• Dzień Ziemi

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Dzień Ziemi.

      22 kwietnia na całym świecie obchodziliśmy Dzień Ziemi. Była idealna okazja do porozmawiania z uczniami o ekologii. Zamiast po raz kolejny mówić o tym, czego nam robić nie wolno (wyrzucać śmieci do lasu, marnować wody, używać plastikowych naczyń itd.) albo o tym, co mamy robić (segregować śmieci, brać prysznic zamiast kąpieli, używać filtrów do wody itd.) tym razem "porozmawialiśmy" o rozwiązaniach w miastach opartych na przyrodzie. Są to takie rozwiązania jak: zielone dachy, zielone ściany na budynkach, zieleń w domu, tworzenie ogródków komunalnych.

      Niektórzy uczniowie z okazji Dnia Ziemi przedstawili swoje pomysły w sposób graficzny. Oto ich prace.

      Żanetta Petryniak

     • Aneks do procedury kształcenia na odległość

     • Szanowni Państwo,

            W związku z wydłużeniem okresu kształcenia na odległość, do dnia 24.05.2020r oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców, od dnia 04.05.2020r. według załączonego harmonogramu lekcje z przedmiotów j.polski, j.angielski, j.niemiecki, matematyka, historia, chemia, fizyka, przyroda, geografia, biologia w klasach IV-VIII (dotyczy również nauczania indywidualnego i indywidualnej ścieżki kształcenia) odbywać się będą z wykorzystaniem usługi internetowej opartej na chmurze zawierającej zestaw narzędzi i usług służących współpracy zespołowej – Microsoft Teams. Nauczycieli wymienionych przedmiotów i wychowawców klas zobowiązuje, by w dniach 29-30.04.2020r. dopracowali współpracę z dziećmi w aplikacji Microsoft Teams.  Nadmieniam, że od 04.05.2020r. kształcenie na odległość w Szkole Podstawowej nr 20 w Szczecinie odbywać się będzie w oparciu o aplikację Microsoft One Note i aplikację Microsoft MS Teams. Wymienione aplikację  wzbogacają metody i formy kształcenia na odległość.

               Mając na uwadze zalecenia medyczne dotyczące czasu pracy przy komputerze, zajęcia będą odbywały się w wymiarze 2 godzin tygodniowo w przypadku języka polskiego i matematyki, pozostałe przedmioty w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Czas trwania  lekcji on-line, to 30 minut. Zajęcia rozpoczynać się będą według planu dzwonków obowiązujących w szkole. Godziny wychowawcze w wymiarze przynajmniej 1 godziny tygodniowo należy realizować wykorzystując aplikację Microsoft MS Teams.
      Przypominam, że nagrywanie i wykonywanie zdjęć podczas lekcji online, udostępnianie linków osobom trzecim, zamieszczanie swoich materiałów bez zgody nauczyciela jest zabronione.

                                                                                          Dyrektor szkoły Zbigniew Mytkowski

     • Szanowni Rodzice, Nauczyciele, drodzy Uczniowie!

     • Zgodnie z Rozporządzeniem MEN zajęcia w szkole zawieszone są do 24 maja 2020 r. 

      Nowe terminy Egzaminu Ósmoklasisty:

      • język polski  - 16 czerwca 2020r.
      • matematyka - 17 czerwca 2020r.
      • język obcy nowożytny - 18 czerwca 2020r.

      W związku z wydłużeniem okresu kształcenia na odległość, od dnia 29.04.2020r. większość lekcji odbywać się będzie w systemie online z wykorzystaniem usługi inetrnetowej Microsoft Teams. Szczegółowe informacje będą przekazane w dniu 28.04.2020r.

                                                                  Dyrektor Szkoły Zbigniew Mytkowski

     • Szanowni Rodzice, Nauczyciele, drodzy Uczniowie!

     • Zgodnie z Rozporządzeniem MEN zajęcia w szkole zawieszone są do 26 kwietnia 2020 r. 


      Od jutra tj. 15.04.2020r. (środa), wracamy do kontynuowania zdalnego nauczania. W celu ułatwienia komunikacji między członkami naszej szkolnej społeczności, w najbliższych dniach uruchomimy aplikację MS Teams. Jest ona częścią pakietu Office 365

                                      Jej najważniejsze cechy to:

      • ma wszystkie możliwości znanej aplikacji Skype
      • umożliwia organizację spotkań on-line, gdzie uczestnicy widzą się i słyszą
      • umożliwia tworzenie zespołów, w ramach których członkowie współdzielą pliki i mogą sobie wysyłać wiadomości
      • wspiera organizację zajęć dydaktycznych (wirtualna tablica, współdzielone notatki itp)

      Egzamin 8 klasy nie odbędzie się w planowanym terminie. CKE planuje przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w drugiej połowie czerwca. Dokładny termin egzaminu podany będzie z trzytygodniowym wyprzedzeniem.

      Życzę wszystkim wytrwałości, wyrozumiałości i wzajemnej życzliwości.

                                                                               Szkoła bez Was, to tylko mury …

                                                                           Dyrektor szkoły Zbigniew Mytkowski

     • Wypłata stypendium szkolnego

     •     Stypendia szkolne za kwiecień będą wypłacane 17.04.2020r. w godz. 12:00-15:30

      Stypendia wypłać będzie pracownik szkoły w dyżurce szkoły. Rodzic zobowiązany jest powiadomić pedagoga szkolnego o godzinie przyjścia, po odbiór stypendium.

      Dyrektor Szkoły

   • Aktualności

      • Dzień Ziemi

       Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Dzień Ziemi.

       22 kwietnia na całym świecie obchodziliśmy Dzień Ziemi. Była idealna okazja do porozmawiania z uczniami o ekologii. Zamiast po raz kolejny mówić o tym, czego nam robić nie wolno (wyrzucać śmieci do lasu, marnować wody, używać plastikowych naczyń itd.) albo o tym, co mamy robić (segregować śmieci, brać prysznic zamiast kąpieli, używać filtrów do wody itd.) tym razem "porozmawialiśmy" o rozwiązaniach w miastach opartych na przyrodzie. Są to takie rozwiązania jak: zielone dachy, zielone ściany na budynkach, zieleń w domu, tworzenie ogródków komunalnych.

      • Aneks do procedury kształcenia na odległość

       Szanowni Państwo,

       W związku z wydłużeniem okresu kształcenia na odległość, do dnia 24.05.2020r oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców, od dnia 04.05.2020r. według załączonego harmonogramu lekcje z przedmiotów j.polski, j.angielski, j.niemiecki, matematyka, historia, chemia, fizyka, przyroda, geografia, biologia w klasach IV-VIII (dotyczy również nauczania indywidualnego i indywidualnej ścieżki kształcenia) odbywać się będą z wykorzystaniem usługi internetowej opartej na chmurze zawierającej zestaw narzędzi i usług służących współpracy zespołowej – Microsoft Teams. Nauczycieli wymienionych przedmiotów i wychowawców klas zobowiązuje, by w dniach 29-30.04.2020r. dopracowali współpracę z dziećmi w aplikacji Microsoft Teams. Nadmieniam, że od 04.05.2020r. kształcenie na odległość w Szkole Podstawowej nr 20 w Szczecinie odbywać się będzie w oparciu o aplikację Microso

      • Szanowni Rodzice, Nauczyciele, drodzy Uczniowie!

       Zgodnie z Rozporządzeniem MEN zajęcia w szkole zawieszone są do 24 maja 2020 r.

       Nowe terminy Egzaminu Ósmoklasisty:

       • język polski - 16 czerwca 2020r.
       • matematyka - 17 czerwca 2020r.
       • język obcy nowożytny - 18 czerwca 2020r.

       W związku z wydłużeniem okresu kształcenia na odległość, od dnia 29.04.2020r. większość lekcji odbywać się będzie w systemie online z wykorzystaniem usługi inetrnetowej Microsoft Teams. Szczegółowe informacje będą przekazane w dniu 28.04.2020r.

      • Szanowni Rodzice, Nauczyciele, drodzy Uczniowie!

       Zgodnie z Rozporządzeniem MEN zajęcia w szkole zawieszone są do 26 kwietnia 2020 r.


       Od jutra tj. 15.04.2020r. (środa), wracamy do kontynuowania zdalnego nauczania. W celu ułatwienia komunikacji między członkami naszej szkolnej społeczności, w najbliższych dniach uruchomimy aplikację MS Teams. Jest ona częścią pakietu Office 365

      • Wypłata stypendium szkolnego

       Stypendia szkolne za kwiecień będą wypłacane 17.04.2020r. w godz. 12:00-15:30

       Stypendia wypłać będzie pracownik szkoły w dyżurce szkoły. Rodzic zobowiązany jest powiadomić pedagoga szkolnego o godzinie przyjścia, po odbiór stypendium.

       Dyrektor Szkoły

      • Procedura kształcenia na odległość

       W związku z obowiązkiem opracowania i wdrożenia procedury kształcenia na odległość, proszę o zapoznanie się z treścią procedury w załączniku. Jeżeli macie Państwo zapytania, proszę dzwonić lub wysłać zapytanie drogą elektroniczną.

       Z wyrazami szacunku

       Zbigniew Mytkowski

       Dyrektor Szkoły