, ul. Dobrzyńska 2

   adres e-mailowy: sp20@miasto.szczecin.pl

   telefon: 91 4821 621

  • Napisz do nas

   Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać